Guro Steine (48) fra Drøbaksund Seilforening er foreslått som ny president i Norges Seilforbund. Det går frem av valgkomiteens innstilling som nå foreligger. På seiltinget 13. mars skal det velges ny president i NSF. Jørgen Stang Heffermehl har tilbakelagt sine fire år ved roret, som er det maksimale antall år en president kan sitte. Nå er Guro Steine foreslått til å overta plassen hans. Hun har vært 1. visepresident i de siste to årene. – Jeg brenner for å fremme og videreutvikle seilsporten, både på toppidrettsnivå og som en breddeaktivitet for alle aldre og lag av befolkningen. Seiling lærer barn…
Lederne av alle de cirka 120 seilforeningene i landet skal i dag ha mottatt en påminnelse om at de må melde på sine delegater til seiltinget innen 26. februar. For første gang i NSFs historie vil seiltinget bli arrangert digitalt. Det betyr at ingen delegater behøver å reise noe sted, og det blir derfor mulig for alle seilforeninger i landet å delta. Seiltinget skjer 13. mars, men alle foreninger som vil delta, må ha påmeldt sine delegater innen 26. februar. I påminnelsen som i dag er sendt til alle seilforeningene, ligger det en link til plattformen «iSonen» hvor påmeldingen skal…
onsdag, 17 februar 2021

Rekordstort klasseklubb-møte

Written by
Muligheten til å kunne møtes digitalt satte fart på det årlige klasseklubbmøtet. Rekordmange klasseklubber var representert. Norsk Klasseklubbforum er et forum for alle klasseklubber som er registrert og godkjent av Norges Seilforbund, og en gang i året er det blitt innkalt til møte der klubbene orienterer litt om egen status, og hvor saker av felles interesse tas opp.  I år ble møtet avholdt digitalt, og den enkle tilgjengeligheten denne møteplattformen gir, resulterte i at to tredeler av alle de registrerte klasseklubbene var representert. Det vil si 20 av ialt 32 klasseklubber. Det er rekord. – Et så bra oppmøte og…
tirsdag, 16 februar 2021

Bli med på lærerikt seminar om iQfoil

Written by
Foiling kommer for fullt, men med denne måten å seile på er det mye nytt å lære. 1. mars avholder Norges Seilforbund et seminar om seiling på iQfoil. Utdanningsansvarlig i Norges Seilforbund, Iens Ludvig Høst, mener alle trenere i landet bør sette av fire timer fra kl 17:30 til 21:00 mandag 1. mars. Da skal det handle om moderne brettseiling, og moderne brettseiling innbefatter nå foiling. Det er på full fart inn i brettverdenen – ja, innen seiling generelt. Fra 2024 er foiling på brett sågar OL-gren – med brettypen iQfoil som utstyr.  – Ja, denne typen seiling brer raskt…
Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et helhetlig kvalitetstilbud – uavhengig av trener, idrett eller klubb. Trenerattesten, som kan tas digitalt, tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener, og den kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten.Trenerattesten tar utgangspunkt i idrettens barnerettigheter, og har som ambisjon å skape en felles grunnforståelse og forventningsavklaring på hva som kreves for å være trener i norsk idrett. Når du…
Norges Seilforbund har sikret seg to spennende innledere til det åpne seminaret om regattaer og formater som vil gå av stabelen under seiltinget 13. mars.  På seminaret skal søkelyset rettes mot regatta-arrangementene som seilforeningene tilbyr seilerne rundt om i landet. Kan de forbedres? Kan de fornyes? Hva skal til for at de skal få flere deltagere? Hva vil seilerne ha? Hvilken sosial ramme skal man lage? Søkelyset på temaet vil komme fra flere kanter og vinkler, og Norges Seilforbund har sikret seg noen av de mest spennende meningsbærerne på dette området.  Ken Read (59) er en av USAs aller mest…
fredag, 12 februar 2021

