torsdag, 25 februar 2021

Sesongen starter deilig tidlig

Written by
Det er et faktum: Turseilere strekker seilsesongen lengre og lengre. Det betyr at det er på tide å starte nå. Å få en smak av vinterseiling. Bli en av dem som er utpå! I to uker forbannet jeg isen. Så brakk jeg meg ut og starter seilsesongen 2021 i begynnelsen av januar. Jeg er på langt  nær den eneste turseileren som har funnet ut at vinterseiling er en ren glede. Turseilere kaster loss tidligere og tidligere. 2. juledag åpnet Kråkerøybroen i Fredrikstad seg for oss. Vel utenfor naturreservatet på Øra kom det en litt nyere og litt raskere båt sigende forbi.…
Ved midnatt fredag 26. februar går fristen for å melde seg på til seiltinget ut. Snaut to av ti foreninger er hittil påmeldt. Hvor er alle de andre? 26. februar går også fristen for å melde inn forslag som ønskes behandlet ut. Seiltinget er seil-Norges viktigste møteplass. Det er der beslutningene tas og de lange linjene stakes ut. Det er der personene som skal styre seilsporten de to til fire neste årene velges.  – Jo, flere seilforeninger som er med på beslutningene som tas, desto bedre. Den eneste muligheten til å kunne påvirket utfallet av disse forslagene, er å melde…
Forslag til en helt ny og omarbeidet strategi- og handlingsplan som vil bestemme NSFs kurs de neste to–fire årene vil bli lagt frem for seiltinget. Men foreløpig er det kun 20 seilforeninger kan være med på å bestemme den endelige planen. Deltagerlisten til seiltinget øker sakte, men kanskje litt for usikkert. Det er nå kun to døgn igjen til påmeldingen stenger. Kun 20 av landet 117 seilforeninger er representert. Seiltinget, som skal avholdes digitalt 13. mars, har en lang rekke saker som skal behandles og vedtas. Og det som vil bli vedtatt, legger premissene for hvilken kurs seilforbundets styre og…
tirsdag, 23 februar 2021

Seiltinget: 102 seilforeninger er savnet

Written by
Deltagerprosenten på seiltinget har sneket seg over 10. 15 seilforeninger og 2 seilkretser er per i dag påmeldt. Asker, Grimstad, Oslo og Soon Seilforening samt Møre og Romsdal er de nyankomne påmeldte deltagerne på seiltinget 13. mars i løpet av det siste døgnet. I antall hoder som skal kunne dukke opp på digitale skjermer under seiltinget, utgjør det 33 tilsammen – så langt. Fristen for å melde seg på går ved midnatt fredag 26. februar. Det er også fristen for å levere inn forslag som ønskes behandlet på seiltinget. Så langt har det kommet inn noen forslag til seiltinget, så…
Snaue fem dager før påmeldingsfristen til det digitale seiltinget stenger, har beskjedne 11 seilforeninger meldt seg på. I motsetning til det nye og nyetablerte norgesmesterskapet i e-seiling, der påmeldingene strømmer inn, går det tregt med påmeldingen til seiltinget som avholdes 13. mars. Kun 11 seilforeninger – det vil si 9,4 prosent av landets seilforeninger – har så langt meldt seg på for å kunne være med å påvirke norsk seilsports fremtid, som jo seiltinget er en arena for å kunne gjøre. I tillegg til de 11 seilforeningene er Rogaland Seilkrets eneste påmeldte seilkrets – så langt. Dette er foreløpig langt…
fredag, 19 februar 2021

Nå blir det NM i e-seiling!

