Bredde

Bredde

fredag, 05 februar 2021 11:39

100 Nautiske Klubben

Trenger du motivasjon eller en passe god grunn til å seile litt mer? Heng deg med på 100 nautiske mil i måneden prosjektet til Norges Seilforbund. I begynnelsen av 2021 er det godt over 700 medlemmer i denne uformelle klubben - og vi vokser jevnt. - Det blir stadig vanligere å seile hele året og det er mange som seiler stadig lenger. Selv er jeg en stor fan av begge deler. Derfor skal jeg seile 100 nautiske mil i måneden hele året– og jeg vil gjerne ha flest mulig med meg, sier Jon Amtrup, turansvarlig i Norges Seilforbund.Han startet prosjektet…
onsdag, 06 mai 2020 12:06

SeilUt ressurser

NSF tilbyr SeilUT bistand til alle de foreningene som ønsker det. Dere kan få hjelp til lokal konseptutvikling, å plukke ut havner i området, standard innhold på hjemmesider, nyhetsbrev for å spre budskapet, innhold til sosiale medier og generell rådgivning underveis. Dette er noen av foreningene som har SeilUT Molde SF: https://www.moldeseilforening.no/tur-hav/side-2-i-tur-og-hav Sandefjord SF: http://www.sandefjordseilforening.no/ Nesodden SF: https://www.nesoddenseilforening.no/ Florø SF: https://www.floroseilforening.no/seil-ut/ Kristiandsunds SF: https://www.facebook.com/KristiansundsSeilforening/ Soon SF: https://www.soonseilforening.no/ Ta kontakt med Jon Amtrup, tel. 932 28 926 og jon@explorenorth.no for mer informasjon og bistand.
mandag, 17 juni 2019 13:44

Hvorfor skal man seile?

Written by
Seiling er egentlig en samlebetegnelse som dekker aktiviteter av vidt forskjellig art. Seiling kan være elitesport, som krever fysikk og teknikk fullt på linje med andre idrettsgrener. Men seiling kan også være det å sitte i le med en rorkult i den ene hånden og en kaffekopp i den andre, mens man driver rolig forbi holmer og skjær en sommerdag. Eller seiler verden rundt på egen kjøl.
mandag, 17 juni 2019 13:39

Sommerskoler

Written by
En rekke seilforeninger tilbyr sommeraktiviteter for barn og unge. Det gir en smakebit på hva seiling og båtliv er. Alle seilforeninger med barne- og ungdomsaktivitet tilbyr sommerskole i seilingen i løpet av skolens sommerferie. En ukes sommerkurs i seiling gir de beste forutsetninger for å kunne lære å seile underveis i kurset eller senere under mer organisert trening. Les mer omsommerleire med seiling.pdf.  
mandag, 17 juni 2019 13:37

Støtteordninger for sommerskoler

Written by
Økonomiske barrierer og seilaktivitet I 2017 og 2018 har NSF (gjennom støtte fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet) gitt ut gratisplasser til barn som ellers ikke ville ha hatt anledning til å delta. NSF håper og videreføre dette prosjektet i 2019. Seilforeninger som ønsker å engasjere seg å tilby seilopplevelser til barn i familier hvor den økonomiske barrieren er for høy, kan ta kontakt med jon.amtrup@seiling.no Dette tiltaket sammen med mye klubbeid utstyr og kanskje noe kreativitet rundt treningsavgift, gjør at seiling (særlig i egen seilforening) kan være en meget økonomisk overkommelig aktivitet å drive med.
Det finnes mange forskjellige båter som kan passe til seiling for personer med funksjonsnedsettelse. For en stor gruppe kan storbåt med flere personer være den optimale løsning. Er man avhengig av rullestol eller har større funksjonsnedsettelser, kan imidlertid slik seiling være utfordrende og til dels vanskelig. Da er mer tilpassede båter riktigere.I mange år har 2.4 mR vært en båt som har vært aktiv i Norge og i verden. 2.4 mR er ikke en båt som er utformet til formålet, men den har vist seg at den passer veldig bra med noen få enkle justeringer. Blant annet kan styring enkelt…
onsdag, 06 juni 2018 08:37

Turseiling på enkelt vis

Inspirert av Magne Klanns jolleseiltur fra Nordkapp til Lindesnes sommeren 2018, oppfordres alle seilforeninger nå til å lage turseilergrupper for seiling med joller og små kjølbåter. Magne Klann viste at det går an og at det ikke er størrelsen det kommer an på: Man trenger ikke en stor, komfortabel båt med all verdens av utstyr for å dra på tur. Tvert imot – gleden over å seile på tur er kanskje omvendt proporsjonal med nettopp størrelsen på båten. Magne Klann seilte fra Nordkapp til Lindesnes i enmannsjollen RS Aero. Han dro båten på land og sov i telt eller bare…