fredag, 18 februar 2022

Sports science skal hjelpe norsk seilsport

Written by
STUDIER: Her studeres dagens økt av Pia Dahl Andersen og Nora Edland. Ved hjelp av lydfil fra Pia og Noras samtaler om bord, dronefilm og film tatt fra RIB – det hele synkronisert – kan man reflektere over og lære av hvordan treningsøkten har foregått. Og så vil dette kunne danne utgangspunkt for neste treningsøkt og hva de to seilerne skal konsentrere seg om. Her sammen med Thomas Guttormsen, Chris Draper og Olav Aleksander Bu. STUDIER: Her studeres dagens økt av Pia Dahl Andersen og Nora Edland. Ved hjelp av lydfil fra Pia og Noras samtaler om bord, dronefilm og film tatt fra RIB – det hele synkronisert – kan man reflektere over og lære av hvordan treningsøkten har foregått. Og så vil dette kunne danne utgangspunkt for neste treningsøkt og hva de to seilerne skal konsentrere seg om. Her sammen med Thomas Guttormsen, Chris Draper og Olav Aleksander Bu. FOTO: Eirik Verås Larsen
Norges Seilforbund er i gang med et spennende, teknologisk prosjekt sammen med trenings- og dataeksperten Olav Aleksander Bu. Prosjektet «sports science» skal bringe norske seilere ytterligere fremover.

En rolle som «sports scientist» i et treningsmiljø er i ferd med å etablere seg i et foreløpig lite antall idretter, men seilsporten er allerede en av disse idrettene. Seiling er jo en svært kompleks idrett der et stort antall variabler spiller en rolle for prestasjonen som til syvende og sist ender med en plassering på resultatlisten. Mye av det en seiler gjør og utsettes for, er målbart ved hjelp av ulike instrumenter og hjelpemidler, og ved å bruke den vitenen og de fakta som disse instrumentene gir, sammen med den erfaringen man bygger seg opp over tid, så håper man dette kan bringe utøverne et godt steg fremover.

Seiling er i så måte en velegnet idrett til nettopp dette å måle, samle data systematisk og bruke dette til å forbedre seg.

Det å systematisere og måle trening og alt som skjer om bord i og rundt en båt, er derfor ikke noe nytt, men måten dette nå gjøres på, ligger nok hakket over alt annet man har prøvd seg på tidligere. Med seg i dette arbeidet har NSF fått Olav Aleksander Bu, som i idrettsmiljøet er kjent for den olympiske triatlon-mesteren, Kristian Blummenfelts, personlige trener og sports scientist.

Trenere og seilere skal forstå hverandre

Målet med prosjektet er å forbedre norske seilere og trenere.

– Ja, dette er veldig spennende, sier sportssjef Eirik Verås Larsen.

– En del av prosjektet går ut på å forbedre relasjonen mellom seiler og trener. Tanken er at ved hjelp av ulike tekniske hjelpemidler, skal treneren kunne få så mye kunnskap at han skal kunne kjenne til og sette seg inn i hvilke påvirkninger seilerne utsettes for og hva de tenker. Dette skal igjen danne grunnlag for en grundigere dialog og et bedre fundament til blant annet å kunne ta beslutninger om videre trening og forbedringer, enn hva tilfellet vil være om treneren bare har det å støtte seg på som er hva han kan observere fra en RIB.

Hjelpemidler som i første omgang benyttes i prosjektet, er droner, trackere og vindmålere. Droner benyttes for eksempel til å filme treningsregattaer, og ved hjelp av bildene fra oven kan man eksempelvis studere seilernes valg i startene og hva de gjør like før og i rundingene. Trackere og vindmålinger kan avsløre og gi svar på strategiske veivalg på regattabanen.

Dronefilming kan også benyttes til å studere teknikken som utøves i ulike manøvre.

Viktig innsamling og formidling av data

Og det er når det gjelder å tolke, bruke og formidle data og observasjoner, at Olav Aleksander Bus ekspertise og systemer kommer inn i bildet.

– Man kan jo få inn et vell av data om seilerne via alle disse hjelpemidlene. Egentlig kan all type målinger tas inn i programmene til Olav Aleksander, men en av hans store styrker er å ta ut og formidle det som er vesentlig og klargjørende – og det som kan gi fremgang. For det å pepre trenere og seilere med mengder av data, kan jo ha en helt motsatt effekt av hva som ønskes oppnådd, sier Eirik Verås Larsen.

– Det gjelder å vite hva man gjør.

Det er mange aspekter ved prosjektet sports science. Ved hjelp av ulike sensorer om bord, er det for eksempel også et mål at man skal kunne gjenskape en vellykket trim som en seiler har hatt i løpet av en treningsøkt eller -regatta. Ved å analysere dataene skal man kunne finne ut når en trim var optimal og lese ut hvordan seil og rigg var satt akkurat da.

– Det er en stor fordel at Olav Aleksander Bu, som kommer fra Askvoll på Vestlandet, selv er en seiler. Han har tidligere seilt Hobie Cat og han har seilt over Atlanterhavet, så han vet hva det dreier seg om, forteller sportssjefen.

Britisk ekspert skal hjelpe til

Han forteller også at det norske landslaget har engasjert briten Chris Draper til å hjelpe seg. Han har OL-bronse i 49er fra 2004 og etter det har seilt i flere America’s Cup-oppgjør.

– Det ser ut til at Chris og Olav Aleksander Bu har funnet hverandre, og det kan bli veldig spennende å se hva det vil føre til.Sports science1VERDIFULL HJELP: Landslagstrener Thomas Guttormsen (foran) har fått verdifull hjelp av Chris Draper (t.v.) og Olav Aleksander Bu. FOTO: Eirik Verås Larsen.

Kunnskapen og erfaringene man opparbeider seg via prosjektet, er det meningen at etter hvert skal videreføres nedover i det norske seilsportsmiljøet.

– Ja, målet vårt er at seilforeningene skal kunne ta dette i bruk på litt sikt. Ved å videreføre læring og erfaring om hvordan disse hjelpemidlene skal brukes og utnyttes for å skape fremgang og mestring, håper vi det vil kunne bidra til å hjelpe nye seilere opp og frem‚ og gjøre seiling til en svært givende idrett å holde på med.

– Jeg tror også dette er veldig spennende for storbåt-miljøet å ta del i.

Eirik Verås Larsen har stor tro på sports science, og han er nå på jakt etter masterstudenter som kunne tenke seg å være med på å studere og fordype seg i seilernes prosjekt og hvordan det kan nyttiggjøres.

Her kan du høre mer om hva Olav Aleksander Bu holder på med.