torsdag, 03 november 2022

NSFs viktigste kurs starter 10. november

Written by
TRENER 2: En viktig oppgave for en trener 2 er å se både seileren og mennesket. TRENER 2: En viktig oppgave for en trener 2 er å se både seileren og mennesket. FOTO: Morten Jensen
Seil-Norge vil ha et stort behov for deg, og du vil få en bred trenerutdannelse. Utdanner du deg til Trener 2, lærer du deg å lære og coache andre, og du får ballast med deg som du kan ha glede av hele livet.

10. november starter vinterens kanskje viktigste kurs i Norges Seilforbunds regi. Denne kvelden, som starter kl 18:00 på Teams, vil NSFs utdanningsansvarlige, Iens Ludvig Høst, fortelle om hva kurset inneholder, hva som er målet med det og hvilke muligheter du som nyutdannet Trener 2 til slutt vil ha.

– Ja, den første kvelden skal vi gå igjennom alt som skal skje i løpet av vinteren og hvordan undervisningen vil bli lagt opp. Jeg vil derfor råde alle som lurer på om de skal ta et steg videre i trenerutdannelsen sin, å delta på dette første møtet. Det vil gi deg en god orientering og et godt grunnlag til å beslutte om du vil ta utdannelsen nå, kanskje senere eller kanskje ikke i det hele tatt, sier Iens Ludvig.

For å delta på Trener 2-kurset må kandidatene være Trener 1-utdannet og de må ha hatt minst 90 timer med praksis som Trener 1. Deltagerne må også være over 16 år.

– 90 timer høres kanskje mye ut, men har du for eksempel hatt en kveldsgruppe i en sesong og vært med å arrangere en sommerleir, så løper timene fort, sier Iens Ludvig.

Meld deg på her.

Ungdomstrener i praksis

«Ungdomstrener» kan være en god karakteristikk på hva det å være Trener 2 innebærer, for som utdannet Trener 2 vil det typisk være de eldste Optimist-seilerne og alle ungdommene som går videre i 29er, ILCA og brettklassene du vil få et treneransvar for. 

– På dette trenernivået vil vi legge vekt på at trenerne i større grad enn på trinnet før, Trener 1, skal involvere seilerne i opplegget, og bygge opp selvstendigheten deres slik at de kan starte prosessen med å utvikle seg videre som seilere. Mens man som nybegynnertrener vil bruke mye energi på å lære seilerne sine båthåndtering og grunnleggende seiltrim, vil man på ungdomsnivået for eksempel legge mer vekt på taktikk og strategi på en regattabane.

– Men, understreker Iens Ludvig,

– Trenerens fokus skal på dette nivået være rettet mot seilernes utvikling og mestring, ikke resultatene. Det er først på Trener 3-nivået at prestasjoner og resultater spiller en sentral rolle.

En viktig rolle

Å være trener for ungdommer som trer inn i pubertetsalderen innebærer et stort ansvar og er en spennende utfordring. Ungdommene er i en fase av livet der de skal frigjøre seg fra foreldrene, og det kan bety at seiltreneren vil kunne bli en av de viktigste personene i ungdommenes liv – en person de knytter seg til.

– En trener som kun er opptatt av det tekniske i seilingen, vil fort komme til kort hos disse ungdommene. Treneren må kunne se hele mennesket og enkeltindividene, og nettopp dette er noe som står svært sentralt i Trener 2-utdannelsen.

NSFs utdanningsansvarlige forteller at all trenerutdanning i Norge – uansett idrett – er basert på Norges Idrettsforbunds filosofi og modell som kalles «Trenerløypa».  Den er bygd på at treneren skal se hele mennesket som han/hun trener – og den er bygd på troen om at utøverne selv ønsker å utvikle seg. Og det er først når dette er på plass og kommet under huden til utøverne, at de er modne for å gå videre inn i den norske toppidrettsmodellen der utøverne skal prestere best mulig. Denne helhetlige modellen er unik for Norge, og resultatene mange norske utøvere har oppnådd har jo vakt internasjonal oppsikt. Det norske idrettsunderet er jo blitt et begrep.20191004 144436 MJPSELVSTENDIGHET: En trener 2 skal trene seilerne i å bli selvstendige og legge et grunnlag for videre karriere. FOTO: Morten Jensen

Refleksjon og selvstendighet

– Mesteparten av Trener 2-utdanningen vår er basert på refleksjon. Trenerkandidatene vil få trening i å reflektere over mottatte inntrykk, slik at de skal kunne møte ungdommene og se de behovene hver enkelt har. Det blir mye gruppe-arbeid underveis i undervisningen. På den måten at en gruppe av kandidater får i oppgave å forberede og presentere et tema.

