Morten Jensen

Morten Jensen

torsdag, 01 desember 2022

Dommerrollen i regattaer skal endres

Mer dømming på vannet og et utvidet samspill mellom dommere og seilere er målet til Norges Seilforbund. Dette vil være den røde tråden i en helt ny seminarrekke om dømming og dommerrollen som starter 12. januar 2023.

Norges Seilforbunds visjon er «Seilglede for alle – i et rent hav».

– Skal den visjonen etterleves, må vi forsøke å komme bort fra at regattaer avgjøres i en «rettssal» – det vil si i et protestmøte etter regattaen. Vi må arbeide for å få dømmingen og avgjørelsene ut på vannet, slik at regattaene ikke avgjøres i etterkant. Det betyr at vi må videreutvikle dommerrollen, sier NSFs ansvarlige for utdanning, Iens Ludvig Høst.

Videreutviklingen starter med en seminarrekke i vinter, og NSF håper både eksisterende dommere, seilere, representanter for klasseklubber, foreldre og alle som er interesserte i norsk seilsport og hvordan dommerrollen skal utføres og utvikles, vil delta for å sette den nye retningen.

–- Dommerne spiller en viktig rolle for å skape seilglede, og vi ønsker at dialogen mellom dommere og seilere blir tettere og at dommerne blir mer integrert i arrangementer enn hva tilfellet er i dag, sier Iens Ludvig.

– Dommerne sitter på en masse regelkunnskap og erfaring som kan formidles til seilerne – før, mellom og etter seilasene. Dommeren skal ha en naturlig plass ute på banen og blant seilerne der de kan forklare seilerne episoder, regeltolkninger, rett og galt. Det vil bidra til å gi alle større glede av seilingen og bryte ned barrieren mellom seilerne og dommerne. Med en slik fornyet dommerrolle håper vi også rekrutteringen til dommerutdanningen vil øke, sier Guro Steine, president i Norges Seilforbund.

Frykten for protestrommet

Det er ikke til å komme bort fra at mange seilere frykter protestrommet og hele saksgangen knyttet til en skriftlig protest etter endt regatta. Man skal fylle ut et protestskjema, finne frem til de rette paragrafene og kontakte vitner. Deretter venter et møte med dommerne i et lukket rom der hendelsen skal beskrives og forklares av alle involverte. Møtet kan være tøft for unge seilere, og mang en tåre er blitt felt før, under og etter en slik prosedyre.20170224 114006 MJPPROTESTROMMET: Rommet i seg selv kan være koselig nok, som det gamle Steinhuset til Tønsberg Seilforening, men et møte med juryen der har gitt mange unge seilere blandete opplevelser. FOTO: Morten Jensen

– Regattaer skal selvfølgelig gjennomføres på en rettferdig måte og kappseilingsreglene skal respekteres og følges, men at regattaer skal avgjøres i et juryrom i etterkant, er en løsning vi må komme bort fra. Det må være en nødløsning og ikke praksis., sier generalsekretær Per Christian Bordal.

I praksis betyr dette at dømmingen i størst mulig grad må flyttes ut på vannet. Som på en fotballbane skal det som skjer ute på banen, bedømmes der og da. Direktedømming er blitt gjennomført med god erfaring i en del regattaer allerede, som for eksempel i seilsportsligaen og Mesternes Mesterskap. Et første delmål for at flere arrangementer skal ha denne typen dømming, er at alle norgesmesterskap og norgescuper skal gjennomføres ved at dommerne er på banen og dømmer aktivt – fremfor å være passive under seilasene og vente på at eventuelle protestskjemaer skal bli innlevert innen protestfristen løper ut.

– En annen mulighet som dommerne kan benytte seg av og som er lite kjent i Norge, er mekling. Gjort på riktig måte, kan det være en positiv opplevelse for seilerne. Når en dommer i en meklingssak har gitt sin anbefaling, er det opp til seilerne om de ønsker å følge anbefalingen eller ikke. Og ikke minst er straffen bare 30 prosent i forhold til å bli diskvalifisert. Min opplevelse av å ha benyttet dette i noen regattaer, er bare positivt, sier Niclas Fure, som sammen med Kirsti Pettersen vil være ansvarlig for fagdelen i de kommende dommerseminarene.

