mandag, 04 april 2022

Stiftelsen VI blir hovedpartner til SailGP-team

Written by
HOVEDPARTNER: Stiftelsen VI er blitt hovedpartner til Switzerland SailGP Team og skal promotere #backthebid-kampanjen. HOVEDPARTNER: Stiftelsen VI er blitt hovedpartner til Switzerland SailGP Team og skal promotere #backthebid-kampanjen.
Stiftelsen VI blir ny hovedpartner og «Race for the Future Purpose Partner» for Switzerland SailGP Team i de neste tre årene. 

– Det at Stiftelsen VI har fått anledning til å promotere sitt budskap om at alle mennesker skal og bør ha like muligheter til å prestere på den sveitsiske SailGP-båten, er jo helt fantastisk, sier Bjørnar Erikstad, som har vært Norges fremste paraseiler i en årrekke. 

Nå er han ambassadør-ansvarlig i Stiftelsen VI, en stiftelse som jobber for å gi personer med nedsatt funksjonsevne like muligheter til et fullverdig liv. 

«VI skal bidra til at flere mennesker med funksjonsnedsettelse opplever høyere livskvalitet, forbedret helse, økt mestringstro og mer sosial kontakt», er stiftelsens formål.

#backthebid og Switzerland SailGP Team

Muligheten Stiftelsen VI nå har fått til å eksponere seg gjennom det sveitsiske SailGP-prosjektet, vil blant annet bli benyttet til å fremme det internasjonale seilforbundets, kampanje for å få seiling tilbake på det paralympiske programmet. Seiling ble tatt av programmet etter 2016-paralympics, men nå jobbes det iherdig med å få seiling tilbake i de paralympiske foldene igjen.

Det jobbes på flere flater og nivåer, og i sosiale medier og blant seilere synliggjøres kampanjen gjennom hashtag-en #backthebid. Dette budskapet kommer til å bli godt synlig på den sveitsiske båten når SailGP-båtene møtes til åpningsstevnet til tredje sesong på Bermuda 14. og 15. mai.

– Vårt mål er at vi gjennom dette engasjementet kan støtte opp om søknaden som World Sailing (det internasjonale seilforbundet) skal levere til den internasjonale paralympiske komiteen (IPC – paralympics ekvivalent til IOC) til sommeren. En rekke krav skal oppfylles for å komme i betraktning som paralympic-idrett, og det vil nok de fleste søkerne ha i orden. Det betyr at valget av hvilke idretter som får komme inn i paralympics i 2028, til syvende og sist koker ned til å bli en idrettspolitisk sak, sier Bjørnar Erikstad.

Han mener det derfor er veldig viktig å synliggjøre det store engasjementet som står bak #backthebid-kampanjen, og at synliggjøringen på den sveitsiske båten vil bidra til dette. MJX0185AMBASSADØR: Bjørnar Erikstad er ambassadør-ansvarlig i Stiftelsen VI og fortalte om stiftelsens arbeid og seilsportens muligheter under klubbkonferansen nylig. FOTO: Morten Jensen

Like muligheter for alle

Noe annet Bjørnar Erikstad håper å få synliggjort, er hva grunntanken i det Stiftelsen VI står for.

– Jeg har en idé om at vi under SailGP-stevnene skal kunne ha seilaser der paraseilere utfordrer stjernene som deltar i de fantastiske SailGP-båtene, til å konkurrere i for eksempel like båter av typen RS Venture. Da vil vi kunne få demonstrert at så lenge du har en båt som er tilpasset brukerne, vil alle ha like muligheter til å kunne hevde seg. I en slik setting vil det være like utfordrende for alle å takle avgjørende faktorer som vindskift, strategi og taktikk – for eksempel, sier Bjørnar.

Han mener at seilsport er en av de aller beste idrettene der det er mulig å tilrettelegge for at vanlige seilere, og at seilere med en funksjonsnedsettelse kan konkurrere på like vilkår med dem.MJM 202203310011 1207STØTTER #BACKTHEBID: De norske landslagene støtter opp om #backthebid-kampanjen - her representert ved Nicholas Fadler Martinsen og Martine Steller Mortensen. FOTO: Morten Jensen

Dette har igjen overførbarhet til samfunnet generelt. Per i dag er det cirka 630 000 mennesker i Norge med en eller annen form for funksjonsnedsettelse, og mange av dem er ikke i noen form for arbeid. 

– Kan vi tilrettelegge forholdene mer for dem, vil de kunne bli en verdifull ressurs for Norge og den norske nasjonaløkonomien. Det er hva Stiftelsen VI jobber for – like muligheter til å prestere for alle, uavhengig av funksjoner, alder, kjønn – egentlig alt. Og dette ønsker vi å vise igjennom idretten. Man ser at aktivitet avler aktivitet – og aktivitet fører til bedre mental helse for mange. Gjennom SailGP vil vi kunne nå ut med dette budskapet ikke bare i Norge, men til hele verden, sier Bjørnar Erikstad.

Stiftelsen VI er finansiert av en rekke bedrifter med Aker BP i spissen.