tirsdag, 03 januar 2023 18:47

Bli med på seminar: Dommerrollen i støpeskjeen

Written by
DOMMERSEMINAR: Seildømming og dommerrollen vil bli diskutert i seminarrekken som starter 12. januar. DOMMERSEMINAR: Seildømming og dommerrollen vil bli diskutert i seminarrekken som starter 12. januar. FOTO: Morten Jensen
– Vi ønsker oss bredest mulig deltakelse på Teams-seminarene som starter 12. januar om dommere og seildømming. Seminarene er åpent for alle som er opptatt av regattaseiling, sier NSFs utdanningsansvarlige, Iens Ludvig Høst.

– Norges Seilforbund ønsker å stake ut en helt ny kurs for dømming under regattaer og dommerutdanningen, og denne kursen vil vi diskutere gjennom fire seminarer nå i vinter. Og i den forbindelse er det viktig for oss å få frem synspunkter, tanker og ideer. Derfor vil vi veldig gjerne ha med oss hele Seil-Norge på veien videre, sier Iens Ludvig.

Dette er med andre ord et dommerseminar om dommere og dømming som ikke tar for seg kappseilingsreglene og hvordan de skal tolkes, men det er et seminar der det skal handle om hvordan dømming i regattaer skal gjennomføres og hva slags rolle dommerne skal ha.

Hvordan dømming og dommerrollen skal bidra til å oppfylle NSFs visjon: «Seilglede for alle», vil derfor være en rød tråd gjennom hele seminarrekken som starter 12. januar kl 18:00, og som følges opp av ytterligere tre seminarer: 26. januar, 9. februar og 9. mars.

Dommerrollen i norsk idrett

– En tilsvarende prosess foregår for tiden i flere andre særforbund. Også Norges Idrettsforbund (NIF) er svært opptatt av tematikken. Når det gjelder trenerutdanning har NIF utviklet en treningsfilosofi gjennom programmet «Trenerløypa», og nå er siste hånd på en tilsvarende filosofi for dommerne i ferd med å bli lagt. NIFs overordnede versjon er ikke ulik seilforbundets: «Idrettsglede for alle», og NIF ser på dømming og dommernes rolle som svært viktig for å kunne bidra til å skape idrettsglede for alle, sier Iens Ludvig.

Og nettopp litt om dette vil man få høre om på det første seminaret. Torkell Seppola fra Norges Idrettsforbund vil fortelle om arbeidet og tankene som ligger bak den nye «Dommerløypa», og det vil også være et innslag med hvordan man ser på dømming og fair play i fotballforbundet. Der har jo dommerne en utsatt rolle.

Mikael Jeremiassen fra Dansk Sejlunion vil dessuten fortelle litt om hvordan tilstanden er i Danmark når det gjelder dømming i regattaer der.

På seminaret vil det også bli lagt frem en oversikt over hvor mange seildommere på ulike nivåer det er i Norge per i dag, og hva som er behovet når man kikker på hva som kommer av regattaer i 2023.

– Jeg tror ikke noen vil være overrasket om jeg foregriper begivenheten og sier at det er et stort behov for flere utdannete dommere. I NSF har vi et overordnet mål om at det i alle seilforeningene i landet skal være minst en utdannet en nasjonal dommer og gjerne flere regionaldommere, men dit er det en ennå en lang vei å gå, sier Iens Ludvig.

Dommerkurs i kjølvannet av seminaret

Muligheten til å kunne plusse på nye dommere til den norske dommerstanden ligger imidlertid snublende nær, for i etterkant av seminarene vil det være et to timers regionaldommerkurs. For å kunne delta på det og som et sluttresultat av deltakelsen få en formell dommerutdanning, må man melde seg på gjennom Min idrett. Kurset vil bli holdt av Kirsti Pettersen og Niclas Fure, og det strekker seg over de samme kveldene som seminarene.

Her kan man med andre ord slå to fluer i ett smekk. Først være med å diskutere og forme fremtidens dømming, for deretter å utdanne seg som dommer i det fremtidsbildet man ønsker å skape.

– Ved å diskutere hele dommerrollen, ønsker vi å øke deltakelsen i dømming betydelig, og å rekruttere spesielt flere unge mennesker – både seilere og unge foreldre – til å delta i dømming på frivillig basis. De vil utgjøre ryggraden i frivilligheten i fremtiden.

Iens Ludvig Høst håper på at det vil bli en stor og bred deltakelse på seminaret, og at det vil melde seg på mange til det påfølgende dommerkurset. Slik at man allerede med det, skal kunne ta et godt steg mot målet mot at alle seilforeninger i landet skal ha utdannete dommer blant sine medlemmer.

– I seminarene vil vi diskutere veldig åpent og søkende. Vi vil forsøke å diskutere alle muligheter og veier som vi kan gå – og alle aspekter ved dommere og dømming. Og så kjører vi altså et regionaldommerkurs i direkte forlengelse av hvert enkelt seminar, sier Iens Ludvig.

Tre kvelder med nye innfallsvinkler

På det neste seminaret – 9. februar – vil man blant annet få besøk av Manuel Hünsch fra Norddeutsche Regattaverein. Han har en sentral rolle både innen den tyske seilsportsligaen og i det internasjonale seilforbund. Temaet for kvelden vil være hvordan man kan tenke nytt om norsk seildømming.

– Manuel Hünsch har uttrykt stor interesse for å se på hvordan dommerrollen kan utvikles og det arbeidet vi nå gjør i Norge. Jeg tror han vil kunne ha mye interessant å fremføre denne kvelden.

Iens Ludvig forteller videre at til det tredje seminaret, kommer Jan Spurkeland. Han er en svært anerkjent forfatter og kursholder innen blant annet temaet relasjonsledelse. Diskusjonen denne kvelden vil gå på hvordan dommerrollen kan bli mer attraktiv, og hvordan dommeren i større grad enn i dag kan inngå som en del av teamet i en regatta.

Den fjerde seminarkvelden vil blant annet blant bli viet hvordan regattadømming i  2023 skalforegå og hvordan den skal organiseres .

  • Til dette seminaret ønsker vi spesielt ønskes arrangører av norgesmesterskap og norgescuper velkomne, sier Iens Ludvig Høst.

Seminarene starter kl 18:00 hver av kveldene og varer i to timer. Kl 20:00 starter det påfølgende regionaldommerkurset.

Datoene er:

  • 12. januar
  • 26. januar
  • 9. februar
  • 9. mars

Direktelink til Teams-seminarene 12. januar, 26. januar og 9.februar

Link til teams den 9 mars.

Link til påmelding Min idrett

Les mer om dommerseminaret