Vil gjøre dommerrollen enda mer givende

Rekrutteringen til dommerutdanningen er for lav, og mange arrangører sliter allerede med å få nok dommere til sine regattaer.  Mer dømming på vannet vil kreve flere dommere, og NSF er derfor opptatt av å legge til rette for at flere; både ungdommer og voksne, skal oppleve at det er interessant og utviklende å utdanne seg til dommer.

– Dessverre er det for få foreldre og tillitsvalgte som i dag fristes av å være dommer. En tradisjonell oppfatning er at en dommer skal være en nøytral part som følgelig heller ikke skal eller bør være i for tett dialog med regattamiljøet. Samtidig føler nok veldig mange seilere og foreldre, riktig eller uriktig, at dommere er en egen «stand» av fremmede og litt skumle rollefigurer, sier Iens Ludvig Høst, som mener at dette er en rolleforståelse som må endres.

Han tror det vil bli mer spennende og givende å være dommer, dersom man som dommer også kan forholde seg til seilerne som deres «regel-coacher» – som en del av støtteapparatet.MJP 20221002 8256 x 55045 489REGEL-COACHERE: NSF ønsker at dialogen mellom seilere og dommere skal bli tettere og at dommerne ved siden av å dømme, også skal være veiledere for seilerne – for eksempel under trening. FOTO: Morten Jensen

Trener- og dommerrollen i utvikling i mange idretter

Per Christian Bordal tror at det største hinderet for å få til fornyelse, er at man er fastlåst i gamle mønstre og tradisjoner.

– Vi faller så lett ned i holdningen om at «sånn har det vært – og slik skal det være», og så har vi vanskeligheter med å se mulighetene i hvordan systemet kan endres og forbedres. Seilsporten er ikke alene om å ha det slik, det er mange andre idretter som jobber med å integrere dommerrollen tettere til arrangementer, foreninger og utøverne.

Når det gjelder trenerutdanningen, har Norges Idrettsforbund etablert en basis og et prinsipp for denne utdanningen som kalles «Trenerløypa». Alle trenere som utdannes, skal ha med seg denne basisen. Nå jobbes det med en tilsvarende basis for dommere – «Dommerløypa».

Iens Ludvig forteller at man i trenerutdanningen har flyttet fokuset fra seilteknikk til helhetlig utvikling av seileren med «trenerløypa».  Med trenerløypa ble det også innført en praksisperiode som en del av utdanningen.  En tilsvarende utvikling for dommerne vil for eksempel kunne innføres ved at dommerne etter teorikurset har et antall praksisdager i egen forening – i foreningsregattaer, men også på trening. 

– Avstanden mellom trenere, seilere og dommere vil naturlig bli mindre når dommerne er med på trening og blir en del av teamet, sier Iens Ludvig.

Klart mål – spennende prosess

Seminarrekken som starter 12. januar 2023, skal begynne denne prosessen for seilsportens del.

– Dette vil bli veldig spennende. Selv om målet vårt er klart definert, er det mange spørsmål og problemstillinger som henger i luften og som må taes ned og løses. Men jeg har stor tro på at vi ved felles innsats, kunnskap og ressurser skal komme frem til gode løsninger som gjør at vi når målet om mer dømming på banen, større integrasjon mellom dommere og seilere og mer seilglede for alle – samtidig som rettferdigheten holdes like godt i hevd som nå, sier Per Christian Bordal.

– Og, legger han til:

– Det hele griper enda litt dypere ned i sporten vår, og som noe vi vil måtte ta tak i i denne prosessen. Gravalvoret som gjerne er knyttet til alt som har med protester og dømming å gjøre, bunner ofte i at jaget etter resultater – ikke minst langt ned barneseilingen – er for stort. Det vil kanskje være lettere å holde på seilgleden om man demper fokuset på resultater, men i stedet retter oppmerksomheten mot mestring og hver enkelt seilers personlige fremgang og læring. Da vil alle kanskje kunne seile med litt lavere skuldre.

