Råd og regler

Råd og regler

torsdag, 10 september 2020

Barneidrettsbestemmelser i Norgescup

Written by
Norges Seilforbund har spesifisert barneidrettsbestemmelsene punkt 3e med hensyn til hvordan det skal praktiseres i Norgescup-regattaer i Optimistjolle. Disse reglene gjelder:  U10 Seiler fra det året de fyller 10 år eller yngre. Seilerne i denne klassen skal ikke rangeres. Fokus vil være på lek, moro og seilglede. Seilerne i denne klassen skal seile innenfor sin region/krets eller ikke ha hatt en reisevei estimert til mer enn 5 timer. Seilere i denne klassen skal alle ha like deltagerpremier. Det skal være egen trener satt opp av arrangørklubb som følger seilerne tett på vannet. Ved stor deltagelse skal det være flere trener. Disse trenerne skal…
torsdag, 10 september 2020

Barneidrettsbestemmelser

Written by
Man er barn frem til man fyller 12 år 1. Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Konkurranseregler 2. Bestemmelser om barneidrett regulerer konkurranser i barneidretten. En av intensjonene er å redusere tid og kostnader brukt på reise til/fra aktivitet. Idrettslag oppfordres derfor til å følge de samme prinsippene for trening og andre aktiviteter i barneidretten. 3. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende: a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb. b) Barn kan delta i regionale…
tirsdag, 18 juni 2019

Ren Idrett -Antidoping

Written by
Seiling er ikke bare en ren idrett i miljømessig forstand, men vi har også en god historie når det gjelder doping. Den rene historien vil styret i NSF at vi fortsetter, og NSF ble i desember 2018 godkjent og sertifisert av Antidoping Norge som «Rent Særforbund».   Gjennom vårt forebyggende arbeid ønsker vi at alle våre seilere skal tenke gjennom sine valg og verdier. Utøvere skal vite hvorfor doping er forbudt, hva det gjør med kroppen og hvilke konsekvenser det har å bryte dopingbestemmelsene. De skal også være klar over at det er en reell mulighet for at de blir testet, og…
tirsdag, 18 juni 2019

Seiling for alle

Written by
Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund er opptatt av at det å begynne med seiling skal ha en så lav økonomisk terskel som mulig. Det skal ikke være kostbart å begynne å seile – seiling skal være for alle. Mange seilforeninger er forspent med båter, joller, brett og utstyr som lånes eller leies ut til nybegynnere, barn og ungdom. Takket være en gave på nærmere fem millioner kroner fra Gjensidigestiftelsen i 2015 fikk flere titalls foreninger tilført verdifullt båtmateriell som de nå disponerer, og som skal bidra til at mange skal kunne få prøve seiling og utvikle seg som seilere. Ved…
tirsdag, 18 juni 2019

Bedre trenere -bedre aktivitet-bedre utøvere

Written by
Norges Idrettsforbund har i de senere årene hatt bevisst fokus på trenernes rolle i norsk idrett og betydningen av kompetente, inspirerende og engasjerte trenere.  «Trenerløypa» er NIFs verktøy til å sikre at alle særforbund utvikler trenerutdanning/trenerutvikling i tråd med dette – og i tråd med et utvidet syn på hva en treners oppgaver må være. Trenerløypa er et felles rammeverk for trenerutvikling i norsk idrett. Ved hjelp av Trenerløypa ønsker norsk idrett at trenere på alle nivåer skal ha muligheten til kontinuerlig å forbedre og videreutvikle egen kompetanse, slik at de bedre kan legge til rette for god aktivitet i…
tirsdag, 18 juni 2019

Olympiatoppens råd til idrettsforeldre

Written by
1. OM Å VELGE IDRETT Gi dine barn informasjon og råd når det gjelder valg av idrett. Du kan oppmuntre dem, men la barna selv ta den endelige avgjørelsen om de ønsker å delta eller ikke og hvilken idrett de ønsker å delta i. Råd for hvordan du kan hjelpe barn med å velge idrett: Ikke press barn til å velge en bestemt idrett. Gi barn mulighet til å delta i flere ulike aktiviteter/idretter. Ensidig trening i tidlig alder er ingen garanti for å lykkes. Bidra til at barn får møte varierte utfordringer i ulike miljøer. 2. OM Å VÆRE…
tirsdag, 18 juni 2019

Barneidrettsrettighetene

Written by
Idrettens barnerettigheter setter barnas behov i sentrum og uttrykker de verdiene som skal ligge til grunn for barneidretten i Norge. Rettighetene ble første gang vedtatt på Idrettstinget i 2007 og baserer seg på FNs barnekonvensjon. NSF har selvfølgelig stilt seg bak disse reglene. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning. 1. Trygghet Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø som er fritt for press og utnyttelse. Barn under seks år skal ha med seg en voksen på aktivitetene.…
Norges Seilforbund har sluttet seg til idrettsforbundets kampanje mot seksuell trakassering. Norges Seilforbund har i likhet med norsk idrett for øvrig nulltoleranse når det gjelder seksuell trakassering og overgrep. Nå oppfordres trenere, ledere og foreldre til å bryte stillheten om noe slik skulle forekomme. Det er et uttalt ønske om gjøre det lettere å si i fra.Ikke minst gjelder dette for barn.– Det er vanskelig for idrettsbarn å si i fra om seksuelle overgrep. Vi vil at trenere, ledere og foreldre tar et ansvar og bryter stillheten, heter det fra Norges Idrettsforbund, som har iverksatt kampanjen «Start to talk». Norges…