tirsdag, 18 oktober 2022

Erik Kristiansen ble årets ildsjel

Written by
ÅRETS ILDSJEL: Erik Kristiansen har lagt ned en formidabel frivillig innsats for Bundefjorden Seilforening, og for det er han blitt kåret til «Årets ildsjel 2022». ÅRETS ILDSJEL: Erik Kristiansen har lagt ned en formidabel frivillig innsats for Bundefjorden Seilforening, og for det er han blitt kåret til «Årets ildsjel 2022». FOTO: Trond R. Teigen
Ikke minst takket være sin iherdige innsats for å sikre Bundefjorden Seilforenings eksistens på området Myren, er Erik Kristiansen blitt kåret til «Årets ildsjel 2022».

Erik Kristiansen har vært en sentral person i Bundefjorden Seilforening i en årrekke, og han har hatt ulike verv i foreningen. Han har blant annet vært leder, og han har i tillegg til dette bidratt uvanlig mye både i forbindelse med regattaarrangementer og tradisjonelt og utradisjonelt dugnadsarbeid.

Om Erik blir det sagt at han alltid er på tilbudssiden – og til tross for at han ikke har egne barn i jollemiljøet, er han brennende engasjert og har gjennom mange år brukt mang en helg til å arrangere eller legge til rette for jolleaktiviteten i foreningen. Ikke minst har han nedlagt et enormt arbeid i å sikre foreningens væren på området Myren. 

Han har ført en hard og årelang kamp for å få dette gjennom det offentlige byråkratiet, og da foreningen endelig fikk de nødvendige tillatelsene, var det avgjørende med rask avklaring av finansiering og påfølgende intensiv byggeperiode gjennom siste vinter. 

Dette var Erik Kristiansen primus motor for. Han har gjennom alle prosessene hatt ivrige folk med seg i både møter og i «byggegropa», men han har hele veien vært navet, drivkraften og administratoren som har pushet prosjektet videre. Dette har vært helt avgjørende, og Erik er blitt karakterisert som «en terrier» av sine klubbvenner. Og når det har røynet på som verst, har Erik kunnet komme med utsagn som at: «Den som gir seg er en dritt!». Og da må man jo bare stå på og fullføre arbeidet.

I fra begrunnelsen til Jørgen Fremstad, som sammen med styret i Bundefjorden Seilforening foreslo Erik Kristiansen som kandidat til ildsjel-prisen, kan man lese: 

«Gjennom måten Erik bidrar til å få mange med seg, gjør han at hans egen innsats bli multiplisert – det skaper ikke bare et godt samhold og miljø i foreningen – det gjør at Bundefjorden Seilforening med relativt beskjedne midler fortsatt har et særdeles godt miljø, avler seilere både i bredde og topp og er stolt av å være den mest aktive (og i realiteten den siste) seilforeningen i Oslo øst. Bundefjorden Seilforening er en seilforening som betyr mye for mange.»

Prisen ble delt ut under den store avslutningsfesten for seilsesongen 2022 på Vippa i Oslo 15. oktober.