torsdag, 17 februar 2022

Franzefoss Minerals blir partner i «Hold Havet Rent»

Written by
PARTNER: Franzefoss blir partner til Norges Seilforbund og «Hold havet rent»-kampanjen PARTNER: Franzefoss blir partner til Norges Seilforbund og «Hold havet rent»-kampanjen
Norges Seilforbund har knyttet til seg Franzefoss Minerals AS som partner i sin landsdekkende miljøkampanje «Hold havet rent».

 «Hold Havet Rent» er en kampanje som engasjerer seilere langs hele kysten i en evigvarende ryddeaksjon av plast i havet. Norges Seilforbund (NSF) organiserer kampanjen, men det er seilerne selv som tar samfunnsansvar ved å rydde strender, svaberg og øyer langs hele norskekysten. Nå ønsker Franzefoss Minerals AS å bidra til dette arbeidet og selv ta en aktiv rolle i kampanjen.

Fjorden Kaller

– Vi arrangerte i fjor konferansen «Fjorden Kaller». Den satte søkelyset på hva som skjer langs kysten vår, og hva som må gjøres for å ta vare på livet i alle fjordene våre og ikke minst i havet. I den forbindelse kom vi i kontakt med Norges Seilforbund og prosjektleder Thomas Nilsson.Det tok ikke lang tid før vi skjønte at «Hold Havet Rent»-kampanjen var ideell for oss når det gjelder det miljø- og samfunnsansvaret som vi ønsker å ta, sier Hanne Markussen Eek, konsernsjef i Franzefoss Minerals AS.

Hun forteller at de blant annet ønsker å bruke kampanjen internt, og på den måten skape engasjement hos de ansatte på selskapets mange anlegg rundt om i landet. Alle skal oppfordres til å bruke «en halvtime for havet».

Thomas Nilsson, NSFs prosjektleder for «Hold Havet Rent»-kampanjen, er også strålende fornøyd med at Franzefoss Minerals nå blir forbundets partner. 

– Vi gleder oss til å jobbe sammen med Franzefoss Minerals. Målsetningen vår er å skape engasjement rundt kampen mot marin forsøpling, også langt utenfor seil-Norge. Det er derfor veldig gledelig å få med solide partnere som Franzefoss i dette arbeidet, og ikke minst er vi glade for at de vil bruke kampanjen vår internt.

Miljø og samfunnsansvar

– Franzefoss ønsker gjennom sin virksomhet å bidra til en bærekraftig utvikling til beste for ansatte, omgivelser og samfunnet. Vi ønsker å være en lokal aktør med dialog mot skoler, utdanning og andre organisasjoner, og derfor passer det veldig godt inn i vårt arbeid å jobbe tett sammen med en organisasjon som NSF, sier Marianne Gjestrud, HR & HMS-leder i Franzefoss Minerals AS.

Norges Seilforbunds miljøkampanje ble startet i 2016. Kampanjen er også en del av «Clean Seas – Turn the tide on plastic», som er FNs verdensomspennende kampanje for et renere hav og FNs bærekraftsmål #14 «Liv under vann». Årlig engasjerer flere tusen norske seilere seg i denne kampanjen, som er spesielt rettet mot barn og ungdom. «Hold havet rent» har også et eget program for  barne- og ungdomsskoler og alle sommerskolene som arrangeres av landets seilforeninger.

– Det er mer søppel enn du tror – overalt rundt deg. På tur i skogen, på vei til jobb, i skolegården, utenfor kaféen, rundt seilforeningene våre og rundt Franzefoss’ kontorer og anlegg. Små uskyldige sneiper, plastlokk og poser utgjør til sammen store mengder. Og det som ikke blir plukket opp, havner til slutt i havet. Vi løser ikke problemet bare ved å rydde, men vi vet at den som rydder, den kaster heller ikke. Derfor skal det ikke så mye til for å gjøre en forskjell.

– Prøv å bruke en halvtime for havet til å rydde et område. Da vil du oppdage hvor mye søppel det faktisk blir. Du kommer til å bli overrasket, avslutter Thomas Nilsson, som ønsker flere bedrifter velkommen til å bli partner i kampanjen «Hold Havet Rent».

Om Franzefoss Minerals

Franzefoss Minerals er blant landets ledende selskaper innen kalk. De er en familiebedrift som har vokst til et stødig konsern, og er en ansvarlig produsent som tenker bærekraft i alt de gjør. Kalk har blitt omtalt som naturens eget rensemiddel. I over 100 år har Franzefoss Minerals bidratt til å holde jord, luft og vann i balanse ved å levere nødvendige kalk- og dolomittprodukter til landbruk, industri og andre formål. For mer informasjon se www.kalk.no

580x400 banner2