tirsdag, 15 mars 2022

NSF er en viktig aktør i idretten og samfunnet

Written by
INNLEDET: Guro Steine innledet «Klubbkonferansen 2022» ved å trekke de store linjene i seilsporten – og NSFs plass i idretten og samfunnet. INNLEDET: Guro Steine innledet «Klubbkonferansen 2022» ved å trekke de store linjene i seilsporten – og NSFs plass i idretten og samfunnet. FOTO: Morten Jensen
Guro Steine, president i Norges Seilforbund, innledet «Klubbkonferansen 2022» med å trekke opp de store linjene og plassere NSF i idrettsbildet og som en samfunnsaktør.

– En av de viktigste grunnene til at jeg bruker mye tid på seiling som tillitsvalgt, er de gode, sosiale miljøene seiling har og alle de flinke, engasjerte og hyggelige folkene jeg treffer. Derfor er det ekstra hyggelig at vi nå endelig kan samles og treffes igjen til klubbkonferanse.

Slik begynte NSFs president, Guro Steine, sin innledende velkomstale til alle de fremmøtte under klubbkonferansen – som kunne se og treffe hverandre i levende live for første gang på to år.

NSF er en viktig medspiller

Guro brukte sin tilmålte tid til gjøre seg noen overordnede betraktninger.  Hun snakket blant annet om den viktige plassen idretten generelt og Norges Seilforbund spesielt har i samfunnet. NSF er med sine nesten 23 000 medlemmer og alle sine knytninger til ulike foreninger, kretser og forbund nasjonalt og internasjonalt en viktig medspiller i idretten, men også i samfunnet. NSF skal også forsøke å lytte til alle i det økosystemet som seilsporten utgjør.

– Hvilken rolle vi spiller, ser vi ikke minst i disse dager. Idretten fordømmer Putins avskyelige handlinger i Ukraina, og NSF har sammen med Norges Idrettsforbund og World Sailing besluttet å utestenge russisk og hviterussisk deltagelse i regattaer i Norge. Det var ingen lett beslutning å ta, for det går ut over seilere som ikke kan klandres for Putins handlinger. Men idretten må også vise med all mulig tydelighet at den russiske invasjonen i Ukraina er uakseptabel, og at den får konsekvenser for det russiske folk, sa hun.

En handlingsplan med utvidet perspektiv

Guro Steine kom selvfølgelig også inn på kjernevirksomheten til NSF, nemlig seiling og alt vi nå kan se frem til av aktiviteter. Hun trakk blant annet frem den nye strategi- og handlingsplanen som er styringsverktøyet til NSF. Planen ble vedtatt på seiltinget i 2021 og gjelder til 2024,

– Det er en helt ny plan. Vi har tatt med oss det beste fra den gamle, men den nye planen skiller seg vesentlig fra den gamle på to punkter. Vi har økt fokus på integrering og mangfold. Ikke minst har vi et ansvar for å få en bedre kjønnsbalanse i seilsporten. Det andre punktet som er blitt løftet frem i handlingsplanen, er NSFs rolle i det grønne skiftet og de konsekvensene et økt forbruk har for et rent hav.

På dette området har seilforbundet allerede gjort en stor innsats med sine kampanjer, og NSF blir løftet frem som et foregangsforbund av NIF og i andre sammenhenger.

– Det er jeg veldig stolt over, sa hun.

En annen sak hun er godt fornøyd med, er at NSF nå er i ferd med å få på plass en toppseiling-satsing der topp og bredde blir satt i sammenheng. 

Se hele innlegget til Guro Steine nedenunder.