torsdag, 07 oktober 2021

Tid for nytenkning i arrangørutdannelsen

Written by Henrik Wigers Larsen
DET GODE ARRANGEMENT: Slik kan det også seiles DET GODE ARRANGEMENT: Slik kan det også seiles Bilde: Open Bic
En regatta er så mye mer enn en teknisk gjennomføring som er styrt av et gitt regelsett. For å gjøre kundene – det vil si seilerne – happy, kan involvert personell gjøre ting som er rett, lurt og gøy i forhold til båttyper, alder på seilere, antall seilere, lokasjon etc.

Hva som er rett, hva som er lurt og hva som er gøy er imidlertid subjektivt og krever både erfaring, kommunikasjonsevner, regelkunnskap og en god dose «løsningsorientering» for å finne ut av. I tillegg er det vanskelig å finne ut av det helt alene. Seilerne, funksjonærer, foreldre, dommere og arrangører er alle gode kilder til informasjon som kan hjelpe oss med å legge til rette for «det gode arrangementet» 

Arrangørutvalget ønsker «flere med oftere» i alle faser av små og store arrangementer. Vi tror derfor sterkt på å skape en arena der flere kan møtes jevnlig for gode diskusjoner og faglig påfyll. De tradisjonelle «helgekursene» er derfor lagt bort og vil bli erstattet med en seminarrekke over sy kvelder (kl 1900–2100). Første seminar vil foregå 27. oktober og det siste 16. mars 2022. Dette skulle gi oss mulighet til å ta fersk erfaring med oss inn fra start av, og kanskje vil vi være bedre rustet når sesongen starter i april neste år.

Seminarene vil være åpen for alle som ønsker å lytte eller bidra. De som ønsker sertifisering som enten «Arrangør» eller «Regattasjef» må følge alle kveldene og vil kunne ta eksamen i mars.

Hvert seminar vil bli omtalt mer i detalj i god tid slik at flest mulig finner den digitale veien til en hyggelig og nyttig seanse. Allerede nå kan vi imidlertid røpe at første kveld kan bli spennende med Tom Duggan fra USA som gjest. Tom vil, basert på sin erfaring, gi sitt syn på hvordan man kan skape det gode arrangement. Erfaringen hans spenner fra lokal deltakelse til OL i Tokyo hvor han var Principal Race Officer. Hans tre enkle regler som det vil bli snakket mer om finnes her: Things that matters

På et overordnet nivå ser hele programmet slik ut:
Påmelding på MInIdrett til hele serien

27/10 kl 1900-2100 – Arrangøren som en skaper – ikke en teknisk gjennomfører Påmelding på MInIdrett:

17/11 kl 1900-2100 – Langtidsplanlegging for arrangementer i seilforeningene

8/12 kl 1900-2100 – Klargjøring i forkant av arrangementer

12/1 kl 1900-2100 – Gjennomføring av arrangementet

2/2 kl 1900-2100 – IT-støtte i gjennomføringen (M2S etc)

23/2 kl 1900-2100 – Sikkerhet i gjennomføringen

16/3 kl 1900-2100 – Arrangementet fra A til Å

Hjertelig velkommen til alle i hele seil-Norge.