onsdag, 01 februar 2023 16:25

2135 havnebesøk ble registrert i SeilUT-universet

Written by
SEILUT: En aktivitet der man får poeng for å besøke utvalgte havner, er blitt populært i flere seilforeninger. SEILUT: En aktivitet der man får poeng for å besøke utvalgte havner, er blitt populært i flere seilforeninger. FOTO: Morten Jensen
Flere seilforening har adoptert og tatt i bruk SeilUT-konseptet. Det resulterte i 2135 havnebesøk i 2022.

SeilUT er en uhøytidelig konkurranse turseilere imellom der det gjelder å besøke ulike havner. Det er litt som i turorientering, der du får poeng for alle postene du finner. I SeilUt får du poeng for å besøke utvalgte havner.

Dette er blitt en populær aktivitet i mange foreninger. SeilUT håndteres ulikt i foreningene, men det er lagd et opplegg for å håndtere og administrere det hele gjennom en nettbasert løsning slik at det hele nærmest løper av seg selv. Trimpoeng heter systemet som flere seilforeninger har valgt å benytte, og som seilforbundet anbefaler.

Stor aktivitet som kan bli større

Oversikten Trimpoeng har lagd etter årets sesong, forteller om syv brukere av systemet. Dette er seilforeningene Molde, Bodø, Holmestrand, Larvik, Malvik & Stjørdal, Horten og en gruppe seilforeninger som har slått seg sammen på Sørlandet.

Tilsammen har SeilUT engasjert 187 deltakere. En deltaker kan enten være en person eller en båt. Om foreningene ønsker å følge medlemmer eller medlemmenes båter, varierer.

De arrangerende foreningene velger selv ut hvilke havner som gir poeng, og i 2022 ble i alt 413 forskjellige havner pekt ut som poenggivende. Tilsammen ble det registrert 2135 besøk i disse havnene i perioden fra 1. april til 31. oktober.

Molde Seilforening hadde ideen til SeilUt for en del år tilbake og skapte konseptet, men tallene til Trimpoeng forteller at det er Bodø Seilforening som nå kan vise til den største aktiviteten.

Sven Martin Olsen, som er daglig leder i Trimpoeng, sier at dette var den første sesongen for flere av foreningenene, og han tror potensialet for å få større deltakelse og økt aktivitet er stort. En forening som Bodø har sågar klart å skaffe sponsor-inntekter til foreningen gjennom sin SeilUT-aktivitet.

Mulighetene er mange til å få aktivisert foreningenes turseilere, og i de aller fleste av landets seilforeninger er nettopp turseilerne i flertall.