onsdag, 31 august 2022

Vet du om en Årets ildsjel? En Årets trener?

Written by
ÅRETS ILDSJEL 2021: Lars-Erik Larsen ble kåret til Årets ildsjel i 2021. Har du og din forening et forslag til en kandidat til årets hederspris? ÅRETS ILDSJEL 2021: Lars-Erik Larsen ble kåret til Årets ildsjel i 2021. Har du og din forening et forslag til en kandidat til årets hederspris? FOTO: Morten Jensen
Sesongen begynner så smått å gå på hell, og det er tid for å trekke frem de som har utmerket seg. NSF vil veldig gjerne ha forslag til kandidater til Årets ildsjel og Årets trener.

Den store seilfesten etter Mesternes Mester nærmer seg. 15. oktober foregår den, og der skal vi dele ut to ærespriser som seilforeningene skal nominere kandidater til. Fristen er 25. september.

NSF ønsker seg veldig gjerne forslag til kandidater. Finnes det en ildsjel i din seilforening som du mener fortjener honnør og oppmerksomhet, så send oss ditt forslag med en begrunnelse om hvorfor. Forslag kan sendes til generalsekretær Per Christian Bordal.

Og har du forslag til en trener som fortjener å bli Årets trener, send det forslagetog litt om hvorfor til emiliekathrin.vabo@seiling.no. Med så mange utdannete trenere som Norge har nå, vil det trolig være mange kandidater!

Kriteriene for å bli vurdert som Årets trener og Årets ildsjel er disse:

ÅRETS TRENER
 • Har gjort en solid innsats, utover det man kan forvente av en trener.
 • Har vært med å skape en ekstraordinær utvikling eller en ekstraordinær prestasjon (gjerne for en større gruppe).
 • Har søkt å tilegne seg mer kunnskap om trenergjerningen og ønsker å dele denne med andre trenere.
 • Har gjort seg bemerket gjennom uegennyttig innsats.
 • Har fremstått som en rollemodell.

Tidligere tildelinger:

 • 2021: Bjørnar Erikstad, Tønsberg
 • 2020: Emilie Kathrin Vabø, Ran
 • 2019: Marthe Bjerkåsholmen, Asker
 • 2018: Måns Hellström, KNS
 • 2017: Jon Alexander Mortensen, Bærum
 • 2016: Jan Steven Johannessen, Moss
 • 2015: Iens Ludvig Høst, KNS
ÅRETS ILDSJEL
 • Vedkommende har gjort en solid innsats over minst ti år.
 • Hun/han kan ikke være ansatt i eller lønnet for arbeidet som legges til grunn for tittelen.
 • Hun/han skal ha gjort seg bemerket gjennom uegennyttig innsats formseilforeningen og/eller medlemmene i seilforeningen.

Tidligere vinnere:

 • 2021: Lars-Erik Larsen, Fredrikstad
 • 2020: Erik Lia, Bærum
 • 2019: Pål Kragset, Ålesund
 • 2018: Frode Stavang, Florø
 • 2017: Erik Ask, KNS
 • 2016: Gerd Esplid, Lysakerfjorden
 • 2015: Rolf Hermansen, Ran
NOMINASJONSPROSESSEN

– Alle som vil kan nominere kandidatene og sende dem til sin forening med en skriftlig begrunnelse. Styrene i foreningen skal så sende den nominerte til Norges Seilforbund, sier Per Christian Bordal.

Fristen er 25. september.

Forslagene til Årets trener vil bli vurdert av en jury som består av sportsjefen, generalsekretær Per Christian Bordal og en representant fra trenerutvalget i NSF. Juryens innstilling vil så bli behandlet av NSFs styre, som står for den endelige utnevnelsen.

Når det gjelder Årets ildsjel, vil juryen bestå av generalsekretæren og de to siste avgåtte presidentene i Norges Seilforbund (Jørgen Stang Heffermehl og Tor Møinichen). Deretter blir det samme prosedyre i NSFs styre.