onsdag, 18 januar 2023 14:58

Dommeren skal bidra til å skape seilglede

Written by
PÅ BANEN: Mye tyder på at dommernes plass i fremtiden blir langt mer ute på banen enn inne i et protestrom. PÅ BANEN: Mye tyder på at dommernes plass i fremtiden blir langt mer ute på banen enn inne i et protestrom. FOTO: Morten Jensen
Måten dømming skjer på og rollen dommeren skal ha i norsk idrett, er i endring. Denne endringen er høyst aktuell også for seilsporten. 

Dette kom tydelig frem under det første av fire dommerseminar som ble avholdt torsdag 12. januar. 

– Dommeren skal ikke bare være en vokter av at konkurranseregler blir overholdt og etterfulgt; dommeren skal også bruke sin rolle til å bygge lærdom og skape idrettsglede, sa Torkell Seppola fra Norges Idrettsforbund, som var en av innlederne på det første seminaret.DommerseminarDOMMERSEMINAR: Torkell Seppola fortalte om Norges Idrettsforbunds intensjoner med den nye dommerløypa.

Han fortalte om det pågående arbeidet i idrettsforbundet som om ikke lenge vil bli presentert som «Dommerløypa» og en «dommerattest». Tanken er at all dømming i norsk idrett skal være bygd på samme filosofi, på samme måte som NIF har lagd en tilsvarende «løype» og «attest» for trenere. Den røde tråden er at dommeren fra kun å være en vokter av reglene og ved brudd på dem finne en passende straff, skal bli en aktør, som i kraft av sin kunnskap om konkurransereglene, også skal ha en motivasjonsorientert og læringsskapende rolle i miljøet.

– Det blir ofte hevdet at dommerne i både norsk og internasjonal seiling på mange måter står på siden av seilmiljøet. De er på sett og vis premissgivere for at seilerne skal oppleve seilglede – men de er likevel en gruppe for seg selv, sier Iens Ludvig Høst, som er ansvarlig for seminarrekken

Nytt lys på dommerrollen

Seminarene har til hensikt å kaste nytt lys over dommerrollen i norsk seilsport og vekke til live en diskusjon om hvordan den best kan utformes og utøves for at Norges Seilforbunds visjon: «Seilglede for alle».. skal kunne oppfylles.

Foruten Torkell Seppola fra NIF, hadde Iens Ludvig også invitert Kevin Juhl-Thomsen fra Norges Basketballforbund. Der har de allerede implementert den dommerfilosofien NIF ønsker innført i all norsk idrett. 

– Norsk idrett er tuftet på å skape idrettsglede; det er jo nettopp hva alt hva vi holder på med, handler om. Idrettsforbundet, særforbund, klubbene og trenerne – alle har som mål å skape idrettsglede. Vi satte oss ned og gikk igjennom hva dommernes rolle er, og ikke et sted – verken i målsettinger eller i opplæringsmateriellet i dommerutdannelsen – var ordet «idrettsglede» nevnt. Dommeren har ansvaret for å avvikle en kamp. Punktum. Dette har vi nå endret på, fortalte Kevin under seminaret.

Spesielt har basketballforbundet gjort endringer i de yngre årsklassene. Der har dommeren endret navn. Nå heter det «kampleder», og om rollen som kampleder, heter det blant annet:

«Kampledere skal være «hjelpere» som sørger for å instruere spillerne i sportens grunntanke, og sørge for at kampen kan avvikles på beste måte». 

Dommerens rolle er med andre ord blitt langt mer pedagogisk enn tidligere. Dommeren skal fremme de rette holdningene og skape regelforståelse hos spillerne, samtidig som de også skal etterse at det spilles etter reglene og at det er «fair play». 

– Denne nye tankegangen fungerer godt og har skapt økt glede og trivsel. I basketballforbundet har vi nå hatt medlemsvekst syv år på rad, fortalte Kevin Juhl-Thomsen.

Du kan se hele dommerseminaret i reprise på NSFs Youtube-side. Der finner du også opptak av reginaldommerkurset som etterfulgte seminaret 12. januar.

Mye å diskutere og belyse fremover

Det første dommerseminaret hadde 25 deltagere. Seminarleder Iens Ludvig Høst ønsker seg langt flere til det neste, som skal avholdes torsdag 26. januar.

– Ta med dere ti nye deltagere hver, var oppfordringen til tilhørerne da han rundet av det første seminaret.

Mens det første seminaret handlet om å orientere seg litt om hva som skjer med dommerrollen i andre idretter og i idretten generelt, vil det neste handle mer konkret om hvordan man kan tenke nytt om norsk seildømming. Med seg som innleder har Iens Ludvig fått tyske Manuel Hünsch. Han har en sentral dommerrolle i den tyske seilsportsligaen og i det internasjonale seilforbundet.

– Jeg tror Manuel vil ha mye interessant å bringe til torgs, og ha et innhold som vil være en øyeåpner for det norske seilmiljøet. Jeg håper mange – ıkke bare dommere, men alle seilinteresserte – vil benytte sjansen til å høre hva han har å si, sier Iens Ludvig Høst.

Link til dommerseminaret torsdag 26. januar finner du her,

Ut på banen

Seilsportsligaen har aktualisert behovet for at en regatta fullt og helt skal avgjøres ute på sjøen.  Dette konkurranseformatet lar seg ikke gjennomføre uten aktive dommere på banen. Rekkefølgen i mål skal og må være den endelige rekkefølgen. Det er ikke tid og rom for noe annet dersom ligastevnet skal kunne la seg gjennomføre.

Spørsmålet som flere har stilt seg, er om ikke denne praksisen bør kunne gjennomføres i andre regattaer også? Som erstatning for den tradisjonelle løsningen ved at eventuelle situasjoner skal avgjøres ved utfylling av protestskjemaer med en der påfølgende avgjørelse i en «rettssal» der parter og vitner skal avgi sine forklaringer og protestkomiteen til slutt skal avsi en dom.

Er dette egentlig en god løsning som ivaretar «fair play»? Praksis har vist at mange kvier seg for å legge inn protest, selv om de åpenbart skulle ha rettighetene på sin side i situasjonen. Årsaken er gjerne at de ikke orker å igangsette den omfattende prosessen eller – og det gjelder gjerne i de yngre årsklassene – at man frykter «rettssalen» og prosedyrene der.

Spørsmål som vil bli diskutert på seminarene fremover vil være om man kan finne praktiske og mulige måter å gjennomføre en større grad av direktedømming på – uten at for eksempel behovet for dommere blir uoverkommelig eller at bruken av RIB-er blir hinsides – og på en slik måte at kappseilingsreglene overholdes og at det blir «fair play» for alle deltagerne i regattaen.