mandag, 21 juni 2021

Komité-plassene er besatt – stort sett

Written by
FRIVILLIGE: Plassene i NSFs komiteer og utvalg er nå nærmest besatt for denne tingperioden. De gjør en viktig jobb for å holde hjulene i gang i norsk seilsport. FRIVILLIGE: Plassene i NSFs komiteer og utvalg er nå nærmest besatt for denne tingperioden. De gjør en viktig jobb for å holde hjulene i gang i norsk seilsport. ILLUSTRASJONSFOTO: Morten Jensen
Med nytt styre i Norges Seilforbund, følger også ny sammensetting av personer i komiteer og utvalg. Nå er de fleste navnene på plass, men det er fortsatt behov for noen til.

Å bemanne NSFs mange komiteer og utvalg er en kabal, men nå er det meste på plass. Det er også blitt ryddet litt opp i strukturen og begrepene.

– Komiteene blir valgt og sammensatt av seiltinget, mens medlemmene i utvalgene og komiteer som er navngitt i NSFs lover, men som ikke ble valgt på tinget – blir satt sammen eller videreført av det nyvalgte styret etter tinget, forklarer generalsekretær Per Christian Bordal.

Komité og utvalgsstrukturen består nå av fire sidestilte områder:

 • Tingvalgte komiteer
 • Organisasjon
 • Landslaget/Toppidrett
 • Bredde og rekruttering

Det er også kommet noen nye utvalg sammen med det nye styret. 

Kompetanse- og koordineringsuvalget (KogKU) er et nytt utvalg innen Bredde og rekruttering, og det skal ha en koordinerende rolle for å samkjøre og trekke ut det beste fra hvert av utvalgene.  KogKU består av alle lederne i noen av de øvrige utvalgene under området Bredde og rekruttering samt en representant fra NSFs styre.

Utvalget for flere jenter i seiling skal arbeide og tilrettelegge for at flere jenter skal begynne – og fortsette – med seiling på lik linje med alle guttene. 

– Komiteene og utvalgene er selve navet i norsk seilsport og de gjør en veldig viktig jobb med å bestemme og tilrettelegge for aktiviteter, utdanning og oppfølging av ulik art. Vi er veldig glade og takknemlige for alle de frivillige som stiller seg til disposisjon og vil være med og gjøre en innsats for seilsporten, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Da NSF etter seiltinget etterlyste seilere som kunne tenke seg å være med i et utvalg, kom det flere forslag. Nå er utvalgene mer eller mindre fulltallige. Dog mangler det noen navn her og der, og Per Christian Bordal tar gjerne imot forslag til eller fra personer som kan bemanne de siste plassene.

I påvente av at det skal ansettes en sportssjef for den kommende OL-perioden, står foreløpig alle plassene i disse utvalgene åpne. Det eneste som er klart så langt, er at Hanne Haugland blir Olympiatoppens representant i «Styringsgruppen for Toppidretten» – en gruppe som for øvrig også blir styrt fra Olympiatoppen.

Sportssjefen har et råd under seg, som i hovedsak og i prinsippet består av representanter fra de seilforeningene som har seilere på landslaget. Dette rådet er forebeløpig ubemannet og vil komme på plass når sportssjefen er på plass, OL er over og det vil være klart hvem som vil komme på det nye landslaget etter OL.

Ledere av de ulike komiteene og utvalgene er disse:

TINGVALGTE KOMITEER
 • Kontrollkomité: Pål Stiansen, Asker Seilforening
 • Lovkomité: Egil Wold, Molde Seilforening
 • Valgkomité: Jørgen Stang Heffermehl, KNS
ORGANISASJON
 • Utvalg for båt og samfunn: Per L. Larsen, Ålesunds Seilforening
 • Appellkomiteen: Harald Sørensen, KNS
BREDDE OG REKRUTTERING
 • Kompetanse- og koordineringsutvalget: Iens Ludvig Høst, Kragerø Seilforening/Emilie Kathrin Vabø, NSF administrasjon
 • Utvalg for flere jenter i seiling: Guro Steine, Drøbaksund Seilforening
 • Regel-utvalget: Thomas Kresse, Tønsberg Seilforening
 • Dommer-utvalget: Karl Petter Haugen, Askøy Seilforening
 • Trener-utvalget: Frank Kirkeland, Molde Seilforening
 • Teknisk utvalg: Bjørn Vadholm, KNS (mangler et medlem)
 • Arrangør-utvalget: Henrik Wigers Larsen, Bergens Seilforening (mangler et medlem)
 • Internasjonalt utvalg: Jørgen Stang Heffermehl, KNS (mangler et medlem)

Komplett oversikt over hvem som er medlem av de forskjellige komiteene og utvalgene, finner du her