torsdag, 24 mars 2022

Åpent årsmøte i viktig rekrutteringsklasse

Written by
ÅPENT MØTE: Det fins mange RS Feva-er og RS Feva-seilere rundt om i landet. Nå inviteres alle interesserte til å diskutere klassens ve og vel. ÅPENT MØTE: Det fins mange RS Feva-er og RS Feva-seilere rundt om i landet. Nå inviteres alle interesserte til å diskutere klassens ve og vel. FOTO: Morten Jensen
Ett år er gått siden RS Feva-klubben ble reetablert. Søndag 27. mars er alle Feva-interesserte invitert til åpent årsmøte på Teams for å høre og snakke om seilsesongen som kommer.

Da en gruppe ildsjeler for et drøyt år siden fikk vekket RS Feva klasseklubb opp av sin daværende dvale, ble det etablert et nytt styre i foreningen som skulle bringe struktur og blåse mer liv i  klassen igjen. 

Det fins et stort antall foreningseide RS Feva rundt om i landet som benyttes i seilforeningenes rekrutteringsarbeid, men mange av disse miljøene lever sine isolerte liv der de er. Klassen manglet en samlende drivkraft, men denne kom altså på plass for et år siden. Og nå ønsker styret i RS Feva klasseklubb dialog med resten av RS Feva-Norge for å kunne gjøre den jobben som er ønsket av dem.

  Vi er nå et godt sammensatt styre med representanter fra tre nokså ulike miljøer i Oslo, Holmestrand og Risør. Nå vil vi gjerne ha tilbakemeldinger og høre fra så mange foreninger som mulig på årsmøtet, sier Petter Byermoen Jahre i Holmestrand.

Møtet foregår på Teams på søndag 27. mars kl 19:00.Åpent møte 2022.001MØTE PÅ TEAMS: RS Feva-klubbens møte går på Teams og er åpent for alle.

Han understreker at møtet er åpent for alle – det er ikke noe krav til noen form for medlemsskap. Noe som egentlig gir seg selv, fordi klubben så langt ikke har definert hva som skal tilbys og kreves av et medlemmskap.

– Ja, akkurat det er et av temaene vi skal snakke om på søndag, sier Petter.

På agendaen står også årets terminliste for klassen, som blant annet inneholder NM i Risør 12. og 13, august. Det er blitt arrangert NM i klassen siden 2011, men etter NM-et i 2015 har ikke klassen klart å oppfylle NM-kravene med hensyn til deltagelse. Det til tross for at det fins et tresifret antall RS Feva og mange lokale Feva-seilere rundt om i landet.

RS Feva fungerer først og fremst som en opplæringsbåt i seil-Norge, og da gjelder det nok å finne det rette formatet og ambisjonsnivået på et NM og andre nasjonale regattaer  for å få god deltagelse. Dette vil ganske sikkert vil bli diskutert på møtet 27. mars.

– Meld dere på og bli med på møtet, er Petter Byermoen Jahres oppfordring til alle RS Feva-foreninger og -seilere.

Link til møtet finner du her. Trykk på linken og delta i møtet søndag 27. mars  kl 19:00.