mandag, 13 juni 2022

Unge ledere og flere jenter i seiling

Written by
NYTT PROSJEKT: Norges Seilforbund er på utkikk etter interesserte, unge seilere som vil være med på et nytt, spennende prosjekt rettet mot ungdom. NYTT PROSJEKT: Norges Seilforbund er på utkikk etter interesserte, unge seilere som vil være med på et nytt, spennende prosjekt rettet mot ungdom. FOTO: Morten Jensen
Norges Seilforbund har et nytt, spennende prosjekt under oppseiling. Nå søkes det etter ungdommer og jenter rundt om i landet som vil være med.

Prosjektet det er snakk om, har fått navnet «Unge ledere», og det går ut på å etablere flere interessante roller for ungdom og unge jenter i seilforeningene enn de som finnes i dag. 

– En vesentlig svakhet ved organiseringen i seiling, som i de fleste andre idretter, er at vi ikke har mange nok og attraktive nok roller og tilbud som holder ungdommen i miljøet. Økende konkurransepress fører til at mange faller fra etter 12-13-årsalderen, og da er det lite annen aktivitet i foreningene som frister, sier Iens Ludvig Høst, som har tatt initiativet til prosjektet.

Han forteller:

– I «Unge ledere» vil vi søke å rekruttere, utdanne og etablere team av ungdommer med relevant seilerfaring til ledere, dommere, arrangører og ansvarlige trenere.  Teamene er tenkt å skulle ta selvstendig ansvar for regatta-arrangementer på forenings- og kretsnivå, samt å ta aktivt del i driftingen av seilforeningenes barne- og ungdomsseiling. Til teamene vil vi søke å stimulere seilforeninger og -kretser til aktivt å rekruttere jenter, men av hensyn til teamenes dynamikk og levedyktighet bør de, som ungdomsgrupper flest, bestå både av jenter og gutter. 

Ønsker kontakt med interesserte

Iens Ludvig sier videre at de nå søker etter gutter og jenter over hele landet som kan være med å utvikle selve prosjektet, foruten også selv å delta i de planlagte teamene som skal utvikles. Rollene som ungdommene er tenkt å bekle, er foruten å være trenere, som en del ungdommer allerede er, å være arrangører, dommere og lokale ledere. For å få til dette, vil det bli utviklet egne kurs der det vil bli lagt stor vekt på å gi de unge en coachende rolle. Det innebærer å tilegne seg kunnskap om  rolle- og relasjonsforståelse, kommunikasjon og barne- og ungdomspsykologi og pedagogikk.

Prosjektet vil bli igangsatt fra høsten av og slik at teamene skal kunne være operative fra sesongstart i 2023. NSF har søkt midler fra Kulturdepartementet og en gruppe andre givere som ønsker å støtte mangfold- og inkluderingstiltak i idretten.

Størst frafall blant jenter

Det er et faktum at er en ganske lik fordeling av jenter og gutter som begynner å seile, men fra 12-årsalderen er det et større frafall av jenter enn av gutter.

– Det er grunn til å tro at dette blant annet skyldes at færre jenter er motivert til den økende konkurranseorienteringen som skjer i løpet av ungdomstiden, sier Iens Ludvig.

Han har imidlertid tro på at et frafall kan dempes; at det fins andre alternativer som seilforeningene kan tilby som kan være attraktive for jenter. 

– Norges Seilforbund etablerte i 2021 programmet «Flere jenter til seiling – lengre».  Allerede nå registrerer vi en holdningsendring – mange seilforeninger har opprettet rene kvinnegrupper som rekrutterer voksne kvinner til selvstendig seiling.  Flere seilforeninger arbeider aktivt for å rekruttere flere kvinner til ledelse og tillitsvalgt-roller.

Han håper at arbeidet som nå skal settes i gang med «Unge ledere», der unge seilere selv vil være med å legge løpet, komme med ideene og selv være med å gjennomføre det hele, vil kunne gjøre det meningsfullt å fortsette i seilmiljøet for flere enn i dag.

– Dette har jeg veldig stor tro på, sier Iens Ludvig Høst, som gjerne vil komme i kontakt med alle som synes dette høres spennende ut.