tirsdag, 08 mars 2022

Flere kvinner i seiling – nå!

Written by
JENTEANDEL: Seilsportsligaen har vist seg å være en konkurranseform som tiltrekker seg mange kvinnelige seilere. JENTEANDEL: Seilsportsligaen har vist seg å være en konkurranseform som tiltrekker seg mange kvinnelige seilere. FOTO: Morten Jensen
På dagen i dag – kvinnedagen 8. mars – igangsetter Norges Idrettsforbund kampanjen #GNIST. Målet er å få flere kvinner med i idretten – og derved også i seilsporten. Kvinneandelen i seilsporten synker dramatisk når jentene blir 20 år, men i seilsportsligaen er det motsatt.

«Ved økt fokus og bevissthet i alle ledd av norsk idrett skal #GNIST sørge for flere kvinner i leder- og trenerposisjoner. I dag går startskuddet for en nasjonal kommunikasjons- og rekrutteringsstrategi i samarbeid med Norsk Tipping for å få flere kvinner inn i idretten», skriver NIF i sin pressemelding om det nye tiltaket.

Studier viser at kvinner er underrepresentert i flere roller i idretten og derfor er målet med #GNIST å bedre kjønnsbalansen i idretten. Og dette er et arbeid idretten selv må utføre; idrettslag, kretsene og særforbundene.

– Dette er en satsing vi støtter fullt ut – og vi er allerede i gang. Etter seiltinget i fjor opprettet vi et eget utvalg som skal jobbe nettopp med dette – å bedre kjønnsbalansen både blant ledere, trenere og aktive. Utvalget heter «Flere kvinner i seiling – lenger», og det skal arbeidet med å nå NSFs overordnede mål om å få flere kvinner med i seilsporten, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Utvalget skal også sørge for at Norges Seilforbund skaper oppmerksomhet og sprer kunnskap om gode tiltak og prosjektet i Norge og internasjonalt, holde seg orientert om hva som skjer i andre land for å skape økt mangfold og bedre kjønnsbalanse, samt ta initiativ til å bygge kunnskap om prosesser som enten avholder jenter fra å velge seiling som idrett/fritidsaktivitet eller som får jenter til å slutte eller som skaper ulike muligheter for jenter og gutter.

Kvinneandelen synker med økende alder

At det er mye å ta tak i, viser blant annet medlemssammensettingen i norske seilforeninger. Den forteller at det er bortimot like mange jenter som gutter som begynner å seile, men etter hvert som de vokser til, blir seiling mer og mer en gutte-greie. 

43,3 prosent av medlemmene i norske seilforeninger som er 12 år eller yngre er jenter. I aldersgruppen 26 år og eldre er andelen jenter halvert til 21,9 prosent. Frafallet skjer gradvis etter hvert som seilerne blir eldre, men spesielt når seilerne trer inn i 20-årene. Da forsvinner jentene i hopetall. I aldersgruppen 13–19 år er jenteandelen i seilforeningene landet rundt i gjennomsnitt 41,6 prosent. I neste gruppe, fra 20 til 25 år, er andelen sunket helt ned til 30,7 prosent. Når de blir enda eldre synker den ned mot 20 prosent.

– Dette viser at vi har en jobb å gjøre. Jeg tror vi må bli flinkere til å skape flere arrangementer og møteplasser som passer for jenter etter at de er gått ut av videregående skole. Det å ha arrangementer med en konkret bruk av tid; det at man vet når arrangementet starter og ikke minst slutter, og det å ha arrangementer som inneholder hyggelige, sosiale innslag, tror jeg er nøkkelfaktorer, sier Per Christian Bordal.

Motsatt i seilsportsligaen

Seilsportsligaen kan i så måte tjene som et veldig godt eksempel som understøtter det generalsekretæren peker på som veier å gå. I aldersgruppen 11–23 år var kvinneandelen i fjorårets ligasesong under 20 prosent, mens den steg til 25 prosent i aldersgruppen 24–30 år, som jo er den aldersgruppen hvor flest jenter generelt sett faller ut av seilsporten. Deretter synker kvinneandelen i seilsportsligaen igjen, før den atter øker når damene passerer 40 eller mer. Kurven avspeiler nok mange familiers livssituasjon når det gjelder etablering og fødsler, men den viser også at det ligger et potensiale for deltagelse når seiltilbudet appellerer. 

