fredag, 09 september 2022

Tor Møinichen (1949–2022)

Written by
TOR MØINICHEN: Aller best likte Tor Møinichen seg når han kunne være ute på sjøen, og han vil være dypt savnet i seilmiljøet. TOR MØINICHEN: Aller best likte Tor Møinichen seg når han kunne være ute på sjøen, og han vil være dypt savnet i seilmiljøet. FOTO: Morten Jensen
Norges Seilforbunds tidligere president, Tor Møinichen, gikk brått og uventet bort 31. august – bare noen uker etter at han hadde vært i full vigør som dommer ute på sjøen under europamesterskapet for ORCi-klassen på Hankø.

Med Tors bortgang har norsk seilsport mistet en betydningsfull og kunnskapsrik ressursperson og en kjær venn som har viet store deler av sitt liv til seiling.

Tor var president i Norges Seilforbund fra 2013 til 2017, og ved siste seilting, i 2021, var han valgkomiteens leder. Tor har vært leder av og medlem i diverse komiteer og utvalg i NSF, og det er arrangør- og dommergjerningen som i de senere årene har ligget hjertet hans nærmest. Dette engasjementet har også ført til verv i det internasjonale seilforbundet, World Sailing, der han var medlem av International Judges Sub Committee og varamedlem til World Sailings råd (council).

Tor Møinichen ble valgt til president i NSF rett etter at han gikk av som leder av Kongelig Norsk Seilforening (2009–2012). På denne tiden var det noe uenighet mellom KNS og NSF knyttet til valg, prioriteringer og rollefordeling innen toppidretten, men i denne situasjonen viste Tor sine store diplomatiske evner. Han var tilhenger av at man skulle bygge bro over uenighetene ved å sette seg ned sammen og finne konstruktive løsninger. Og det fant man under denne prosessen.

Alle som har hatt med Tor å gjøre gjennom arbeid i ulike komiteer og utvalg i NSF, fremhever en fremtredende egenskap hos ham: Tor møtte alltid særdeles godt forberedt til et hvert møte. Alle oppgaver han påtok seg, tok han svært seriøst. Han var alltid «på» – e-poster og henvendelser ble alltid besvart pronto. Tor kunne virke litt formell og stiv i stilen og være detaljorientert, men han hadde også en evne til å se helheten, være visjonær og ha vilje til å gjennomføre. Et eksempel på det er at Norsk Seilsportsliga, som i dag ansees som en viktig faktor i norsk seilsports fremtid, ble vedtatt innført i hans presidentperiode. Og selv om kanskje stilen var litt formell, så var Tor en varm person som så de rundt seg, var omsorgsfull og brant for å gjøre seilsporten tilgjengelig for alle.

Tors interesse for seiling ble skapt igjennom hans egen aktive seilkarriere som startet tidlig i 1960-årene. Deretter har han vært aktiv seiler i en rekke klasser og senest i Drake-klassen, som han seilte i frem til pandemien for en periode la lokk på all regattaseiling. Gjennom regattaseilingen ble hans kjennskap og etter hvert dype kunnskap om kappseilingsreglene skapt, og etter sin presidentperiode i NSF har han markert seg og blitt anerkjent som en dyktig regelfortolker – ikke bare i Norge, men også internasjonalt gjennom å bli oppnevnt som medlem av World Sailings «Question and Answer Panel» relatert til regelspørsmål og -fortolkninger.

Tor etterlater seg en stor venneflokk og et stort kontaktnett både nasjonalt og internasjonalt som alle vil savne hans nærvær i seilmiljøet. Våre tanker går til Tors familie og venner, og Norges Seilforbund ønsker å rette en stor takk for Tor Møinichens enorme innsats for norsk seilsport.