torsdag, 27 januar 2022

Nå kan foreningene søke på spillemidler

Written by
BØYER: Store regattabøyer er noe av det utstyret man kan søke om støtte til. BØYER: Store regattabøyer er noe av det utstyret man kan søke om støtte til. FOTO: Morten Jensen
Om få dager får lederne i alle landets seilforening en viktig e-post. Den instruerer lederne i hvordan de kan søke for å få refundert kostnader til utstyr kjøpt i 2021. Søknadsfrist er 9. mars.

Ordet «spillemidler» klinger positivt i de fleste seilforeningslederes ører. Det betyr en mulighet til å få refundert noen av kostnadene foreningen har hatt i forbindelse med innkjøp til utstyr og anlegg. For å få tilgang til disse midlene som det er mulig å få tilgang til, må det søkes – og det skjer én gang årlig.

Og nå er tiden inne. Anleggsrådgiver Torstein Busland i Norges Idrettsforbund vil i løpet av neste uke sende en e-post til alle landets seilforeninger med en beskrivelse av hvordan søknader skal fremmes. For erfarne ledere er dette en kjent prosess, men all den stund ledere og styrer kommer og går, vil det alltid være behov for repetisjon og forklaring.

Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner finnes på NIFs hjemmeside, under Klubbguiden og temasiden for støtte- og tilskuddsordninger. Klikker man seg inn der, vil man under hva slags utstyr det er mulig å søke på, finne listen over seilutstyr som Norges Seilforbund har spesifisert:

  • Joller/brett for opplæring og aktivitet 
  • Kjølbåt for opplæring og aktivitet
  • Store bøyer til regattabaner
  • Tyngre moringer til regattabaner
  • Sikringsbåt
  • Motor til sikringsbå
  • Henger til sikringsbåt

Søknaden skal fremmes i Sportsadmin, der den som søker, må være innlogget med Min idrett-bruker.

– Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger! Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden, skriver Torstein Busland i e-posten til lederne.

Den siste setningen kommer han til å skrive med fete typer og i rødt. Med andre ord er det svært viktig.

En annen setning han skriver i rødt er denne:

«Erfaringsmessig søker mange siste kvelden. Vi oppfordrer alle til å være tidlig ute med søknaden. Lykke til!»

Da er det med andre ord å håpe at landets 120 seilforeningsledere setter seg til tastaturet og søker på sin forenings vegne. Om de har kjøpt noe i 2021 av det NSFs liste foreskriver.

Og fristen; den er 9. mars!