fredag, 13 januar 2023 09:56

Riktig verktøy skal gi god håndtering av varslingssaker

Written by
MITT VARSEL: Hvordan skal man agere om man plutselig får en varslingssak i hende? Norges Idrettsforbund har lagd et system for å håndtere dette og i vareta alle parter i saken. MITT VARSEL: Hvordan skal man agere om man plutselig får en varslingssak i hende? Norges Idrettsforbund har lagd et system for å håndtere dette og i vareta alle parter i saken. FOTO: Morten Jensen
Å sende eller motta varsel om kritikkverdige forhold er noe man aller helst håper ikke skal bli aktuelt, men dersom det skulle skje, har Norges Idrettsforbund lagd et verktøy for å sikre en god behandling av saken.

Det skal være både enkelt og trygt å varsle i norsk idrett, og sidene til Norges Idrettsforbund finner du informasjon om hva det vil si å varsle, hvem et varsel skal sendes til, hvordan du varsler og hvordan et varsel skal håndteres. I tillegg har NIF utviklet et system – MittVarsel – som alle organisasjonsledd i idretten kan benytte gratis.

– Dette systemet anbefaler jeg alle seilforeningene å sette seg inn i slik at de har et godt verktøy de kan benytte dersom det skulle dukke opp en varslingssak i en eller annen form, sier breddeansvarlig i NSF, Emilie Kathrin Vabø.

NIF omtaler selv systemet slik:

«MittVarsel er spesielt tilpasset idrettens behov i håndtering av varslingssaker og sikrer en trygg oppbevaring av sensitive personopplysninger. Vårt mål er at alle idrettslag og idrettsråd skal ta i bruk MittVarsel. Systemet er enkelt, trygt og tilgjengelig for alle organisasjonsledd i idretten».

– Det er viktig at du som skal behandle varslingssaker har god innsikt i hvordan slike saker skal håndteres, sies det fra NIF.

For å kunne ta systemet i bruk, må en seilforening delta på et digtalt introduksjonsmøte (Teams) på en halvtime og deretter på et lite kurs på to timer. Det er foreløpig satt opp fire introduksjonskurs for MittVarsel:

  • 31. januar kl 10:00
  • 31. januar kl 18:00
  • 28. februar kl 10:00
  • 28. februar kl 18:00

Påmelding til møtene skjer digitalt på denne siden.

På det påfølgende kurset vil man opplæring i rutiner, saksgang og bruk av den digitale portalen for varslingssaker. Kurset, som består av en teorietisk og en praktisk del, er obligatorisk for å kunne ta i bruk MittVarsel.

– Det viktig at alle som har ansvar og som er involvert i eventuelle saker, kan håndtere dem og ikke minst er det viktig at de som varsler, får god bistand og blir ivaretatt, sier Emilie.

Hun håper at de ansvarlige i seilforeningene rundt om i landet vil benytte vintermånedene til å gjennomføre det formelle møtet og kurset, slik at de har MittVarsel i klart i verktøyskuffen dersom det skulle dukke opp en varslingssak til eller i foreningen.