tirsdag, 24 august 2021

Vet du om en Årets ildsjel? En Årets trener? En ungdom?

Written by
ÅRETS ILDSJEL: Erik Lia ble kåret til Årets ildsjel i 2020. Har du og din forening et forslag til en kandidat til årets hederspris? ÅRETS ILDSJEL: Erik Lia ble kåret til Årets ildsjel i 2020. Har du og din forening et forslag til en kandidat til årets hederspris?
Sesongen begynner så smått å gå på hell, og det er tid for å trekke frem de som har utmerket seg denne sesongen. NSF vil veldig gjerne ha forslag til kandidater til Årets ildsjel, Årets trener og til Christian Radichs Ærespris.

Den store seilfesten etter Mesternes Mester nærmer seg. 16. oktober foregår den, og der skal vi dele ut tre ærespriser som seilforeningene skal nominere kandidater til. Fristen er 15. september.

NSF ønsker seg veldig gjerne forslag til kandidater. Finnes det en ildsjel i din seilforening som du mener fortjener honnør og oppmerksomhet, så send oss ditt forslag med en begrunnelse om hvorfor. 

Likeså om du vet om en ungdom som har gjort en innsats for å fremme det sosiale miljøet, sjømannskap og som har spredd seilglede i foreningen  – og som på grunn av dette fortjener Christian Radichs Ærespris? Forslag til ildsjel og ungdom kan sendes til perchristian.bordal@seiling.no. 

Og har du forslag til en trener som fortjener å bli Årets trener, send det forslagetog litt om hvorfor til emiliekathrin.vabo@seiling.no. Med så mange utdannete trenere som Norge har nå, vil det trolig være mange kandidater!

Kriteriene for å bli vurdert som Årets trener og Årets ildsjel er disse:

ÅRETS TRENER
 • Har gjort en solid innsats, utover det man kan forvente av en trener.
 • Har vært med å skape en ekstraordinær utvikling eller en ekstraordinær prestasjon (gjerne for en større gruppe).
 • Har søkt å tilegne seg mer kunnskap om trenergjerningen og ønsker å dele denne med andre trenere.
 • Har gjort seg bemerket gjennom uegennyttig innsats.
 • Har fremstått som en rollemodell.

Tidligere tildelinger:

 • 2020: Emilie Kathrin Vabø, Ran
 • 2019: Marthe Bjerkåsholmen, Asker
 • 2018: Måns Hellström, KNS
 • 2017: Jon Alexander Mortensen, Bærum
 • 2016: Jan Steven Johannessen, Moss
 • 2015: Iens Ludvig Høst, KNS
ÅRETS ILDSJEL
 • Vedkommende har gjort en solid innsats over minst ti år.
 • Hun/han kan ikke være ansatt i eller lønnet for arbeidet som legges til grunn for tittelen.
 • Hun/han skal ha gjort seg bemerket gjennom uegennyttig innsats formseilforeningen og/eller medlemmene i seilforeningen.

Tidligere vinnere:

 • 2020: Erik Lia, Bærum
 • 2019: Pål Kragset, Ålesund
 • 2018: Frode Stavang, Florø
 • 2017: Erik Ask, KNS
 • 2016: Gerd Esplid, Lysakerfjorden
 • 2015: Rolf Hermansen, Ran
NOMINASJONSPROSESSEN

– Alle som vil kan nominere kandidatene og sende dem til sin forening med en skriftlig begrunnelse. Styrene i foreningen skal så sende den nominerte til Norges Seilforbund, sier Per Christian Bordal.

Fristen er 15. september.

Forslagene til Årets trener vil bli vurdert av en jury som består av sportsjefen, generalsekretær Per Christian Bordal og en representant fra trenerutvalget i NSF. Juryens innstilling vil så bli behandlet av NSFs styre, som står for den endelige utnevnelsen.

Når det gjelder Årets ildsjel, vil juryen bestå av generalsekretæren og de to siste avgåtte presidentene i Norges Seilforbund (Jørgen Stang Heffermehl og Tor Møinichen). Deretter blir det samme prosedyre i NSFs styre.

Kandidatene til Christian Radichs Ærespris blir vurdert av en komité med representanter fra Christian Radichs Venner og Norges Seilforbund.

Send inn ditt forslag til Per Christian Bordal så snart som mulig.

Om Christian Radichs Ærespris

I 2019 ble Christian Radichs Ærespris delt ut for tredje gang. Den gikk til Øyvind Solbakken i Soon Seilforening, for sitt engasjement i seilforeningen. I 2020 ble ikke prisen ble delt ut, men i år skal Christian Radichs Venner og Norges Seilforbund peke ut en ny vinner, og alle foreninger oppfordres til å sende inn sine kandidater.  

Christian Radichs Ærespris har som formål å stimulere til økt aktivitet og forståelse for hva seiling er, samt å bidra til kunnskap om den norske maritime arven.  Den deles årlig ut til ungdom mellom 15 og 21 år som har utmerket seg med sin innstas   for å skape et bedre miljø, fremme seiling generelt og spre seilerglede. 

Prisen består av et ukelangt tokt med «Christian Radich» i det påfølgende år til en verdi av rundt 10 000 kroner. Den gjelder om ønskelig deltakelse i Tall Ships Race, såfremt Christian Radich deltar i denne spesielle regattaen det aktuelle året. Prisvinneren får dekket reisen til og fra «Christian Radich».