tirsdag, 24 januar 2023 17:35

Tysk ekspert gir råd om regatta-dømming

Written by
PÅ VANNET: Mye tyder på at mer og mer dømming vil foregå ute på vannet, og Manuel Hünsch vil fortelle om hvordan dette kan løses under seminaret torsdag 26. januar kl 18. PÅ VANNET: Mye tyder på at mer og mer dømming vil foregå ute på vannet, og Manuel Hünsch vil fortelle om hvordan dette kan løses under seminaret torsdag 26. januar kl 18. FOTO: Morten Jensen
Torsdag 26. januar er det duket for et nytt seminar der søkelyset vil bli rettet mot hvordan dommer-rollen skal utøves og regattaer dømmes. Til å belyse temaet kommer Manuel Hünsch fra Tyskland.  

Han er ingen hvem som helst innen seildømming. Manuel er dommerleder for den tyske seilsportsligaen og han sitter i World Sailings Umpire Sub Committee. 

– Han er en virkelig kapasitet på området og har praksis innen all type dømming av regattaer – både i Tyskland og internasjonalt, sier Iens Ludvig Høst, som har ansvaret og vil lede seminaret som foregår på Teams torsdag 26. januar fra kl 18 til 20.

Manuel Hünsch vil blant annet snakke om hvordan man kan bruke direktedømming i vanlige regattaer – ikke bare i ligaseiling og i små felt.

– Kappseilingsreglene har et appendiks som heter UF, og som tillater forsøk og alternative måter å utføre dømmingen på, og det er mulighetene som byr seg i dette appendikset, som Manuel vil snakke om, forklarer Iens Ludvig.

En formell forutsetning for å kunne forsøke alternative løsninger, er at det avlegges en rapport i etterkant som sendes til det internasjonale seilforbundet, World Sailing*.

– World Sailing er så vidt jeg kan skjønne, også på leting etter nye måter å dømme og gjennomføre regattaer på. Innvendingen mot å benytte direktedømming i store felt er at det vil kreve mange dommere og mange RIB-er for å kunne gjennomføre dette, men Manuel Hünsch vil peke på alternative måter man kan løse på dette på og likevel ivareta at dømmingen blir rettferdig. Han er veldig opptatt av å modernisere regatta-arrangementene slik at de tilfredstiller seilere, media, sponsorer, foreldre og dommerne selv, sier Iens Ludvig, som ser frem til dette foredraget.

Hva kan man lære av fotballen?

Manuel Hünsch vil ikke være kveldens eneste gjest. Til seminaret kommer også Bjørn-Kristian Roksvåg og Bjørn-André Hansen fra fotballforbundet.

– Fotbalforbundet har nedlagt et stort arbeid i å modernisere og kvalitetssikre dømmningen i fotball. Der har man spesielt opplevd at dommeren er blitt utskjelt av såvel trenere, publikum som foreldre, og dette har de grepet fatt i. Hva de har gjort, vil vi få høre om på seminaret, sier Iens Ludvig.

Fair play heter modellen som er innført i fotballen, og et stikkord er mer samarbeid mellom alle partene som er involvert i en fotballkamp. 

– Et eksempel er at man nå samler alle partene før kampene der det understrekes at «dette er vi sammen om å gjennomføre». I de yngre årsklassene fungerer dommeren mer som en kampleder enn kun som en som blåser om en regel blir brutt.

Iens Ludvig gir et eksempel på hvordan dette fungerer i praksis:

– Står en spille kun på ett ben når det tas et innkast, vil dommeren blåse for det, som han normalt ville ha gjort. Men i tillegg vil han snakket med spilleren og forklare hvordan kastet burde ha vært utført – med begge føttene i bakken. Nå snakker ikke lenger dommerne bare til spillerne, men de snakker med dem under kampen. Det kunne man til og med se i VM-kampene i høst. Det handler med andre ord om å få en utvidet rolleforståelse som også inkluderer pedagogikk og coaching.

– Det vi kan lære av fotballen og deres fair play-modell, er det jeg håper vi kan ta med oss videre fra dette seminaret.

Taler de unges sak

Kveldens tredje gjest er Nils Henrik Lind fra Bergens Seilforening. Han er en ung seiler som går det siste året på videregående skole. Som seiler har han erfaring fra brett, joller og kjølbåt, og han har også rukket å utdanne seg som trener 2. I trener 2-utdanningen får man med seg en utdannelse som regional dommer og banedommer – det inngår i pensum.

Dette motiverte Nils Henrik til å praktisere som dommer, men møtet med den etablerte, eldre garde av dommere ble ingen god opplevelse for ham. Han følte at han ikke ble tatt høytidelig.

Dette vil han fortelle litt om, likeså hvilke erfaringer han gjorde seg da Vestland Seilkrets lot en gjeng unge arrangører og dommere få gjennomføre og være ansvarlig for fjorårets kretsmesterskap.

– Det er mange unge mennesker vi må ta vare på dersom vi skal klare å fornye oss på arrangørsiden, sier Iens Ludvig Høst, som håper mange vil logge seg inn på teamsmøtet 26. januar kl 18:00.

– Det er egentlig litt misvisende å kalle dette for et «dommerseminar». Seminarrekken handler om hvordan dømming skal utøves under regattaer og hvordan regattaarrangementer kan moderniseres og utvikles, og dette bør være interessant for langt flere enn bare dommere eller de som ønsker å bli dommere. Dette er en seminarrekke for alle som deltar i eller arrangerer regattaer, sier Iens Ludvig Høst.

Direktelink til teamsmøtet

Etterfølges av dommerkurs

Han håper også seminaret vil inspirere mange til å ta en dommerutdannelse og være med å fylle behovet som seil-Norge har for dommere – nå og i fremtiden. Det er stort. Noen har allerede latt seg inspirere, for etter seminaret torsdag, starter andre del av regionaldommerkurset som flere meldte seg på etter det forrige seminaret. De fortsetter kurset sitt torsdag kveld – fra kl 20 til 22. 

Kurset holdes av Kirsti Pettersen og Niclas Fure, og det strekker seg over de samme kveldene som seminarene – som fortsetter 9. februar og 9. mars.

Regionalkurset foregår på samme link som seminaret.

Snart starter også et direktedommerkurs som innledes med noen kurskvelder på teams og som avsluttes med praksis i enten Oslo eller Bergen. Kurset starter 31. januar og fortsetter digitalt 2. februar, før det hele avsluttes med en fysisk dag enten i Oslo 4. februar eller i Bergen 5. februar.

Og med tanke på hvilken vei seildømming synes å gå med mer dømming på vannet, så vil dette kurset være svært relevant og du vil som direktedommer opplagt kunne få mange oppdrag!

Mer informasjon og påmelding til direktedommerkurset på Min Idrett. For Oslo og for kurset i Bergen.