torsdag, 27 mai 2021

Sparebankstiftelsen DNB støtter NSFs miljøarbeid

Written by
HALVTIME FOR HAVET: KNS er en av seilforeningene som er aktive i kampanjen «Halvtimen for havet», og Vibeke Linderoth Grennes er ansvarlig for dette engasjementet i KNS. Nå håper generalsekretær Per Christian Bordal at alle seilforeningene i landet blir med. HALVTIME FOR HAVET: KNS er en av seilforeningene som er aktive i kampanjen «Halvtimen for havet», og Vibeke Linderoth Grennes er ansvarlig for dette engasjementet i KNS. Nå håper generalsekretær Per Christian Bordal at alle seilforeningene i landet blir med. FOTO: Thomas Nilsson
Sparebankstiftelsen DNB har tildelt Norges Seilforbund støtte til «Hold Havet Rent» og årets kampanje, «Halvtimen for havet». Det betyr at NSFs engasjement og arbeid for et renere hav og kampen mot marin forsøpling kan fortsette i uforminsket styrke i 2021.

– Natur og friluftsliv er et av formålsområdene Sparebankstiftelsen DNB gir tildelinger til. Innenfor dette er målet å bidra til at flere kommer seg ut i naturen, at flere lærer om naturen og at flere tar vare på naturen. Norges Seilforbund har vist et stort engasjement i å synliggjøre marin forsøpling som et problem og mobilisere til opprydning. Vi har troen på at seilforbundet og dets medlemmer gjennom kampanjen «Halvtimen for havet» vil klare å engasjere ytterligere i dette viktige arbeidet, sier rådgiver Eva Grothe i Sparebankstiftelsen DNB om hvorfor man har valgt å støtte dette prosjektet.

– En slik tildeling gjør det mulig å fortsette vårt arbeid i hele seil-Norge og engasjere stadig flere  seilforeninger. Arbeidet vårt har nemlig til hensikt å samle seilere langs hele kysten til en evigvarende ryddeaksjon av plast i havet. Det er Norges Seilforbund som organiserer kampanjen, men det er seilerne selv som tar samfunnsansvar ved å rydde strender, svaberg og øyer langs hele kysten. Ved hjelp av Sparebankstiftelsen DNB kan vi nå engasjere enda flere seilere i enda flere seilforeninger, sier Thomas Nilsson, som er ansvarlig for kampanjen i Norges Seilforbund.

Han forteller at NSF vil engasjere og aktivere seilforeningene i NSF-kampanjene «Hold Havet Rent» og «Halvtimen for havet», og i tilknyttede kampanjer som strandryddeuken, vårryddedagen og #likefinsomfør i regi av Hold Norge Rent. 

– Vi skal bidra til at seilforeningene avholder egne aksjoner under «Hold Havet Rent»-uken i september og ikke minst bidra til at miljøprogrammet i «Peiling på seiling» implementeres i alle landets sommerskoler og kurstilbud. Støtten fra Sparebankstiftelsen DNB gjør at alt dette nå er mulig å gjennomføre. 

Han retter en stor takk til Sparebankstiftelsen DNB for tildelingen.

– Den gjør oss nå i bedre stand enn før til å søke samarbeid i miljøarbeidet på tvers av foreninger, organisasjoner og idrettslag – for eksempel lokale friluftsråd og lokale dykkerklubber. for å nevne noen, sier Thomas Nilsson.

Les mer om «Halvtimen for havet» på www.holdhavetrent.no.

 Halvtimen for havet 0682 LR
STØTTE: Støtten fra Sparebankstiftelsen DNB gjør at NSF kan arbeide for å engasjere alle seilforeningene og store og små i arbeidet mot marin forsøpling. FOTO: Thomas Nilsson.
Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier åtte prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.

Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 33 sparebankstiftelser. Stiftelsen ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt over seks milliarder kroner til allmennyttige formål.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.