torsdag, 17 juni 2021

Oppdaterte appendiks og andre regler

Written by Per Bøymo

Med nye kappseilingsregler følger det også andre endringer i appendiks og skjemaer fra World Sailing. Regelkomiteen har nå oppdatert Norgesmesterskapsreglene samt en rekke andre dokumenter.

NM reglene er stort sett teknisk oppdatert for å tilfredstille og korrespondere med nye regler fra WS.
 
Regelkomiteen har oppdatert følgende dokumenter i henholdt til Kappseilingsreglene 2021-2024 :
 
Regler for Norgesmesterskap  oppdatert fra 1. juni 2021.
APPENDIKS UF direktedømt fleet-seiling, nytt appendiks til bruk i liga-seiling og NM liga-format.
Addendum Q -(RRS app.MR) (engelsk versjon), skal brukes i forbindelse med medaljeseilas i NM, men blir erstattet med Appendiks MR etter OL. Oversettes ikke i påvente av Appendiks MR.
 Alternativ startstraff - testregel, World Sailing test-regel DR 21-01
Protestskjemaer (side 1 og side 2) Nye skjemaer fra World Sailing:
Protestskjema Søknad om høring
Protestskjema PK avgjørelse
Appendiks TS - seiling i trangt farvann Appendiks med testregler for seiling i havner og trangt farvann
 

Thomas Kresse
NSFs Regelkomité