torsdag, 04 juli 2019

Nye milepæler nådd i trenerutviklingen

Written by
TRENERUTVIKLER: Emilie Kathrin Vabø underviser kandidater fra flere idrettsforbund i hvordan de skal undervise trenere i Optimist. TRENERUTVIKLER: Emilie Kathrin Vabø underviser kandidater fra flere idrettsforbund i hvordan de skal undervise trenere i Optimist. FOTO: Iens Ludvig Høst
I de siste årene har NSF sentralt stått for utdanningen av alle norske seiltrenere, men nå utdannes det for første gang nye, lokale trenerutviklere – noe som vil styrke utdanningen av trenere betydelig.

Mye er skjedd når det gjelder trenerutdannelsen innen norsk seiling i de senere årene. Den er blitt strukturert, systematisert og organisert, og den er nå i tråd med det utdanningsløpet som Norges Idrettsforbundets (NIF) kaller for «trenerløypa». Primus motor i dette arbeidet har vært Iens Ludvig Høst, som nå kan fortelle om at en ny milepæl er nådd – og at enda en står for tur.

Tre nye trenerutviklere

– Ja, sammen med NIF har vi lagd et program for utvikling av trenerutviklere. Vi er med andre ord i ferd med å utdanne personer som igjen skal stå for utdanningen av nye trenere på assistent- og Trener 1-nivå, forteller Iens Ludvig Høst i NSFs trenerutvalg.

Anne Sofie Tjøm, Frode Jørstad og Emilie Kathrin Vabø er de tre første trenerutviklerne som nå har fått sin utdannelse.

– Dette er en kjempefordel og det vil bety mye når de kommer i gang i praksis. De har alle tre stor nærhet til seilforeningene lokalt, slik at de der kan finne kandidater og se klubbenes behov. På denne måten kan vi få utdannet langt flere trenere enn hva vi i NSF sentralt har til nå har kunnet gjøre alene, sier Iens Ludvig Høst.

Han har vært opptatt av å lage en ensartet standard på alle trenerkursene til Norges Seilforbund.

– Nå har disse kursene begynt å feste seg, og vi har i løpet av de seks-syv siste årene utdannet ca. 150 trener-1 kandidater etter den nye modellen.

 Nå blir det Trener 3-utdannelse

De tre nye trenerutviklerene som nå er sertifisert til å utdanne assistent-trenere og Trener 1, er alle erfarne trenere, og Høst ser frem til at de kommer i gang med arbeidet sitt.

– Ja, det betyr at vi får frigjort mye kapasitet i NSF, noe som gjør at vi nå –  jeg vil si endelig – kan komme i gang med å lage en Trener 3-utdannelse. En slik utdannelse har stått på vent i mange år.

Høst omtaler dette som enda en ny milepæl som det nå skal jobbes mot. Per i dag er Trener 2 den høyeste trener-utdannelsen man kan få i Norge. En Trener 3 skal kunne være trener for de eldste juniorene og yngre seniorer. Med tilstrekkelig erfaring skal en Trener 3 også kunne være landslagstrener. En Trener 3 vil selvfølgelig også kunne være aktuell som hoved-klubbtrener.

Samtidig med at trenerutdanningen er blitt sturkturert, har den også endret karakter.

– Det nye rammeverket for trenerutdanningen til NIF som vi arbeider etter, er atskillig mer personorientert enn hva det var tidligere. Nå dreier det seg i mye større grad om å ivareta utøveren helhetlig enn at treneren kun skal lære bort slag og jibber. Nå er det et både og. Og det er krevende og noe som krever personer med menneskelig erfaring og personlig integritet – i tillegg til at de også har teknisk kunnskap. 

 20190108 120725 MJP
 FORNØYD: Iens Ludvig Høst er svært godt fornøyd med at man nå har fått utdannet trenerutviklere og at NSF nå kan komme i gang med en etterlengtet utdanning av Trener 3-kandidater. [FOTO: Morten Jensen]

Et år lang Trener 3-utdannelse

Planen nå er å starte det første Trener 3-kullet til høsten og Iens Ludvig Høst forteller at seilforbundet allerede har kandidater til de fire plassene som NSF har fått av NIF. 

Trener 3-utdannelsen vil bestå av et fem dagers fellesseminar hos NIF for alle idretter. Det vil bli holdt i september. I tillegg skal NSF gjennomføre fire tre dagers seminarer i egen regi. Dessuten skal kandidatene være trenere, med veiledning fra NSF, under et aldersbestemt internasjonalt mesterskap. På toppen av dette igjen skal kandidatene gjennomføre et personlig prosjekt. 

Utdannelsen vil ta ett år, og går alt etter planen, vil de første Trener 3-kandidatene være ferdig utdannet høsten 2020.

– Dette er jo et pilotprosjekt, så veien må bli litt til mens vi går. Men å få utdannet Trener 3-trenere ser jeg virkelig frem til å få gjennomført, sier Iens Ludvig Høst.

Går det som det skal, vil fire nye kandidater starte på utdannelsen høsten 2020 – for så å være ferdig utdannet ett år etter. Da vil Norge være skodd med åtte topp-trenere, samtidig som de nye trenerutviklerne som nå skal i aksjon, vil utdanne og fylle på med nye trenere på rekrutteringsnivået.