SeilUT brer om seg

Written by
SeilUT er et lavterskeltilbud som skal få flere ut på vannet – og det har det klart. I 2021 kommer enda flere seilforeninger til å starte turkonseptet i sitt farvann. Molde Seilforening startet det hele, og de har hatt stor suksess med konseptet SeilUT. I årsrapporten deres for 2020 skriver de: «Sesongen startet 1. april og varte til 31. oktober. Årets konkurranse har hatt større og bredere deltagelse enn noen av de foregående årene. Ikke bare større deltagelse i form av antall registreringer totalt sett, men også antall båter som har deltatt. Resultatlisten viser 21 deltakende båter med totalt 437…
Årets fire seilsportsliga-stevner er fastlagt. Sesongen starter i Sandefjord og avsluttes i Florø. Seilsportsligaens 5. sesong begynner nå å ta form, og det er klart at ligastarten vil foregå i Sandefjord 29. og 30. mai. Runde nummer to vil deretter gå i Larvik 19. og 20. juni. Hvor den 3. runden vil bli plassert, erennå usikkert, men det som er klart, er at runden vil gå 14. og 15. august.  Den store finalen vil i år foregå i Florø 11. og 12. september. Det er første gang en ligarunde seiles der. Og etter at finalerunden er ferdig, vil det være…
I 2019 vedtok Norges Idrettsforbund en endring i lovnormen for idrettslag som kan få stor betydning for norske seilforeninger. Nå foreslår Norges Seilforbund en endring av denne lovnormen. – Dette tror jeg er en regelendring som har gått mange seilforeninger hus forbi. Men den lovteksten kan få store konsekvenser, sier Jørgen Stang Heffermehl, president i Norges Seilforbund. Kort fortalt er det en tekst i § 25.3 i NIFs lovnorm for idrettslag som nå sier at dersom et idrettslag – det vil også si en seilforening – melder seg ut av Norges Idrettsforbund, vil foreningen måtte gi fra seg alle eiendeler…
Koronasituasjonen gjør det  umulig å gjennomføre den nasjonale treningssamlingene i Stavanger i februar og mars. Muligheten for en regional samling i stedet holdes åpen. Generalsekretær Per Christian Bordal gir her følgende orientering om samlinger, kursvirksomhet og seilting: 2021 har dessverre ikke begynt noe bedre hva gjelder smittesituasjonen enn det store deler av 2020 var. Norges Seilforbund vil i de kommende ukene ikke arrangere noen fysiske samlinger. Det betyr at de neste Stavanger-samling i midten av februa og i starten på mars, for våre mest aktive jolleseilere, utgår i sin planlagte form. Det kan hende det er forsvarlige og arrangere en…
Er arrangementene som tilbys i seiling for ensartete og for ensformige? Er det på tide å gjøre noe med dem? Det er temaet på et åpent seminar i forbindelse med seiltinget 13. mars. Norsk seilsport har stått på stedet hvil i en årrekke. Det er et faktum – tall, statistikker og tabeller viser det. Antallet som seiler regattaer er det samme år etter år, mennene er stadig i stort flertall og det dukker opp svært få, nye seilforeninger rundt om i landet.  Ligger noe av årsaken til dette i arrangementene som tilbys? Er de attraktive nok? Trengs en fornyelse? Seminar…
Forslag som ønskes fremmet på seiltinget 13. mars, må være innlevert til Norges Seilforbund innen 26. februar. Et av punktene på seiltingets agenda heter «Innkomne forslag», men forutsetningen for at forslag skal kunne behandles når man kommer til dette punktet, er at de er innlevert innen den fristen NSFs lover foreskriver – og det er 26. februar. Forslag skal sendes til Norges Seilforbunds generelle e-post-adresse. Innen den samme datoen må også navn på de delegatene som alle seilforeningene rundt om i landet har tenkt å la seg representere ved, være påmeldt og registrert.  For første gang i NSFs historie vil…
I disse dager for lederne i alle landets seilforeninger en viktig epost. Den instruerer lederne i hvordan de kan søkepå å få refundert kostnader til utstyr kjøpt i 2020. Søknadsfrist er 10. mars. Ordet «spillemidler» klinger nok positivt i de fleste seilforeningslederes ører. Det betyr en mulighet til å få refundert noen av kostnadene foreningen har hatt i forbindelse med innkjøp til utstyr og anlegg. For å få tilgang til disse midlene, må det søkes – og det skjer en gang årlig. Og nå er tiden inne. Anleggsrådgiver Torstein Busland i Norges Idrettsforbund har nå sendt en e-post til alle…
