Displaying items by tag: utvalg

torsdag, 06 mai 2021 05:57

Vil du gjøre en innsats for NSF?  

 

I forbindelse med at det ble valgt et nytt styre i NSF på seiltinget, skal også alle styreoppnevnte komiteer fornyes. Nå lurer NSF på om det finnes seilforeningsmedlemmer rundt om som kunne tenke seg å gjøre en innsats i komiteene. 

– Nå er det ikke slik at komiteer og utvalg står tomme, men det er et behov for suppleringer og fornyelser her og der. Vi vil derfor gjerne komme i kontakt med dem som har lyst til å gjøre en viktig jobb, som det å sitte i et utvalg eller en komité er. De er selve naetv i seil-Norge, sier Per Christian Bordal.

Det nye styret har også benyttet anledningen til å omorganisere litt på strukturer og mandater til de styreoppnevnte komiteene. Den viktigste endringen er opprettelsen et Kompetanse- og koordineringsutvalg. Dette utvalget har en koordinerende oppgave på tvers av de andre fagutvalgene og skal sikre et helhetlig og formålstjenlig kompetansetilbud fra NSF i tråd med samfunnets og idrettens utvikling.

Dette nye utvalget skal består av en representant fra hver av de øvrige styreoppnevnte fagutvalgene. I tillegg skal utvalget ha en representant fra styret, og det skal ledes av NSFs breddeansvarlige, som fra 15. august av vil være Emilie Kathrin Vabø.

De øvrige styreoppnevnte komiteene og utvalgene er
  • Arrangørutvalget
  • Dommerutvalget
  • Regelkomiteen
  • Appellkomiteen
  • Trenerutvalget
  • Utvalg for båt og samfunn
  • Teknisk utvalg
  • Utvalg for flere jenter i seiling – lengre

Det sistnevnte utvalget er også helt nytt og er for tiden under etablering hva angår formål og oppgaver. Det liggerimidlertid klart i utvalgets navn hva som ønskes oppnådd og hva man skal jobbe med.

Føler du deg kallet til en av komiteene eller et utvalgene – eller har tips om noen du mener vil kunne gjøre en god jobb – er generalsekretær Per Christian Bordal rette adresse. Spørsmål kan også rettes til ham.

Published in Forsiden
Tagged under
tirsdag, 10 september 2019 09:25

Vil du bidra i Arrangør&Dommerutvalget?

Norsk seilsport er i rivende utvikling med nye formater på seilingen og andre båttyper enn vi tidligere har vært vant med.

For å sikre god gjennomføring av de forskjellige arrangementene som spenner fra VM til lokale klubbregattaer, er vi helt avhengige av frivillige som er villige til å stille som arrangører og dommere. Dessverre ser vi at rekruttering av disse ressursene er vanskelig og at snittalderen på de som er med, går opp.

Norges Seilforbunds Arrangør&Dommerutvalg ser derfor på fornyelse av opplæringsmateriell og læringsform som sin viktigste oppgave.

For å ta nye steg ser utvalget derfor etter et nytt medlem som kan vise vei innen moderne læringsplattformer. Blir innholdet formidlet i en kanal og form som appellerer, er vi sikre på at flere vil ta seg tid til å heve sin kompetanse og derigjennom bli en viktig ressurs for seil-Norge.

Er du en person som brenner for seilsport, har god kunnskap rundt moderne læringsplattformer og god formidlingsevne, vil vi gjerne ha deg med på laget.
Ta kontakt med Per Bakke tel: 982 55 055 eller Henrik Wigers Larsen tel: 415 00 288 for mer informasjon.

Published in Forsiden
Tagged under