fredag, 09 september 2022

Finn en kandidat til Christian Radichs Ærespris

Written by
PÅ TOKT: En ukes tokt med fullriggeren «Christian Radich» tilfaller en ungdom mellom 15 og 21 år. PÅ TOKT: En ukes tokt med fullriggeren «Christian Radich» tilfaller en ungdom mellom 15 og 21 år. FOTO: Francesco G. Fantauzzi
Flere steder rundt om i landet finnes det helt sikkert kandidater som har gjort seg fortjent til Christian Radichs Ærespris. Nå vil NSF gjerne vite hvem disse er. Send inn forslag på kandidater!

Prisen tildeles unge norske seilere i alderen 15–21 år som har utmerket seg med sitt engasjement for å skape et bedre miljø, fremme seiling generelt eller som rett og slett har bidratt til å spre ren seilglede i sitt seilmiljø.

Seilforeninger tilsluttet Norges Seilforbund kan nominere en kandidat som tilfredsstiller kravene, og gi en  begrunnelse til NSF innen 1. oktober. Vinneren blir utpekt av en jury som er satt sammen av Christian Radichs Venner og Norges Seilforbund. 

Prisen vil bli delt ut under den store seilerfesten på Vippa i Oslo 15. oktober.

På tokt med «Christian Radich»

Prisen består av et ukelangt tokt med «Christian Radich» til en verdi av rundt 10 000 kroner i det påfølgende året. Den gjelder om ønskelig deltagelse i Tall Ships Race, såfremt «Christian Radich» deltar i regattaen til neste år. Prisvinneren får dekket reisen til og fra «Christian Radich».

Målet med prisen er å stimulere til økt aktivitet og bredere forståelse for hva seiling er, sett i et historisk perspektiv og som del av den norske, maritime arven.

Vinneren forplikter seg til å sende inn en reiseskildring (foto, video og/eller tekst) fra toktet som fritt kan benyttes av Christian Radichs Venner og Norges Seilforbund.

Forslag til kandidater kan sendes til Per Christian Bordal. Og fristen – den er 25. september – så da er det bare å finne frem til alle de unge seilerne som evner å gjøre en liten forskjell!

Christian Radichs Ærespris er et samarbeid mellom foreningen Christian Radichs Venner og Norges Seilforbund.