For ytterligere å heve kompetanse i seilforeninger, klasseklubber, hos enkeltseilere og blant de frivillige samt å øke aktiviteten i breddeseilingen, søker Norges Seilforbund nå etter utdanningsansvarlig og breddekonsulent. Et sentralt element i Norges Seilforbunds breddearbeid er kompetanseheving. Og det er for ytterligere å styrke dette arbeidet overfor seilforeninger, klasseklubber, enkeltseilere og frivillige at det nå søkes etter en egnet 100 prosent ressurs. Arbeidsoppgavene vil være disse: Hovedansvarlig for alle kompetansehevende tiltak i NSFs regi.  Ha god dialog med seilforeninger for å forstå behovet for ulike kompetansebehov. Gjennom kursvirksomheten være delaktig i generell klubbutvikling.  Være med i planleggingen og tilretteleggingen av…
Egentlig skulle medlemmene i Åsane og Geilo Seilforening ha møttes til en felles samling på Geilo neste helg. I stedet vil det bli en times «show» på internett som alle seilere i landet kan se. – Da vi måtte innse at korona-pandemien ville sette en stopper for samlingen vår, gikk det en aldri så liten fanden i oss. Vi måtte få til noe, syntes vi. Så som en erstatning vil vi lage en én time lang sending fra Vestlia hotell, der vi skal ha studio, forteller Jan Fredrik Grøndal Henriksen, som er leder av Geilo Seilforening (bildet). Geilo Seilforening? Du…
Vindskift søker etter en person som kan være med på å utvikle organisasjonens arbeid med integrering, inkludering og seilglede i sitt lokale område. I flere år har Vindskift, som er en del av Norges Seilforbund, hatt med over tusen mennesker i Oslo-området ut på sjøen og gitt dem opplevelser de ellers ikke ville ha hatt. Dette har vært en suksess, og nå ønsker de å utvide arbeidet i et lokalområde. Derfor er de nå på jakt etter en engasjert person som kan være med på å utvikle dette arbeidet et eller annet sted i landet. Det dreier seg om en…
Det er høysesong for gjennomføring av årsmøter rundt om i seilforeningene, men i nåværende koronasituasjon kan det være utfordrende. Norges Idrettsforbund har lagd en nyttig veiledning. Ifølge NIFs lover skal alle idrettslag – det bety seilforeninger – avholde sitt årsmøte innen 30. mars, men med smittevern og nye regler som endrer seg både titt og ofte – og som nå også er forskjellige rundt om i landet på grunn av det muterte, britiske viruset – kan det være en utfordring. Hvordan kan dette gjøres på en måte NIF aksepterer? NIF har lagd en veiledning for dette, og for å oppklare…
Klasseklubben for RS Feva har ligget i dødvannet i de siste årene. Nå skal det blåses nytt liv i den. Alle Feva-interesserte er invitert ti Teams-møte 31. januar. – Ja, nå skal klasseklubben for RS Feva reetableres, og det vil skje i et åpent møte på Teams søndag 31. januar klokka 16:00, sier Petter Byermoen Jahre, som har tatt initiativet til reetableringen. Det fins svært mange RS Fevaer rundt om i seilforeningene i hele landet, og Jahre forteller at det ble seilt mye RS Feva i fjorårets koronasommer.  – Vi har et godt grunnlag for den kommende sesongen, og vi…
onsdag, 20 januar 2021

Flere jenter i seiling – lengre!

Written by
31. januar holdes årets kanskje viktigste seminar: «Flere jenter i seiling – lengre!» Det er startskuddet på en ny offensiv fra Norges Seilforbund. Skjevfordelingen mellom kvinner og menn innen seilsporten kjenner alle til – og den har alltid vært der. Historisk. Helt til å begynne med, da seilsporten var i sin spede begynnelse var vel forholdet 0/100, mens den nå – over hundre år senere har krøpet opp til 20/80.  – Ikke akkurat revorlusjonerende fort, kan man si, og denne utviklingen håper vi nå å få en fortgang på. For vi kan ikke ha det slik, vi må tilrettelegge sporten…