Norgesmesterskap

Norgesmesterskap

Heldigvis er det ikke så ofte man har behov for å kjenne til systemet med appeller - vanligvis løses alle problemer på stedet.Noen ganger kan det likevel skje at en part i en protest føler seg virkelig urettferdig behandlet og ønsker å overprøve protestkomiteens kjennelse. Hvem kan appellere Ved de fleste stevner er det en mulighet for å appellere. Det er verdt å merke seg at det bare er parter i en protesthøring eller søknad om godtgjørelse som har anledning til å appellere - og det er klare prosedyrer for hvordan dette skal foregå.En protestkomite som føler seg usikker på…