torsdag, 02 desember 2021

Paraseiling i norsk medvind

Written by
PARASEILING: Det satses på paraseiling i Norge, og denne satsingen begynner nå å gi resultater. PARASEILING: Det satses på paraseiling i Norge, og denne satsingen begynner nå å gi resultater. FOTO: Simen Kjelsrud
2021 har vært et godt år for paraseilingen i Norge. Til neste år kan virksomheten bli utvidet ytterligere.

– Det er egentlig få idretter som er så godt egnet for folk med fysiske funksjonsnedsettelse som seiling, mener Hedda Sørensen.

Hun er primus motor for satsingen på paraseiling i Norges Seilforbund. Og det er en satsing som har skutt fart de siste årene.

Det begynte med et tilbud i KNS. I år er også Asker Seilforening kommet i gang, og i 2022 vil en entusiastisk gjeng på Mjøsa – i Hamar Seilforening – starte opp.

– Ja, nå er det den tredje sesongen i KNS og den første i Asker hvor vi har ukentlige treninger for paraseiling i sommersesongen. Til neste år starter de i Hamar, og i tillegg har vi noen andre seilforeninger som vurderer å etablere et tilbud, forteller Hedda.RS Venture paraRS VENTURE: RS Venture er en internasjonalt anerkjent båttype der seilerne kan sitte i spesialseter i fartsretningen. FOTO: Hedda Sørensen

Norges Seilforbund har fire båter av typen RS Venture, som er små kjølbåter som er spesielt tilrettelagt for paraseiling. De har blant annet seter i farstretningen som seilere med store funksjonsnedsettelser kan sitte i. Båtene er finansiert gjennom tildelingen av spillemidler myntet på aktiviteter for funksjonshemmede.

– Nå i oppstartsfasen viser det seg imidlertid at de fleste som begynner å seile, er såpass godt fungerende at de kan seile andre og mer vanlige båttyper. I KNS brukes derfor RS Quest mye, mens man i Asker benytter Andunger. Man trenger ikke nødvendigvis ha en masse spesialutstyr for å tilby paraseiling i foreningen sin.

Funksjonsnedsettelse har mange grader, og det inkluderer også personer med nedsatt syn og hørsel.

Kajakk og seiling går hånd i hånd

Hedda Sørensen forteller at NSF også har et godt samarbeid med Oslo Kajakklubb i arbeidet med funksjonshemmede. 

– Vi har jo en fellesnevner, og det er vann!

I sommer arrangerte de to samarbeidspartnerne blant annet en samling for ryggmargskadde i samarbeid med Landsforeningen for rygmargskadde (LARS). Der fikk de vist frem hvordan kajakkpadling og seiling kan tilrettelegges for dem 

– Det ble tatt veldig godt imot av mer enn 70 deltagere.  Nå planlegger vi bassengtrening, livredningskurs og lavterskel regattateori, og til sommeren neste år skal vi ha to regattaer – en hos KNS og en i Asker. Regattaen i Asker vil være en del av Askeroptimisten, så det vil bli en super anledning til å vise hvordan paraseiling kan integreres med all annen seiling.

Arbeidet med paraseilingen i Norge er også blitt lagt merke til utenfor landets grenser. NSF er blitt kontaktet av forbund både i Estland og Portugal som gjerne vil samarbeide.Andunge paraANDUNGE: Man trenger ikke spesiet utstyr for å drive paraseiling. I Asker benyttes foreningens Andunger. FOTO: Hedda Sørensen.

Et grasrot-tilbud

Hedda Sørensen understreker at arbeidet med paraseilingen i Norge handler om at funksjonshemmede skal kunne få ta del i seiling på linje med alle andre. Ambisjonene er ikke å utvikle seilere på toppnivå. Men om det ut av gjengen som begynner å seile skulle komme seilere som utvikler seg i en slik retning, vil det være et rent pluss.

– Vi vil begynne forsiktig med noen regattaer til neste år, og for at seilerne skal ha et mål å strekke seg mot og for å utvikle et nordisk samarbeid, går vi i tanker om å arrangere et nordisk mesterskap der vi seiler i RS Venture i et ligaformat, sier Hedda Sørensen.

I Sverige har man allerede lang erfaring i å tilrettelegge for paraseiling. Stiftelsen «Skota Hem» ble stiftet allerede i 1987 og har siden den gang stadig utviklet seg. Med ulik støtte har de blant annet hatt prosjektet «Segling utan gränser» som er blitt ledet at en av Sveriges OL-stjerner i seiling, Marit Söderström.RS Quest para2RS QUEST: I KNS benyttes båttypen RS Quest mye til paraseilingen. FOTO: Hedda Sørensen

Satsing på kvalitet

I Norge har det opp igjennom årene vært tatt ulike initiativ for paraseiling i flere lokalmiljøer og NSF har tidligere brukt atskillige midler til paraseiling på toppnivå, men det er først nå at Norges Seilforbund tar tak for å fremme paraseiling på grunnplanet. Hedda Sørensen er engasjert av NSF i en 60 prosent stilling.

– Hedda gjør en veldig god jobb. Dette er en langsiktig og utfordrende oppgave, men gjennom den kvaliteten og det pågangsmotet Hedda har, viser det seg allerede nå at dette bærer frukter, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

På toppnivå og i paralympic-sammenheng har imdlertid Norge hatt flere gode seilere – først og fremst Bjørnar Erikstad og Sonar-laget med Aleksander Wang-Hasen, Per Eugen Kristiansen og Marie Solberg. 

Paraseiling er blitt tatt bort som gren i paralympics, men det jobbes internasjonalt med å få seiling på programmet igjen for paralympics i 2028.Hedda SorensenPRIMUS MOTOR: Hedda Sørensen er engasjert av Norges Seilforbund til å bygge opp et landsomfattende paraseilingstilbud rundt om i seilforeningene. FOTO: Simen Kjeldsrud