mandag, 14 mars 2022

Klubbkonferansen 2022 – vel blåst!

Written by
VELKOMMEN: Generalsekretær Per Christian Bordal kunne ønske velkommen til årets klubbkonferanse, men han hadde ønsket seg flere tilhørere fra seil-Norge i salen. VELKOMMEN: Generalsekretær Per Christian Bordal kunne ønske velkommen til årets klubbkonferanse, men han hadde ønsket seg flere tilhørere fra seil-Norge i salen. FOTO: Morten Jensen
Rundt regnet 75 representanter fra seilforeninger rundt om i landet fikk med seg Klubbkonferansen 2022 i Oslo i helgen. – Mye nyttig og godt innhold, har NSF fått tilbakemelding om.

Klubbkonferansen hadde et langt program både lørdag og søndag (12. og 13. mars). Lørdagen var viet muligheter og utfordringer knyttet til foreningsdrift, mens det søndag var ledermøte og ulike fagseminaerer for trenere og arrangører.

Generalsekretær Per Christian Bordal fulgte det hele fra A til Å:

 MJX0119GODE FREMFØRINGER: Innsatsen til de frivillige i seil-Norge, de mange tiltakene og de gode og inspirerende fremføringene gledet Per Christian Bordal aller mest under klubbkonferansen. FOTO: Morten Jensen– Å se de mange fantastiske og gode initiativene som dukker opp fra frivillige i seil-Norge – og å høre hvor flinke disse er til å dele og formidle sine suksesshistorier – det var noe av det som gledet meg aller mest under klubbkonferansen, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

I tillegg til det innholdet Norges Seilforbunds egne ansatte og tillitsvalgte hadde å by, ble det på klubbkonferansen fremført mange fortellinger om hvordan ulike lokale tiltak og arrangementer i foreningene har ført til økt aktivitet, rekruttering og gode miljøer.

– I denne postkorona-tiden blir det veldig viktig å få folk tilbake i organisert aktivitet i seilforeningene, og jeg tror det var veldig riktig å ha konkrete aktivitetseksempler som deltagerne på klubbkonferansen kunne ta med seg hjem og adoptere i egen forening . Jeg tror programmet vårt traff. Det var positiv stemning, flotte rammer og flotte lokaler.

Et stort potensiale

– Hva var det mest overraskende under klubbkonferansen?

– Det kanskje mest overraskende var å høre om hvor stort potensiale det bor i det å ha rene jentekurs og å gjennomføre turseileraktiviteten SeilUt. Dette er aktiviteter som er relativt lette å igangsette for en gruppe som har liten tilhørighet til den organiserte delen av norsk seiling.

– Var det noe du savnet?

– Å, ja – det var det å ha flere deltagere fra flere foreninger i salen. De burde ha vært her, men det viser seg at det foreløpig er litt vanskelig å dra folk ut av korona- og Teams-tåka. Det er ikke bare vi som erfarer det. Det var trist at så mange rundt om i seilforening-Norge gikk glipp av denne motivasjons-boosten, sier Per Christian Bordal. MJX0004KUNNE VÆRT FLERE: Rundt regnet 75 deltagere hadde tatt turen til Oslo og klubbkonferansen. Men mange satt også hjemme. FOTO: Morten Jensen.

Alle må med

De mange innleggene under klubbkonferansen ga de fremmøtte mye verdifullt påfyll og mange råd og ideer fra ulike kanter av landet og fra ulike miljøer innen seilsporten.

– Så du noen fellesnevner i alt dette? Ble det pekt ut noen retning seilforeningene bør søke å gå i i tiden fremover? Hvordan vil du oppsummere?

– Barne-, ungdom- og idretts-delen er og vil jo alltid være en viktig del av seilsporten og hva en seilforening bør og skal ha forkus på. Men nå håper jeg vi virkelig kan slå et slag for alle dem som står på utsiden. Mange av innleggene viste at dette er mulig, og at det ligger et stort potensiale i å få dem med. Å gi alle damene, alle turseilerne og folk med ulike funksjonedsettelser som står på utsiden av seilsporten et godt og tilpasset tilbud, mener jeg peker seg ut som en åpenbar vei å gå i fremtiden.

– Og, et siste ord, Per Christian – hva vil du nå på mandagen etter klubbkonferansen si til alle dem som ikke var der?

– Velkommen til neste anledning!

Og – som en trøst til alle som ikke kom seg ut av sofakroken denne helgen, så ble alle innleggene filmet, og så snart de er ferdig redigerte og klargjordt, vil de bli lagt ut på Norges Seilforbunds YouTube-kanal og presentert på NSFs nettside.