Er for eksempel temaet seilernes fysikk, skal en gruppe ta for seg oppvarming og skadeforebygging, en annen styrketrening, en tredje utholdenhetstrening og en fjerde for eksempel bevegelighetstrening.

– Som nevnt vil en ungdomstreners viktigste oppgave være å utvikle seilernes selvstendighet. Derfor er utdanningen bygd opp slik at også trenerne skal bli selvstendige og sterke i sin gjerning – og i stand til å bygge opp et godt læringsmiljø. Det er en styrke om de selv har litt regatta-erfaring slik at de kan kjenne igjen språk og konkurransesituasjon, men det er ikke noe krav. De skal også bli sterke for å kunne forklare ambisiøse foreldre at de lett kan ødelegge en karriere ved for eksempel å ha et for sterkt fokus på resultater.

Iens Ludvig forteller at flere av dem som har tatt Trener 2-utdannelsen sier at den inneholder lærdom de har tatt med seg videre i livet. I utdannelsen er det blant annet elementer av pedagogikk og ledelse, det er grunnleggende lære om fysisk og mental trening, det handler mye om kommunikasjon og det å være en god coach. Rent formelt får Trener 2-kandidatene også med seg arrangørsertifisering og en utdannelse som regionaldommere – noe som også inkluderer sertifisering som banedommere.

– De får kort og godt en bred faglig bakgrunn slik at de kan inngå i en seilforenings virksomhet. Vi er veldig opptatt av å ta vare på og beholde alle ungdommene, som ikke selv vil drive toppidrett, i seilmiljøet.Bjørnar Erikstad, trenerMESTRING: Å lære å g gi seilerne mestringsglede er et viktig element i Trener2-utdanningen. FOTO: Morten Jensen

Lønn og lykke

Utdannelsen strekker seg over 15 kvelder på Teams og avsluttes med NSFs vårsamling i mars. Kurset koster 5000 kroner, og den kostnaden er det kandidatens seilforening som gjerne tar.

NSFs veiledende satser for en Trener 2 er for tiden 280 kroner timen.

– Noen seilforeninger synes dette er en høy pris, men de skal vite at de som er Trener 2, har tatt en reell utdannelse. Dette er ungdom som virkelig har lyst til å være trenere og som er villige til å våge å gi av seg selv for å yte sitt beste. Det blir feil å sammenligne timeprisen med for eksempel en ekstrajobb på Rimi, der utdannelsen ikke består av stort mer enn å kunne si hei på en vennlig måte, sier Iens Ludvig Høst.

Ved siden av det å få en lønn som trener, byr trenerjobben også på lykkelige øyeblikk. Det å være trener kan være utfordrende, men også svært givende.

– Når du ser lyset i øynene til seilerne og lykken deres over å føle mestring – da varmer det virkelig et trenerhjerte.

Iens Ludvig forteller om sitt lykkeligste øyeblikk som trener:

– Det handler om en 9-åring som hadde en ambisiøs pappa, men som ikke ville seile regatta. Jeg fikk henne imidlertid med på å være med i Askeroptimisten. Jeg vet ikke om hun seilte rundt alle rundingsmerkene, men hun kom begeistret tilbake og ropte da hun så meg:

«Iens Ludvig, Iens Ludvig – jeg fikk en venn der ute! Dette var gøy».

– Når en trener kjenner at man har vært med på å skape idrettsglede, det er da man føler at man har lykkes.

Og det er dette Trener 2-kurset – ungdomstrenerkurset  – handler om: Utdanne trenere som skal skape seilglede hos unge seilere.

Beskrivelse av Trener 2-kurset