Written by
E-sport er kommet for fullt – og det er kommet for å bli. Norges Seilforbund ser det som en velkommen mulighet for å skape aktivitet rundt om i foreningene. Nå lanseres NM i e-seiling med første seilas allerede 1. mars: – Ja, dette vil være et offisielt norgesmesterskap på linje med alle de andre NM-ene, sier generalsekretær Per Christian Bordal. Mesterskapet gjennomføres ved hjelp av applikasjonen Virtual Regatta Inshore på en datamaskin, et nettbrett eller en smarttelefon, og hele arrangementet legges så tett opp mot et vanlig NM som mulig. Det betyr blant annet at alle deltagerne må være medlem…
Guro Steine (48) fra Drøbaksund Seilforening er foreslått som ny president i Norges Seilforbund. Det går frem av valgkomiteens innstilling som nå foreligger. På seiltinget 13. mars skal det velges ny president i NSF. Jørgen Stang Heffermehl har tilbakelagt sine fire år ved roret, som er det maksimale antall år en president kan sitte. Nå er Guro Steine foreslått til å overta plassen hans. Hun har vært 1. visepresident i de siste to årene. – Jeg brenner for å fremme og videreutvikle seilsporten, både på toppidrettsnivå og som en breddeaktivitet for alle aldre og lag av befolkningen. Seiling lærer barn…
Lederne av alle de cirka 120 seilforeningene i landet skal i dag ha mottatt en påminnelse om at de må melde på sine delegater til seiltinget innen 26. februar. For første gang i NSFs historie vil seiltinget bli arrangert digitalt. Det betyr at ingen delegater behøver å reise noe sted, og det blir derfor mulig for alle seilforeninger i landet å delta. Seiltinget skjer 13. mars, men alle foreninger som vil delta, må ha påmeldt sine delegater innen 26. februar. I påminnelsen som i dag er sendt til alle seilforeningene, ligger det en link til plattformen «iSonen» hvor påmeldingen skal…
onsdag, 17 februar 2021

Rekordstort klasseklubb-møte

Written by
Muligheten til å kunne møtes digitalt satte fart på det årlige klasseklubbmøtet. Rekordmange klasseklubber var representert. Norsk Klasseklubbforum er et forum for alle klasseklubber som er registrert og godkjent av Norges Seilforbund, og en gang i året er det blitt innkalt til møte der klubbene orienterer litt om egen status, og hvor saker av felles interesse tas opp.  I år ble møtet avholdt digitalt, og den enkle tilgjengeligheten denne møteplattformen gir, resulterte i at to tredeler av alle de registrerte klasseklubbene var representert. Det vil si 20 av ialt 32 klasseklubber. Det er rekord. – Et så bra oppmøte og…
tirsdag, 16 februar 2021

Bli med på lærerikt seminar om iQfoil

Written by
Foiling kommer for fullt, men med denne måten å seile på er det mye nytt å lære. 1. mars avholder Norges Seilforbund et seminar om seiling på iQfoil. Utdanningsansvarlig i Norges Seilforbund, Iens Ludvig Høst, mener alle trenere i landet bør sette av fire timer fra kl 17:30 til 21:00 mandag 1. mars. Da skal det handle om moderne brettseiling, og moderne brettseiling innbefatter nå foiling. Det er på full fart inn i brettverdenen – ja, innen seiling generelt. Fra 2024 er foiling på brett sågar OL-gren – med brettypen iQfoil som utstyr.  – Ja, denne typen seiling brer raskt…
Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et helhetlig kvalitetstilbud – uavhengig av trener, idrett eller klubb. Trenerattesten, som kan tas digitalt, tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener, og den kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten.Trenerattesten tar utgangspunkt i idrettens barnerettigheter, og har som ambisjon å skape en felles grunnforståelse og forventningsavklaring på hva som kreves for å være trener i norsk idrett. Når du…
Norges Seilforbund har sikret seg to spennende innledere til det åpne seminaret om regattaer og formater som vil gå av stabelen under seiltinget 13. mars.  På seminaret skal søkelyset rettes mot regatta-arrangementene som seilforeningene tilbyr seilerne rundt om i landet. Kan de forbedres? Kan de fornyes? Hva skal til for at de skal få flere deltagere? Hva vil seilerne ha? Hvilken sosial ramme skal man lage? Søkelyset på temaet vil komme fra flere kanter og vinkler, og Norges Seilforbund har sikret seg noen av de mest spennende meningsbærerne på dette området.  Ken Read (59) er en av USAs aller mest…
fredag, 12 februar 2021

