onsdag, 10 november 2021

Viktig seminar om seksuell trakassering

Written by
SEKSUELL TRAKASSERING: Trakassering og diskriminering kan forekomme i mange former. Dette skal det snakkes om på NSFs seminar 21. november. SEKSUELL TRAKASSERING: Trakassering og diskriminering kan forekomme i mange former. Dette skal det snakkes om på NSFs seminar 21. november. FOTO: NIF
Søndag 21. november avholder NSF, i samarbeid med Norges Idrettsforbund, et seminar om seksuell trakassering – om hvordan det kan forebygges, håndteres og følges opp dersom det har skjedd. Seminaret er obligatorisk for alle seiltrenere.

Opptak av seminaret finner du i vår Youtube kanal.

Seksuell trakassering eller diskriminering kan høres ut som et fjernt tema innen norsk seilsport og i seilmiljøet. Men om du ikke har hørt om at noe slik har forekommet i din forening eller i ditt miljø, betyr ikke det nødvendigvis at det ikke har skjedd. Kanskje er det fordi ingen har turt å snakke om det…

Norges Idrettsforbund har som visjon «Seilglede for alle», og for at den visjonen skal kunne oppfylles, må alle idrettsutøvere – og derved seilere – føle seg trygge i sitt miljø. Dette er utgangspunktet for seminaret som vil bli avholdt 21. november på Teams fra kl 18:00 til kl 20:00. 

– Seminaret er obligatorisk for alle seiltrenere i Norge. Det er også sterkt anbefalt for alle tillitsvalgte og foreldre i seilforeningene, sier Iens Ludvig Høst i Norges Seilforbund.

Nulltoleranse

Seminaret vil ta for seg hva seksuell trakassering er. Og det er ikke nødvendigvis alvorlige ting. Et vennskapelig klapps som oppleves problematisk for mottageren, er seksuell trakassering, En vits eller kommentar som er sårende eller støtende, er også trakassering.

– Oppleves berøring og for eksempel kjønnsladete kommentarer om eller til en utøver støtende for utøveren, så er det å betrakte som trakassering, slås det fast fra Norges Idrettsforbund, som har nulltoleranse for dette.

Litt om programmet

Seminaret vil bli åpnet av NSFs president, Guro Steine. Deretter vil deltagerne delt inn i grupper der man skal dískutere hva som kan oppleves som seksuell trakassering. I en video som vil bli vist, orienterer Håvard B. Øvregård i Norges Idrettsforbund om hva som kan oppfattes som seksuell trakassering og overgrep. Han vil også være til stede under seminaret og vil svare på spørsmål etter at videoen er blitt vist.

Deretter følger en seanse der man vil snakke om hvorfor det er så vanskelig å snakke om nettopp dette temaet, og hva som kan og bør gjøres for å endre på dette. 

Jan Erik Sverre i KNS vil fortelle om hva de har gjort for å håndtere dette. KNS samarbeider med idrettsforeningen Njård. De to klubbene har inngått et samarbeid for å sikre en trygg idrett for sine utøvere, medlemmer, frivillige og ansatte. De har gått sammen om å opprette et system for hvordan slike saker skal håndteres dersom de oppstår, og de har i den forbindelse opprettet et felles utvalg, «Utvalget for trygg idrett». Det består av fire personer, to fra hver klubb, som blant annet skal følge opp eventuelle varslingssaker.

– Hensikten med samarbeidet er å motvirke uønsket atferd og diskriminering i vid forstand, fra rasisme og mobbing, til seksuell trakassering, heter det i en pressemelding fra KNS da de bekjentgjorde samarbeidet.

Obligatorisk for trenere, sterkt anbefalt for seilforeninger

– Seminaret er som sagt obligatorisk for alle seiltrenere i Norge, men for dem som ikke kan delta søndag 21. november, vil det bli filmet. Trenere som ikke er med på seminaret, må registrere seg og gjennomgå opptaket fra seminaret og svare på noen spørsmål som vil bli hektet på filmen. Slik at vi får en kontroll på at de virkelig har gått ordentlig igjennom videoen. Dette må de gjøre før de starter med seiltreningen sin, sier Iens Ludvig Høst.

Han mener at den samme videoen også bør kjøres i alle landets seilforeninger – etterfulgt av et dialogmøte der blant annet spørsmålene: Hva gjør vi med dette hos oss? Hvordan snakker vi med hverandre om dette hos oss? – diskuteres, besvares og nedfelles i foreningene.

– Dette er et veldig viktig tema, så sett av to timer søndag 21. november mellom kl 18 og 20, oppfordrer Iens Ludvig Høst.