onsdag, 09 mars 2022

Årsberetning gir innsikt i NSFs virksomhet

Written by
ÅRSBERETNING: NSFs årsberetning for 2021 er nå klar og du kan laste den ned til din PC eller ditt nettbrett. ÅRSBERETNING: NSFs årsberetning for 2021 er nå klar og du kan laste den ned til din PC eller ditt nettbrett.
Årsberetningen til Norges Seilforbund er klar og er lagt ut på NSFs nettside. Den er redigert på en ny måte og beretter om en strålende sportslig sesong, et regnskap som går i pluss og om alt hva forbundet har stelt med i 2021 – målt opp mot NSFs handlingsplan.

NSFs årsberetning 2021 er på mange måter historien om året som er gått, og den vil for ettertiden bli værende som et historisk dokument  for fremtidige historiefortellere. Og for alle som er opptatt av hva som rører seg sentralt i norsk seilsport i dag, gir beretningen innsikt i hvilke oppgaver forbundet har løst, hvilke utfordringer det har stått overfor og hvilke resultater som er oppnådd.

Årsberetningen gir også en pekepinn om hva forbundet jobber med når det gjelder fremtidige oppgaver.

Korona-strategier og -erfaringer

Året 2021 ble i likhet med 2020 et år der koronapandemien la et solid lokk over aktivitetene. Men da restriksjonene for hva slags aktivitet som kunne utføres ble lettet på i andre halvår, fikk man gjennomført en komprimert seilsesong. Alle NM-ene med unntak av noen få lot seg gjennomføre. Likeså seilsportsligaen: Alle de fire rundene ble gjennomført. Og ikke minst: I OL sørget Hermann Tomasgaard for den første norske medaljen på 17 år. Norske seilere fikk for øvrig med seg hele 11 internasjonale mesterskapsmedaljer. 

Pandemien har for øvrig resultert i at NSF har brukt tiden på å gi hele organisasjonen et kunnskapsløft, og man har ikke minst lært seg å effektivisere virksomheten ved hjelp av digitale løsninger.

President Guro Steine avslutter sin innledning i årsberetningen slik:

«Oppsummert ble 2021 et godt seiler-år med både tradisjonelle og nye aktiviteter – for både unge og gamle – i både bredde og topp. Forbundet har god kontroll på økonomi og virksomhet, og med vår inspirerende visjon «Seilglede for alle – i et rent hav» styrer vi innsatsen og aktivitetene våre med stø kurs mot målene vi har satt oss».

Ny redigering

Årsberetningen for 2021 er redigert på en ny måte i forhold til tidligere beretninger. Alle komiteer og utvalg er blitt bedt om å rapportere om hva de har holdt på med i løpet av året – sett i lys av hva som står i handlingsplanen som seiltinget vedtok i mars 2021 og som gjelder frem til neste seilting i 2023.

– Hensikten er at det skal bli tydeligere å se hva som de facto er blitt utført av det seiltinget bestemte skulle være NSFs gjøren og laden av styre, administrasjon, komiteer og utvalg i denne perioden. Jeg håper derfor «den nye» årsberetningen vil gi et godt bilde av hva vi har holdt på med i 2021 og hvor NSF står per i dag, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

NSFs årsberetning for 2021 kan du laste ned på NSFs nettside for dokumenter.