tirsdag, 07 mars 2023 09:05

Et seminar alle bør få med seg

Written by
RELASJONSBYGGING: Eksperten Jan Spurkeland kommer på dommerseminaret for å snakke om relasjoner og hvordan skape en god stemning under et arrangement. RELASJONSBYGGING: Eksperten Jan Spurkeland kommer på dommerseminaret for å snakke om relasjoner og hvordan skape en god stemning under et arrangement. FOTO: Norges Fotballforbund TV
Torsdag 9. mars arrangeres det fjerde og siste dommerseminaret for vinteren. Hvordan opparbeide gode relasjoner og hvordan ha en praktisk tilnærming til banedømming, blir kveldens to hovedpunkter. Seminaret er relevant for alle.

Seminaret, som foregår på Teams, starter kl. 18:00 og varer til kl. 20:00. Det ledes av Iens Ludvig Høst og er åpent for alle. Deretter overtar Niclas Fure og kvelden fortsetter for dem som går på regionaldommerkurset, som han er leder av.

– Temaet om relasjoner skulle vi ha hatt på forrige seminar, men det blåste bokstavelig talt bort. Stormværet vi hadde den dagen, skapte tekniske problemer, så vi fikk ikke kontakt med relasjonseksperten Jan Spurkeland, som skulle innlede seminaret. Han kommer derfor på torsdag i stedet, sier Iens Ludvig Høst.

Og det gleder han seg til. 

En nasjonal kapasitet i relasjonsbygging

– Jan Spurkeland er en virkelig guru i Norge når det gjelder kunnskap om relasjonsbygging og relasjonsledelse, og han er benyttet av mange andre særforbund og av mange bedrifter i næringslivet. Han vet hva det vil si å fylle relasjonene med innhold, og så er han ikke minst en strålende formidler. «Jeg er mine relasjoner», er noe Jan prediker.

– Jeg vil si det så sterkt at torsdagens seminar bør alle som er opptatt av å skape gode arrangementer, få med seg. For selv om dommerrollen står i sentrum, vil Jan Spurkeland dele mye verdifull kunnskap om hvordan vi skal forholde oss til andre mennesker i sin alminnelighet, og hva som skal til for å skape en god stemning under et arrangement, sier Iens Ludvig Høst.

Et seminar for alle

I både det internasjonale seilforbundets manualer og når det gjelder Norges Idrettsforbunds generelle utdanning av dommere i  alle idretter – et prosjekt NIF kaller «Dommerløypa» – er det lagt opp til at dommerne skal ta et mer aktivt ansvar for at utøverne skal oppleve idrettsglede, enn hva de har i den tradisjonelle oppfatningen man har av dommerrollen.

At dommerne – og for så vidt alle som har roller under et regatta-arrangement – skal ta et aktivt ansvar for at arrangementet skal bli vellykket og at flest mulig skal føle glede over det, er noe som er ønsket av Norges Seilforbund. Dette blir også et sentralt tema under lørdagens klubbkonferanse i Oslo under punktet «Det gode arrangement».

Jan Spurkelands timelange foredrag på torsdagens (9. mars) seminar vil følgelig være en god innledning i det å skulle være en aktør i et relasjonelt perspektiv. Seminaret er derfor høyst aktuelt ikke bare for dommere, men for alle som er involvert i et arrangement. Det vil i praksis si alle: Dommere, trenere, seilere, arrangører, funksjonærer i alle roller, foreldre – you name it. 

Ikke minst vil torsdagens seminar være en god oppvarming for alle som skal delta på klubbkonferansen.

Hvordan gjennomføre banedømming i store felt

– Jeg har virkelig store forventninger til Jan Spurkelands innlegg, som jeg håper mange i seil-Norge vil få med seg, sier Iens Ludvig Høst, som fortsetter:

– Del 2 av seminaret vil bli en praktisk gjennomgang av de viktigste endringene vi kan gjøre for å muliggjøre det Jan Spurkeland vil snakke om; nemlig en overgang til mer dømming på vannet etter det som på teknisk dommerspråk heter «Appendiks UF».MJP 20221002 8256 x 55045 544DØMMING PÅ BANEN: Mer dømming og flere avgjørelser tatt ute på banen, vil bidra til bedre stemning og raskere avvikling på land etter seilasene. FOTO: Morten Jensen

Leder av NSFs arrangørutvalg, Henrik Wigers Larsen, vil sammen direktedommerne Henrik Møinichen og Esben Keim samt Iens Ludvig Høst diskutere og få løftet opp flest mulig praktiske problemstillinger rundt det å arrangere regattaer basert på UF-appendikset – dømming på banen. 

– Målet er at en regatta skal være avgjort på vannet og resultatet endelig når seilerne kommer på land. Dermed vil vi kunne unngå en langdryg høringsprosess og en negativ stemning etter seilasene, noe den gjerne blir når tiden etter at seilerne kommer på land, er preget av protester og høringer i stedet for feiring og sosialt samvær, sier Iens Ludvig Høst.

Dommerseminaret varer fra kl. 18:00 til kl. 20:00 torsdag 9. mars. Det foregår på Teams og er åpent for alle. Tilgang til seminaret finner du her.