mandag, 18 oktober 2021

Spennende, ny vri på arrangørkurset

Written by
REGATTA-ARRANGØR: Å arrangere regattaer skal være morosmt – og det skal være morosomt å lære å bli en del av staben som arrangerer dem. REGATTA-ARRANGØR: Å arrangere regattaer skal være morosmt – og det skal være morosomt å lære å bli en del av staben som arrangerer dem. FOTO: Morten Jensen
Det splitter nye arrangør-kurset som dras i gang på Teams 27. oktober, bør interessere langt flere enn dem som vil bidra med å være med i startbåten. Forhåpentlig vil det også inspirere mange til å bli med i seilforeningenes arrangør-stab. 

Kurset starter 27. oktober kl 19, og da med et innhold alle som er med å arrangere eller deltar i en regatta bør få med seg. Da har arrangørutvalget fått ingen ringere en regattasejefen for OL, Tom Duggan fra USA, til å fortelle om det å arrangere regattaer. Han er like opptatt av å skape vellykkede foreningsarrangementer som det å lage regattaer for den internasjonale eliten. Det er en kveld du bør få med deg!

Mer om det nedenunder.

En kveld i måneden á to timer

Det er en grunn til at de samme personene rundt om i seilforeningene i landet er i startbåt og arrangørstab år etter år. Årsaken er kort og godt at det er morsomt og givende å skape noe for andre, og det å være en del av teamet som skaper dette. Det gir meningsfylt felleskapsglede. Enda morsommere er det om man har litt kunnskap i bunnen – enten man er med på å arrangere en klubbregatta eller om man har en eller annen rolle under et større arrangementet.

Det å gi denne kunnskapen på en interessant, givende og morsom måte er nettopp målsettingen med det nye arrangørkurset som starter i digitalt format på Teams 27. oktober. Det er lagt opp som en seminarrekke med to timers varighet over syv kvelder. Ulike temaer knyttet til det å gjennomføre et arrangement skal taes opp disse kveldene, og tilsammen skal dette gi grunnlag for å kunne avlegge den avsluttende prøven som gir status som «arrangør».

– To timer en kveld i måneden bør kunne være overkommelig for mange, og vi håper å skape et innhold som gjør at folk ser frem til disse kveldene. Arrangørutvalget ønsker å få «flere med oftere» i alle faser av små og store arrangementer. Vi tror derfor sterkt på å skape en arena der flere kan møtes jevnlig for gode diskusjoner og faglig påfyll. Vi har derfor lagt vekk de tradisjonelle «helgekursene» og arrangerer i stedet en seminarrekke over syv kvelder (kl 1900–2100), forteller Henrik Wigers Larsen i NSFs arrangørutvalg.

Åpne for alle

Han understreker at alle seminarene er åpne for alle – også for seilere. Dessuten forventer han ikke at alle er med på alle seminarene, men han håper enkelttemaene vil være så interessante og spenennde presentert at mange vil være med på de temaene de er interesserte i.

Det første seminaret vil foregå 27. oktober og det siste 16. mars 2022 og på mange måter følger innholdet den naturlige fremdriften til et arrangement gjennom høst-, vinter- og vårsesongen – fra det planlegges og forberedes – til det skal gjennomføres. Det gir med andre ord alle arrangører av regattaer til neste år en glimrende mulighet til å bli geleidet igjennom alle fasene ved å følge seminarene. 

– Da vil man være mye bedre forberedt når sesongen starter til neste år, i stedet for å ta et skippertak når seilsesongen allerede er i gang, sier Wigers Larsen.

Han håper at seminarrekken vil føre til at alle som har vært med på ett, flere eller alle seminarene vil sitte igjen med noe de vil ha gelde av – og at seminarene vil inspirere foreninger og arrangører til å dele på erfaringer og systemer.

Spennende foredragsholdere

Henrik Wigers Larsen forteller at de vil hente inn eksterne og spennende foredragsholdere til hvert seminar, og det å ha fått med «selveste» Tom Duggan på det aller første, håper han vil slå an tonen og ånden for seminarene og rollen ved det å være arrangør. 

 The opening event of Sailing’s 2017-18 World Cup Series is in Gamagori, Japan. Held from 15-22 October 2017, more than 250 sailors from 39 nations will race in eight Olympic sailing events.
TOM DUGGAN: 27. oktober vil Tom Duggan, som var ansvarlig for OL-seilasene i Japan, snakke om det å arrangere regattaer på en måte som kanskje vil overraske mange. FOTO: Jesus Renedo/Sailing Energy

Tom Duggan har vært ansvarlig for en lang rekke intrenasjonale arrangementer, og aller senest var han ansvarlig for OL-seilasene i Japan. Men han er også dypt engasjert i lokale midtuke-regattaer i hjembyen Boston i USA. Han kaller seilerne for kundene, og han er opptatt av å gi kundene best mulig valuta for pengene. Han er også den første til å understreke at det er stor forskjell på små og store regattaer. En arrangør må tilpasse seg dem de arrangerer regatta for.

– Man må ikke behandle små regattaer som om de er store, sier han.

Som regatta-ansvarlig har han tre prinsipper som han styrer og jobber etter:

  • Forklar seilerne hva du har til hensikt å gjøre
  • Lytt til hva seilerne har å si
  • Behandle dem slik du selv ville ha blitt behandlet

Han sier at for å ha det morsomt, må man være forberedt. Er man uforberedt blir man usikker, og det gir ikke gode arrangementer.

Tom Duggans foredrag vil garantert gi tilhørerne mange aha-opplevelser. Kanskje vil han rive ned noen myter, og kanskje vil han involvere tilhørerne i en arrangørs mange dillemmaer. Det blir garantert en spennende kveld som vil kunne gi mange nye perspektiver – og forhåpentlig også inspirere mange til å yte en innsats som en del av et arrangement i sin lokalforening. Ikke bare til glede for seilerne som skal delta, men også til glede for seg selv. For det å arrangere regattaer skal være – og er – morsomt i seg selv.

Les mer om Tom Duggans arrangørfilosofi

Seminarene

  • 27/10 kl 1900-2100 – Arrangøren som en skaper – ikke en teknisk gjennomfører. Seminar ved Tom Duggan
  • 17/11 kl 1900-2100 – Langtidsplanlegging for arrangementer i seilforeningene Link til TEAMS:
  • 8/12 kl 1900-2100 – Klargjøring i forkant av arrangementer
  • 12/1 kl 1900-2100 – Gjennomføring av arrangementet
  • 2/2 kl 1900-2100 – IT-støtte i gjennomføringen (Manage2Sail etc.)
  • 23/2 kl 1900-2100 – Sikkerhet i gjennomføringen
  • 16/3 kl 1900-2100 – Arrangementet fra A til Å

Påmelding skjer via Min idrett