SeilUT brer om seg

Written by
SeilUT er et lavterskeltilbud som skal få flere ut på vannet – og det har det klart. I 2021 kommer enda flere seilforeninger til å starte turkonseptet i sitt farvann. Molde Seilforening startet det hele, og de har hatt stor suksess med konseptet SeilUT. I årsrapporten deres for 2020 skriver de: «Sesongen startet 1. april og varte til 31. oktober. Årets konkurranse har hatt større og bredere deltagelse enn noen av de foregående årene. Ikke bare større deltagelse i form av antall registreringer totalt sett, men også antall båter som har deltatt. Resultatlisten viser 21 deltakende båter med totalt 437…
Årets fire seilsportsliga-stevner er fastlagt. Sesongen starter i Sandefjord og avsluttes i Florø. Seilsportsligaens 5. sesong begynner nå å ta form, og det er klart at ligastarten vil foregå i Sandefjord 29. og 30. mai. Runde nummer to vil deretter gå i Larvik 19. og 20. juni. Hvor den 3. runden vil bli plassert, erennå usikkert, men det som er klart, er at runden vil gå 14. og 15. august.  Den store finalen vil i år foregå i Florø 11. og 12. september. Det er første gang en ligarunde seiles der. Og etter at finalerunden er ferdig, vil det være…
I 2019 vedtok Norges Idrettsforbund en endring i lovnormen for idrettslag som kan få stor betydning for norske seilforeninger. Nå foreslår Norges Seilforbund en endring av denne lovnormen. – Dette tror jeg er en regelendring som har gått mange seilforeninger hus forbi. Men den lovteksten kan få store konsekvenser, sier Jørgen Stang Heffermehl, president i Norges Seilforbund. Kort fortalt er det en tekst i § 25.3 i NIFs lovnorm for idrettslag som nå sier at dersom et idrettslag – det vil også si en seilforening – melder seg ut av Norges Idrettsforbund, vil foreningen måtte gi fra seg alle eiendeler…
Koronasituasjonen gjør det  umulig å gjennomføre den nasjonale treningssamlingene i Stavanger i februar og mars. Muligheten for en regional samling i stedet holdes åpen. Generalsekretær Per Christian Bordal gir her følgende orientering om samlinger, kursvirksomhet og seilting: 2021 har dessverre ikke begynt noe bedre hva gjelder smittesituasjonen enn det store deler av 2020 var. Norges Seilforbund vil i de kommende ukene ikke arrangere noen fysiske samlinger. Det betyr at de neste Stavanger-samling i midten av februa og i starten på mars, for våre mest aktive jolleseilere, utgår i sin planlagte form. Det kan hende det er forsvarlige og arrangere en…
Er arrangementene som tilbys i seiling for ensartete og for ensformige? Er det på tide å gjøre noe med dem? Det er temaet på et åpent seminar i forbindelse med seiltinget 13. mars. Norsk seilsport har stått på stedet hvil i en årrekke. Det er et faktum – tall, statistikker og tabeller viser det. Antallet som seiler regattaer er det samme år etter år, mennene er stadig i stort flertall og det dukker opp svært få, nye seilforeninger rundt om i landet.  Ligger noe av årsaken til dette i arrangementene som tilbys? Er de attraktive nok? Trengs en fornyelse? Seminar…
Forslag som ønskes fremmet på seiltinget 13. mars, må være innlevert til Norges Seilforbund innen 26. februar. Et av punktene på seiltingets agenda heter «Innkomne forslag», men forutsetningen for at forslag skal kunne behandles når man kommer til dette punktet, er at de er innlevert innen den fristen NSFs lover foreskriver – og det er 26. februar. Forslag skal sendes til Norges Seilforbunds generelle e-post-adresse. Innen den samme datoen må også navn på de delegatene som alle seilforeningene rundt om i landet har tenkt å la seg representere ved, være påmeldt og registrert.  For første gang i NSFs historie vil…
I disse dager for lederne i alle landets seilforeninger en viktig epost. Den instruerer lederne i hvordan de kan søkepå å få refundert kostnader til utstyr kjøpt i 2020. Søknadsfrist er 10. mars. Ordet «spillemidler» klinger nok positivt i de fleste seilforeningslederes ører. Det betyr en mulighet til å få refundert noen av kostnadene foreningen har hatt i forbindelse med innkjøp til utstyr og anlegg. For å få tilgang til disse midlene, må det søkes – og det skjer en gang årlig. Og nå er tiden inne. Anleggsrådgiver Torstein Busland i Norges Idrettsforbund har nå sendt en e-post til alle…