Displaying items by tag: paralympics

fredag, 25 mars 2022 09:33

Paraseiling på fremmarsj i Norge

Paraseiling blir nå igangsatt i flere seilforeninger, og målet er at seilere med funksjonsnedsettelse skal være en naturlig del av det norske seilmiljøet. Under klubbkonferansen fortalte Hedda Sørensen om hvordan arbeidet skrider frem.

Norge har hatt fremtredende parautøvere i seiling, og helt siden paralympics ble introdusert i 1996, har Norge vært representert. I 2012 vant det norske Sonar-laget med Alkesander Wang-Hansen, Marie Solberg og Per Eugen Kristiansen bronsemedalje. Den mest fremtredende norske paraseileren har Bjørnar Erikstad vært. Han har deltatt i fire paralympics og ble nummer fem i 2016.

Bak disse stjernene har imidlertid det norske paraseiling-miljøet vært tynt – for ikke å si ikke-eksisterende, men nå begynner ting å skje.

I 2019 ble det igangsatt et paraseiling-prosjekt i KNS. Det samlet til å begynne med fem seilere. Nå er de i gjennomsnitt på hver ukentlig trening. I 2021 kom Asker Seilforening i gang for fullt, og nå i 2022 igangsettes det et nytt prosjekt på Mjøsa i regi av Hamar Seilforening.

Under klubbkonferansen i Oslo fortalte Hedda Sørensen om hvordan dette arbeidet skrider frem. Hun er ansvarlig for paraseilingen i Norges Seilforbund og er selv utfdannet ergoterapeut. Hedda har vært med på å igangsette aktivitetene i KNS og Asker – og hun vil være med på Hamar.

Hun understreker at dette er lavterskel-tilbud og at dette ikke er komplisert. Erfaring viser at de som kommer når det tilbys paraseiling, er folk med relativt beskjedne fysiske handicap.

– Dette er ikke vanskelig å få til, og man behøver ikke gjøre det vanskeligere enn det er. Man må ikke ha spesialtilpassete båter og kraner til å løfte seilere om bord.

Nå står hun klar til å hjelpe flere seilforeninger i gang, og til dem som vil gjøre det, sier hun:

– Husk at jeg holder dere i hånden, og jeg slipper den ikke før dere har lykkes!

Du kan se hele innlegget til Hedda Sørensen under klubbkonferansen 2022 nedenunder.

Published in Forsiden
Bjørnar Erikstad er ambassadøransvarlig for Stiftelsen VI som jobber for at alle skal få like muligheter til å prestere i en idrett. Seiling er en idrett som er godt egnet til å oppfylle dette målet i.

Bjørnar Erikstad er selv et levende bevis på at det for folk med en funksjonsnedsettelse er mulig å hevde seg på høyde med funksjonsfriske i seiling, dersom båt og utstyr blir tilrettelagt for det. Det han dog forundret seg over da han fortalte om Stiftelsen VI og paraidrett under klubbkonferansen i Oslo, er at det da likevel fins så få paraseilere?

Det håper han den satsingen på paraidrett som Stiftelsen VI nå står for sammen med Norges Idrettsforbund, skal endre på.

Det fins cirka 650 000 mennesker med en eller annen for for funksjonsnedsettelse i Norge, og Stiftelsen VI,  som i all hovedsak er finansiert av selskapet Aker ASA, jobber for å gi alle like muligheter til å prestere og på den måten rette opp den ubalansen som finnes i samfunnet når det gjelder dette. Stiftelsen ønsker å skape helter og rollemodeller, og den mener at deltagelse fører til deltagelse. Blir noen med, følger flere etter.

Bjørnar Erikstad mener at seiling er en av de idrettene som er best tilrettelagt og har best forutsetninger for at folk med funksjonsnedsettelse skal kunne føle mestring, utvikling og inkludering – og på mange vis gi utøverne muligheter til å konkurrere på like fot. Potensialet for å få med flere er med andre ord stort, og i et arbeid med å få til dette, kan det være drahjelp å få.

– Med konkrete prosjekter og tiltak i seilforeningene og Norges Seilforbund tror jeg at mulighetene er store fremover – også for økonomisk støtte – om man satser på En idrett, sa han.

Bjørnar fortalte i sitt innlegg på klubbkonferansen også om hans ti spilleregler for «En idrett – like muligheter» og om kampanjen «Back the bid» som jobber med å få paraseiling tilbake på det paralympiske programmet igjen i 2028.

Du kan se hele innlegget til Bjørnar Erikstad under.

 MJX0193BACK THE BID: Mange gode krefter kjemper for å få paraseilingen tilbake på det paralympiske programmet. Her Bjørnar Erikstad og Hedda Sørensen. FOTO: Morten Jensen

Published in Forsiden

Det finnes mange forskjellige båter som kan passe til seiling for personer med funksjonsnedsettelse.