Fremtiden vil vise om prosentandelen av kvinnelige seilere i seilsportsligaen totalt sett også vil øke.

– Jeg tror seilsportsligaen har mange elementer som jenter verdsetter, og det blir spennende å se hvor mange deltagere det blir i årets rene damestevne i ligaseiling og i dame-NM i J/70, sier Bordal.

Han mener også det ligger et kjempepotensiale å få jenter over 26 år med i seiling igjennom å arrangere rene damekurs. 

– Det har vi sett flere eksempler på, og et av dem vil bli trukket frem under helgens klubbkonferanse i Oslo. Der skal damegruppen i Soon Seilforening fortelle hva de holder på med, og hvorfor de har klart å tiltrekke seg et stort antall damer på kursene sine.Aldersundersøkelse diagram 2021ØKNING: Kvinneandelen er høyest i seilsportsligaen i den aldersgruppen der frafallet ellers i seilsporten er størst. Det gir grunn til ettertanke. Den grå kurven er kvinneandelen i seilsportsligaen fordelt etter alder, de to øvrige kurvene viser aldersfordelingen i eliteserien og 1. divisjon.

«Velkommen om bord» i kveld

Det skjer også mye positivt arbeid utenfor den organiserte seilingen for å motivere kvinner til å begynne å seile. Facebook-gruppen @hunseiler rundet nylig 1000 følgere, og i dag – 8. mars – arrangerer gruppen sammen med KNS et treff (kl 18:30) i KNS’ klubblokaler på Dronningen i Oslo med tittelen «Velkommen om bord». Det faglige innholdet dreier seg om det å bli klent med båttypen J/70, men vel så mye handler treffet om at de som kommer skal bli kjent med hverandre og knytte kontakter. Det igjen vil senke terskelen for å kunne delta aktivt i seiling.

Treffet er det andre i en serie på fire. Treffene er gratis og det bys på pizza, mineralvann og bakervarer. 

– @HUNSEILER er et fantastisk flott initiativ utenfor den organiserte idretten som skaper mye positiv aktivitet og som bryter ned barrierer for deltagelse, sier Per Christian Bordal.

Flere kvinnelige ledere

Det er ikke bare det å få med flere jenter i aktivitet som er drivkraften bak NIFs #GNIST-kampanje. Et av målene, som president Berit Kjøll selv karakteriserer som hårete, er at 40 prosent av idrettens ledere skal være kvinner.

– Pilene peker riktig vei, men det går altfor sakte. #GNIST skal sørge for å få flere kvinner til å påta seg verv i idretten ved økt fokus og bevissthet i alle ledd av norsk idrett, sier idrettspresidenten.

– At norsk idrett i utgangspunktet var skapt av og for menn, som levde tradisjonelle «manneliv», har etter alt å dømme bidratt til at idrettsledelse i stor grad skjer på menns premisser. Ved å ta et oppgjør med institusjonaliserte praksiser, tenke- og væremåter, skal idretten gå til roten av problemet, uttaler forsker Hanne Sogn, stipendiat ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap ved Norges idrettshøgskole.

Studier og rapporter viser at det er flere grunner til at kvinner er vanskeligere å rekruttere enn menn, og funnene er blant annet at kvinner ikke blir spurt, kvinner søker i større grad kompetanse / vurderer egen kompetanse og erfaring strengere, samt kvinner foretrekker høyere grad av strukturering.

Studien er utført av Høgskolen i Innlandet

 – Vi må tørre å endre oss for å tiltrekke oss flere kvinner. Kvinner må først og fremst bli spurt, og om de ikke sier ja første gangen, så gjør de det kanskje gang nummer to eller tre. #GNIST skal ikke bare rekruttere kvinner til trener- og lederverv, den skal også sørge for å gjøre idrettsorganisasjonen mer bevisst på hva som kreves for å få flere kvinner inn i idretten. Vi ser frem til å se gode resultater av dette arbeidet, sier Berit Kjøll.MJP 20210708 78 4000 x 3000 340 PROSENT: Idrettspresident Berit Kjøll, som selv er en ivrig seiler, har som mål at 40 prosent av idrettens ledere skal være kvinner. FOTO: Morten Jensen