mandag, 28 november 2022 19:39

Hvordan finansiere aktivitet, anlegg og utstyr?

Written by
PENGER: Hvordan skal man skaffe penger for å skape aktivitet? Det er et av temaene på NSFs økonomiseminar 4. desember. PENGER: Hvordan skal man skaffe penger for å skape aktivitet? Det er et av temaene på NSFs økonomiseminar 4. desember. FOTO: MORTEN JENSEN
Er det et spørsmål samtlige seilforeninger i landet har felles, så er det nettopp dette. Derfor bør alle landets seilforeninger ha et lyttende øre inn til NSFs økonomiseminar som foregår 4. desember kl 19:00.

De fleste seilforeningene sliter med å skaffe penger til alt hva de kan ha lyst til å gjøre for medlemmene sine. 

– Men mulighetene finnes, sier Tom Tveita i Åsane Seilforening, som vil lede foreningsseminaret søndag 4. desember,

Det vil handle om økonomi og finansering i seilforeningene. Opptak av seminaret finner du her.

Veien til midlene

Veien til midlene er imidlertid ikke åpenbar; den kan være kronglete. Man må finne frem til hvor pengene finnes, og man må ta de rette skrittene når man tilnærmer seg kilden.

– Jeg vil i hovedsak snakke om hvordan man kan finansiere aktivitet, og hvordan man skal gå frem for å finne de støtteordningene man kan søke på. Jeg skal også forsøke å avlive noen myter – og å vekke til live engasjement. For det er helt klart; foreningene kan ikke sitte med hendene i fanget.

For å konkretisere hva han har i tankene vil Tom Tveita ta utgangspunkt i to ulike seilkretser, Vestland og Vestfold. De drives på vidt forskjellige måter – med svært forskjellig økonomisk resultat. Han vil også vise til eksempler i egen forening.

– Jeg mener seilforeningene må stille et langt større krav til kretsleddet – både seilkretsen og idrettskretsen.

Tom sier at kretsleddet kan sitte på viktige støtteordninger man ikke får tilgang til – eller som kretsen kanskje ikke en gang vet om at finnes. 

– Da må det initiativ til for å finne og vekke til live de mulighjetene som finnes i både det private og offentlige apparatet, mener Tom.

Han forteller videre at han har gjort et forsøk på å kartlegge ulike støtteordninger som eksisterer rundt om i landet. Dette vil han fortelle om. Han vil også fortelle om viktigheten av å sette opp et riktig budsjett som omhandler alle kostnadene man har for å gjennomføre en aktivitet. 

– Mange som setter opp søknader, lurer seg selv, mener han.

Det å skrive selve søknaden er egentlig det enkleste i hele prosessen.

– Det er bare å sørge for at alle kriteriene som skal oppfylles, er krysset av.

Et viktig seminar

I tillegg til Tom Tveita vil Inge Bøen gå igjennom finansiering av det nye anlegget til Ålesunds Seilforening, Torstein Busland fra Norges Idrettsforbund vil snakke om utstyrsstøtte og om momsrefusjon. Trond Sejersted Bødtker vil fortelle om hvordan Kragerø Seilforening fikk 300 000 kroner til sommeraktiviter i foreningen, og hva dette førte med seg av nytt liv i foreningen.

– Usikkerheten rundt hvor og hvordan man kan søke støtte er stor i mange av seilforeningene, og derfor er dette seminaret veldig viktig, mener utdanningsansvarlig i NSF, Iens Ludvig Høst.

Dette er Tom Tveita enig i.

– Norges Seilforbund har jo en begenset økonomi, og det blir ikke stort på hver forening om de skal fordeles ut til de over hundre seilforeningene som finnes. Derfor mener jeg at det viktigste seilforbundet kan gjøre, er å bidra til å hjelpe foreningene til å finne veien til de pengene som finnes ute i det offentlige og det private. Og det er nettopp hva dette seminaret vil forsøke å bidra til.

Med andre ord; økonomi- og finansieringsseminaret søndag 4. desember kl 19 på Teams er et seminar der alle landets seilforeninger bør være representert med et lyttende øre og engasjement,

– Ja, vi vil veldig gjerne få til en dialog og få innspill fra de som deltar, sier Tom Tveita.