For en stor gruppe kan storbåt med flere personer være den optimale løsning. Er man avhengig av rullestol eller har større funksjonsnedsettelser, kan imidlertid slik seiling være utfordrende og til dels vanskelig. Da er mer tilpassede båter riktigere.
I mange år har 2.4 mR vært en båt som har vært aktiv i Norge og i verden. 2.4 mR er ikke en båt som er utformet til formålet, men den har vist seg at den passer veldig bra med noen få enkle justeringer. Blant annet kan styring enkelt endres til det som måtte passe.

I den senere tid har Norge begynt å satse på en båt som heter RS Venture. Det er en båt spesiallagd til formålet, den seiles av to personer og det er flere muligheter når det gjelder oppsettet av båten. Venture og 2.4 mR brukes begge i VM, men de er også perfekte båter for breddeseiling. Derfor har Norge gått inn for 2.4 mR og RS Venture som de to båtene som skal benyttes til seiling for personer med funksjonsnedsettelse.

Satser på bredden
Frem til 2016 var seiling på det paralympiske programmet og vi hadde seilere som deltok på høyt nivå. Rekrutteringen var ikke slik man ønsket og det ble jobbet med forskjellige modeller. Etter 2016 er ikke seiling lenger i Paralympic, og Norges Seilforbund ønsker nå å bruke ressurser på rekruttering og breddeaktivitet.
Videre er målet og ønsket at noen av seilerne skal bruke seiling som sin idrett og ønske å seile konkurranser nasjonalt og internasjonalt.

Langsiktig plan

2019: Oppstart av seilkurs og faste uketreninger, opprette gode dialoger med rehabiliteringssentre og utforme nye regattaformater tilpasset dagens situasjon. I starten vil Osloregionen og Vestfold stå sentralt.

I Oslo-regionen (hos KNS) starter aktiviteten med «kick off» med Bjørnar Erikstad 19. mars 2019. Deretter blir det ukentlige treninger på Ulabrand/Bygdøy.

Det vil også settes igang aktivitet i Tønsberg våren 2019. Interesserte utenfor Oslo og Vestfold kan ta kontakt med bjornar@bjornarerikstad.com

2020: Fortsette med faste uketreninger, deltagelse i konkurranser nasjonalt og forhåpentlig i Norden, utforme nye tiltak og kurs for kommende seilere. Utvide paraseiling til å bli en nasjonal aktivitet fremfor en regional satsing.
2021: Fortsette med faste uketreninger flere steder i Norge. Fortsette arbeidet med rehabiliteringssentre. Regattaer på flere nivåer, bredde og topp. Ha en base med seilere som deltar ukentlig. Gjerne på flere steder. Vurdere å etable et paralandslag

2020 i detalj

Seilkurs i Oslo-regionen med oppstart mai 2020 – KNS, Bygdøy

 • Kurset vil foregå ukentlig med noen helger
 • Kurset vil ha fokus på at utøverne skal kunne seile båten uten hjelp av instruktør – et lavterskeltilbud
 • Utover sesongen skal kurset utvikles/endres til trening – med noe mer regattapreget fokusområde
 • ikke jeg noe om. Litt usikker på hvor mye aktivitet det har vært der).

Vi har ila 2020 på tross av corona fått til 11 kurskvelder over 11 uker. Hvor vi dyttet starten av kursene inn i sommerferien og startet opp tidlig i august igjen Båtene som tas i bruk under trening er tilrettelagte RS Venture båter samt RS Quest.
Aug 2020 kontaktet Asker seilforening oss (Hedda NSF) om å starte opp paraseiling. De vil ha et lite pilotprosjekt i sept over 2 ganger, hvor de bruker kursdeltakerne vi allerede har i KNS.
I Asker vil det tas i bruk Andunge og Express.

2021 i detalj

Seilkurs i Oslo-regionen med oppstart mai 2021

 • Kurset vil foregå ukentlig
 • Kurset vil ha fokus på at utøverne skal kunne seile båten uten hjelp av instruktør – et lavterskeltilbud.
 • Utover sesongen skal kurset utvikles/endres til trening – med noe mer regattapreget fokusområde.
 • Tilbud om seilweekend
 • (samarbeid på tvers i para idrett)

og helgekurs i Tønsberg, sommeren 2019

 • Samme lest som vi hadde i Oslo høsten 2018. Lodde stemning. Prøve seiling. Ha flere aktive seilere/trenere/instruktører tilstede.

Utvikling av seiling som aktivitet ved diverse rehabiliteringssentre i Norge

 • Sunnaas
 • Cato-senteret
 • Røde Kors Førde
 • Ha som ambisjon at seiling skal bli brukt som aktiv aktivitet til rehabilitering. Mest fokus rundt det å like seiling. Hvis det er ønske fra brukere, kan de delta på aktivitet i klubber senere.

Opprette mulighet for deltagelse i regattaer utenfor Norge

 • Skota Hem
 • Para Circuit
 • VM

 

Published in Bredde
Tagged under