onsdag, 09 februar 2022

NSF utlyser tegnekonkurranse for barn og ungdom

Written by
TEGNEKONKURRANSE: Dekorer en Optimistjolle slik du vil at den skal se ut og bli til virkelighet! TEGNEKONKURRANSE: Dekorer en Optimistjolle slik du vil at den skal se ut og bli til virkelighet!
Nå er det bare å finne frem fargeblyantene eller malerskrinet! Norges Seilforbund inviterer til konkurranse om å dekorere Optimistjoller.

– Dette skal bli gøy! Vi holder for tiden på å forme en holdningskampanje som handler om gjenbruk av eksisterende utstyr og materiell, og i den forbindelse skal vi dekorere et antall Optimistjoller som skal pusses opp. Derfor inviterer vi nå alle fargeglade seilere til å komme med forslag til dekor, sier Thomas Nilsson i Norges Seilforbund.

Sommerskolene og nybegynneropplæringen rundt om i seil-Norge har behov for båter, men de trenger slett ikke være nye. Det fins mange utrangerte joller rundt om i landet som ved hjelp av litt oppussing kan bli utmerkede opplæringsbåter – og som nå skal dekoreres.

Hver sommer arrangerer et stort antall seiforeninger ukeskurs i seiling, båtvett, sikkerhet og lek på og ved vannet. Totalt er cirka 4000 barn gjennom disse ukeskursene årlig, og NSF har lagd et eget pensum der mestringsglede, maritimt miljø og livet i havet er vesentlige elementer. Programmet heter «Peiling for seiling», og mange av landets seilforeninger og deres sommerskoler trenger utstyr i form av seiljoller for å gjennomføre disse aktivitetene.

Mange slike joller fins, men de mangler litt på å være egnet til formålet.OptimistbarnSOMMERLEIRE: Optimistjoller er flittig brukt på sommerleire. De behøver ikke være nye, men de kan godt se skikkelig fine ut – til glede for alle som deltar! FOTO: Thomas Nilsson.

Gammelt skal bli som nytt med ny dekor

– Vi har derfor i igangsatt et gjenbruksprosjekt hvor vi skal sette i stand utrangert båtmateriell og tilby dette til utvalgte seilforeninger. Arbeidet vil bli grundig dokumentert ved hjelp av bilder og video, og dette vil danne grunnlag for manualer og oppskrifter på hvordan slikt arbeid skal utføres. Dette materiellet vil vi gjøre tilgjengelig for alle landets seilforeninger når oppussingen av jollene er gjennomført, forteller Thomas Nilsson.

Og det er nettopp i denne forbindelsen at NSF nå utlyser en tegnekonkurranse for barn og ungdom. Oppgaven er å utsmykke et helt Optimist-seil og hele skroget. Stikkord for hva tegningene skal uttrykke er seilglede, rent hav, miljø, bærekraft og gjenbruk.

Thomas forteller at de fem beste forslagene vil prege hver av de fem båtene som skal leveres til utvalgte seilforeninger. Frist for innlevering av forslag er satt til 12. mars, og de fem utvalgte forslagene som vil bli brukt, vil bli offentliggjort under vårrydde-dagen 19. mars. Tegningene kan sendes til thomas.nilsson@seiling.no.

De som har tegnet de fem utvalgte tegningene, får hver et gavekort fra Helly Hansen til en verdi av 2000 kroner!

Optimist_tegnemal.pdf

Holdningskampanje med praktisk nytteverdi

Målet for prosjektet er å sette søkelys på «nyinnkjøpt versus reparasjon av brukt» og den miljøgevinsten det er ved å ta vare på brukt utstyr, dempe «utstyrsjaget» etter nytt utstyr og senke de økonomiske barrierene for å kunne delta i seiling.

– Vi mener det med noe kompetanse og en porsjon pågangsmot er fullt mulig å omskape gamle, billige båter til å bli fullt brukbart «aktivitetsverktøy». Dette er derfor vel så mye en holdningskampanje som det er et konkret oppussingsprosjekt, sier Thomas.

I dekoren av båtene vil det også bli tatt med elementer fra Norges Seilforbunds «Hold Havet Rent»-kampanje forbundets visjon «Seilglede for alle – I et rent hav".

– Ja, litt mer overordnet ønsker vi at tegningene i en eller annen form skal handle om noen av FNs bærekraftmål: Nummer 12: Ansvarlig forbruk, 13: Stoppe klimaendringene, 14: Livet i havet og 15: Livet på land. Skrog og seil til Optimistjollene vil altså bli dekorert med et budskap som spiller på miljø, bærekraft og gjenbruk.strandryddingFOR MILJØET: Kampanjen er en del av NSFs Hold havet rent-kampanje. FOTO: Thomas Nilsson.