mandag, 07 november 2022

Har du forslag til nye styremedlemmer i NSF?

Written by
FYSISK: Seiltinget 2021 ble avholdt digitalt, men i 2023 vil tingdelegatene atter kunne møtes fysisk. Tidligere president, nå leder av valgkomiteen, Jørgen Stang Heffermehl (t.h) ønsker seg nå kandidater til nytt styre. President Guro Steine (t.v) er på valg, men kan gjenvelges om hun ønsker det. FYSISK: Seiltinget 2021 ble avholdt digitalt, men i 2023 vil tingdelegatene atter kunne møtes fysisk. Tidligere president, nå leder av valgkomiteen, Jørgen Stang Heffermehl (t.h) ønsker seg nå kandidater til nytt styre. President Guro Steine (t.v) er på valg, men kan gjenvelges om hun ønsker det. FOTO: Morten Jensen
Norges Seilforbunds valgkomité, ledet av tidligere president Jørgen Stang Heffermehl, er i full gang med arbeidet med finne kandidater til NSFs nye styre. Nå ønsker komiteen seg innspill til kandidater.

På seiltinget, som vil bli avholdt 11. mars 2023, skal det velges et nytt styre i Norges Seilforbund. Styret består av en president, to visepresidenter, fire styremedlemmer og to varamedlemmer. Ikke alle som sitter i styret i dag, er på valg, men noen er det. Derfor vil valgkomiteen gjerne ha innspill til gode kandidater som kan fylle de tomme plassene. 

Rollene som er på valg er, president, en visepresident, et styremedlem og begge varamedlemmene.

Foruten de kandidatene valgkomiteen selv finner frem til, kan organisasjonsleddene i Norges Seilforbund fremme sine forslag til kandidater. Det må skje innen 15. november 2022. Det gjelder ikke bare til selve styret, men også til medlemmer i NSFs kontrollkomité og NSFs lovkomité. 

Alle formelle forslag skal stiles skriftlig til valgkomiteens leder, Jørgen Stang Heffermehl, sammen med utfylt bakgrunnsskjema på kandidaten.

Du finner bakgrunnsskjemaet som skal fylles ut, her. Generell informasjon til eventuelle nye styremedlemmer kan også lastes ned her.

Seiltinget i 2021 ble avholdt digitalt på grunn av koronapandemien, men 11. mars 2023 vil man atter møtes fysisk. Det skjer samme sted som der klubbkonferansen i år ble avholdt, hos Braathen Eiendom i Barcode-området i Oslo.