torsdag, 27 januar 2022

Gjensidigestiftelsen støtter sommeraktiviteter

Written by
SOMMERAKTIVITETER: Gjensidigestiftelsen inviterer til å søke på midler som kan bidra til at barn og ungdom for gode sommeropplevelser. SOMMERAKTIVITETER: Gjensidigestiftelsen inviterer til å søke på midler som kan bidra til at barn og ungdom for gode sommeropplevelser. FOTO: Morten Jensen
For tredje år på rad gir Gjensidigestiftelsen penger til gode sommeropplevelser for barn og ungdom. Søknadsfristen er 1. mars!

– Koronapandemien er forhåpentlig på hell, men fortsatt er det mange barn og ungdom som ikke får drive med fritidsaktiviteter, sier Ingrid Tollånes, leder for samfunn og gave i Gjensidigestiftelsen.

Stiftelsen utlyser nå midler til å sette i gang aktiviteter i sommerferien i regi av frivillige lag og foreninger. Hun forteller at  det i fjor deltok over 120 000 barn i sommeraktiviteter og at 3200 ungdom fikk sommerjobber over hele landet, takket være midler fra Gjensidigestiftelsen.

– Det er mulig å søke om midler til å involvere ungdommer i planleggingen og gjennomføringen av aktivitetene for andre barn og ungdommer. Vi vet mange unge strever med å få sommerjobb, noe vi gjerne vil bidra til å gjøre litt enklere. Dette gir muligheter for å få sin førstearbeidserfaring, samtidig som de unge kan tjene litt penger gjennom sommeren, sier Ingrid Tollånes.

Her har man med andre ord en unik mulighet til å involvere foreningens ungdommer allerede i planleggingsfasen – og deretter i sommeraktivitene i form av sommerjobb. 

Gjensidigestiftelsen inviterer nå til å søke på dette og har satt søknadsfristen til 1. mars.

– Lag og foreninger som vil gjennomføre åpne og inkluderende sommeraktiviteter kan søke om støtte fra Gjensidigestiftelsen. Formålet er at flere barn og ungdom inkluderes og opplever en mestring gjennom sommeraktiviteter og sommerjobber.

– - Vi prioriterer søknader med tiltak som foregår lokalt der barna og ungdommene bor. Et mål er at aktivitetene skal gi dem kjennskap til aktiviteter og arenaer de kan benytte andre tider av året. Vi oppfordrer derfor lag og foreninger til å samarbeide, og håper at kommuner og private aktører kan delta i et spleiselag. Slik kan nye tilbud vokse frem og gi varige aktiviteter i lokalmiljøene, forteller Tollånes.

Det kan søkes om inntil 300 000 kroner – og aktivitetene og sommerjobbene må gjennomføres i skoleferien.

På Gjensidigestiftelsens nettside finner du alle opplysninger.