fredag, 02 juli 2021

Seil sikkert i sommer

Written by Per Bøymo
​UT PÅ TUR: Norskekysten er full av flotte oppdagelser og fristelser ​UT PÅ TUR: Norskekysten er full av flotte oppdagelser og fristelser Foto:Morten Jensen
Det er aldri en sommer uten båtskader, og forbausende mange skjer i forbindelse med grunnstøtinger. Norges Seilforbund og Watercircles forsikring har utarbeidet en huskeliste for alle sikre som skal ut på sjøen i sommer en trygg og opplevelsesrik sommer..


logo wtc forsikringNSF og Watercircles ønsker å sette fokus på å unngå ulykker og skader nå som båtsesongen 2021 er i full gang, og kanskje kan vi sammen bidra til å redusere antall  ulykker.

 1. Gjør deg godt kjent i skjærgården før du legger ut på tur.
 • Husk oppdaterte sjøkart! Sjøkart er tilgjengelig i digital form, men du bør også ha oppdaterte papirkart om bord som en sikkerhet i tilfelle ved elektronikken svikter.
 • Sjekk værmeldingen, og vær trygg på å kunne navigere i ulik type værforhold.
 • Vind og hyppige værskifter er en del av det å ferdes på sjøen.
 1. Husk å forsikre båten mot ansvar, tyveri og mot uforutsette hendelser som kan oppstå.
 • Både kasko og ansvarsforsikring er viktig for å være forsikret mot skader på egen båt, samt skader du kan påføre andre.
 1. Følg sjøens vikepliktsregler!
 • Du har vikeplikt for båter som kommer fra styrbord(høyre)
 • Du har vikeplikt for båter du innhenter
 • Motorbåter har vikeplikt for seilbåter under seil
 • Fritidsbåter har alltid vikeplikt for nyttefartøyer
 1. Sørg for at båten står trygt sikret i båthavn med organisert vakthold.
 • Sikre utstyr og løsøre når du forlater båten din.
 • Foreta hyppige tilsyn for å sjekke fortøyning og fendere, og for å hindre at uheldig og uforutsette hendelser oppstår.
 • Ta med verdisaker når du forlater båten, og forlat aldri båten på avsidesliggende steder uten vakthold.
 1. Båtvett!
 • Vær bevisst på skikk og bruk på sjøen.
 • Alokhol og båtkjøring hører ikke sammen.
 • Bruk redningsvest også i fritidsbåter over 8 meter.
 1. Trygghet på sjøen
 • Gjør deg kjent med båten og legg ikke ut på tur uten å ha seilt båten i kjent, skjermet farvann.
 • Senk hastigheten og følg godt med i kartet i farvann hvor det er potensale for grunnstøting.
 • Øv i flere omganger i flere typer vær til du føler deg trygg i høy og lav fart, svak og sterk vind, til og fra brygge.
 • Lær deg å bakke og finnavigering i trange farvann, plasser du skal legge til, og i havneområder.
 • Øv med og uten mannskap, passasjerer og annen last om bord.
 • Vær helst to om bord i båten som kan føre den.
 • Førere av båt må følge nøye med på det som skjer i front. Uoppmerksomhet kan få alvorlige følger.
 1. Ta godt vare på dine båtpassasjerer!
 • Sørg for å ha flytevest til alle ombord.
 • Båtfører har ansvar for at brukere under 15 år bruker flytevest og at det er nødvendig egnet flyteutstyr til alle ombord i båten også for båter over 8 meter.
 1. Hva gjør du hvis ulykken inntreffer?

De fleste båtulykker skjer innaskjærs i sommerhalvåret. Dette gjør du hvis det skjer en ulykke, eller du blir vitne til at noen havner i en båtulykke:

 • Ring politiets nødnummer 112, eller du kan kontakte kystradioen på 120 og de vil alarmere Hovedredningssentralen.
 • Har du VHF ombord kan du påkalle hjelp på kanal 16.
 • Alle som har VHF har lytteplikt.
 1. Ikke bland alkohol og båtkjøring!
 • Anbefalingen er at båtfører holder seg helt edru bak roret.
 • Alkohol har en negativ effekt på egenskaper som er helt nødvendige hvis du skal føre en båt.
 • Konsentrasjon, oppmerksomhet og reaksjonstid svekkes selv ved forholdsvis lav promille.
 • I Norge har vi to ulike promillegrenser for båt. For båter under 15 meter kan du maksimalt ha en promille på 0,8. Det gjelder også små båter, vannskutere og båter uten motor. For større båter og skip er promillegrensen på 0,2.
 1. Husk nyttig og nødvendig utstyr
 • Fendere, dregg, drivanker, båtshake, skarp kniv, førstehjelpsutsyr, brannslokkingsapparat, og kommunikasjonsutstyr.

Husk:

 • Det er bedre å gjøre enkle tiltak enn å ikke gjøre noe
 • Selv små tiltak kan gjøre stor forskjell
 • La oss alle bidra litt til at ingen av våre båtvenner utsettes for ulykker i år!