tirsdag, 21 juni 2022

Spillemidler gir bedre sommerskoler

Written by
BEDRE TILBUD: Takket være midler fra Color Line er materiell og opplegg rundt sommerskolene forbedret i år. BEDRE TILBUD: Takket være midler fra Color Line er materiell og opplegg rundt sommerskolene forbedret i år. Morten Jensen
Color Line deler årlig ut midler fra spill-omsetningen på rederiets skip, og for 2022-sesongen er Norges Seilforbund blitt tildelt cirka 150 000 kroner. Pengene har gått til å bedre kvaliteten på seilforeningenes sommerskoler.

Cirka 60 seilforeninger gjennomfører hvert år ukeskurs i seiling for rundt regnet 4000 barn. Sommerskoler og sommerleirer i seiling er blitt et populært tilbud over hele Norge, og disse aktivitetene er også en viktig inngangsvei for barn som har lyst til å begynne med seiling på mer permanent basis. For å sikre kvaliteten på disse leirene har Norges Seilforbund utviklet rekrutteringsprogrammet «Peiling på seiling».

– Med tidligere midler fra Color Line har vi utviklet «Peiling på Seiling» som et helårs rekrutteringsprogram, men vi har også lagd et fem dagers program for sommerskolene. Programmet skal sikre riktig progresjon, og det har som mål at alle barna skal ha fått gleden ved å mestre og seile innen sommerleir-uken er omme, forteller Per Christian Bordal, generalsekretær i Norges Seilforbund.

NSF har også utviklet et eget assistent-trenerkurs som er spesialinnrettet for å utdanne trenere og instruktører under sommerleirene. Også dette for å sikre en god kvalitet på tilbudet som gis til barna.

Vinn-vinn

– Det er veldig mange ungdommer som får sitt første møte med lønnet arbeid gjennom sommerleirene, og de har en viktig rolle i det å lede andre, være rollemodeller og gode pedagoger. Sommerleirene bidrar derfor også til å gi disse ungdommene en verdifull erfaring de kan ta med seg videre. Assistent-trenerkursene har derfor en dobbel hensikt; de skal sikre barna en best mulig uke, og de skal gi ungdommene som er instruktører, verdifull ballast i sin utvikling, sier Bordal.

«Peiling på seiling» inneholder også et lite miljøprogram som barna skal igjennom hver dag. Hovedfokus her er de negative konsekvensene ved plast i havet samt det å skape riktige holdninger når det gjelder alt fra avfallssortering til det å ikke kaste fra seg søppel som til slutt ender i strandsonen.

Et viktig bidrag

– Color Lines bidrag for å utvikle dette til et landsdekkende prosjekt er veldig viktig for norsk seilsport. Trenerne vi utdanner, er ofte bare til «låns» før de forsvinner til andre sommerjobber eller studier. Dermed er det et stort behov for å fylle på med nye til enhver tid. Programmet utvikles også konstant.

Per Christian Bordal forteller at NSF i år har lagd en litt større pakke til seilforeningene. Foruten en dag-til-dag-oppskrift når det gjelder et sommerleir-program og en instruktør/trener-veiledning, inneholder pakken også en mal for trenerkontrakter og deltagerdiplomer til alle barna.

Materiellet er tilgjengelig i Idrettsbutikken.no, og det koster ikke annet enn portoen for forsendelsen. Materiellet består av to store plakater som gir oversikt over kursinnholdet og to trenerveiledere. Plakatene er i plastduk og utstyrt med maljer slik at de kan spennes opp. Diplomet er digitalt og det kan fylles ut og printes ut av kursarrangørene.

Bestilling for levering gjøres i idrettsbutikken.no.