De fire første seminarene vil foregå 12. januar, 26. januar, 9. februar og 13. mars til neste år. Alle som er interesserte i norsk seilsport og hvordan dommerrollen skal utføres og utvikles, bør sette av datoene! Seminarene vil foregå på Teams.MJP 20221002 8256 x 55045 576DIREKTEDØMMING: NSF ønsker mer direktedømming i regattaer, og forbundet håper at en ny og utvidet rolle for dommerne vil bidra til at flere ønsker å ta en dommerutdannelse. FOTO: Morten Jensen

Seilforeningene har et konstant behov for å flere utdannede trenere, og nå har du sjansen til å ta en trener 1-utdannelse – og å fylle behovet. Det første av vinterens to kurs starter mandag 5. desember.

Og best av alt: Det er enkelt å komme i gang med kurset. Det starter med fem kvelder med Teams-møter, og da har du langt på vei unnagjort teoridelen. 

Deretter følger det morsomste: 45 timer med praksis i seilforeningen som du hører hjemme i. 45 timer kan høres mye ut, men det går fort vekk fire-fem timer i løpet av en treningsøkt. Med andre ord vil det ta ni til 12 kvelder innen praksisen er unnagjort. Et hyggelig gode er at det er vanlig praksis i foreningene rundt om at du får betalt når du er trener – også i praksisperioden – men med litt lavere timesats enn du vil få når du er ferdig utdannet. 

Eksamen består i å avgi en rapport av egen praksis og refleksjon over et tema fra kurset. Fem til syv sider er hva som kreves.

– Foreløpig er vi åtte påmeldte til kurset som starter på mandag (5.12.), men vi har plass til flere, sier kursansvarlig, Iens Ludvig Høst.

Og, om du er interessert i å være med – eller kanskje bare få litt mer informasjon – så skal du kontakte Iens Ludvig direkte.

God ballast å ta med seg

– Dersom du ikke selv sikter mot en karriere som seiler, men likevel har lyst til å bli i seilmiljøet – så er det å bli trener en god mulighet. Da vil du også bidra til å hjelpe mange i å få oppleve mestringsfølelse og i å utvikle seg som seilere, sier Iens Ludvig. 

– Men også, sier han.

– Om du er ung seiler og vil fortsette din egen regattaseiling – så gir trenerutdanningen deg et løft også som seiler – i tillegg til å kunne være en bijobb der du gir andre unge opplevelsen av mestring og seilglede.

Med andre ord – en Trener 1-utdannelse kan gi deg mye god ballast med videre – enten du ønsker å gå trenerveien eller vil ha det som en bijobb ved siden av egen seiling.

Meld deg på!

Kurset holdes på Teams i to bolker. Først 5., 6. og 7. desember. Deretter 12. og 13. desember. Hver kveld strekker seg over tre timer – fra kl 18:00 til 21:00.

Noe forhåndskunnskap kreves. Du skal ha gjennomgått disse e-kursene til Norges Idrettsforbund:

  • Barneidrettens verdier
  • Alderstilpasset trening
  • Ren idrett
  • Trenerrollen
  • Trening uten skader

Du skal også ha lest en av bøkene Norges Seilforbund har utgitt «Seil Optimist», «Seil brett» eller «Seil RS Feva».

– Men med tanke på at det nå kun er få dager til kursstart, så kan vi gjøre en avtale denne gangen om at dette også kan gjøres etter at vi er kommet i gang med kurset, sier Ines Ludvig Høst. 

Kurset koster 1500 kroner, men det er det seilforeningen din som spanderer.

Så da gjenstår kun en ting: Meld deg på!

Nå kommer vinteren, men ikke glem å forberede deg til sommeren! Norges Seilforbunds kalender er full av mange herlige kurs som du kan bruker vinterkveldene på!

Det mangler ikke muligheter til å holde seilingen og kunnskapen – ja, hele tankesettet ditt knyttet til seiling – ved like igjennom vinteren. Norges Seilforbund har lagt opp til en rekke kurs og seminarer, og felles for de aller fleste av dem er at du kan følge dem på Teams – hjemmefra i din egen stue. 

Du trenger ikke reise noe sted, kun skru på en telefon, et nettbrett eller en datamaskin for å følge med – og delta – på kursene.

Her er hva du kan boltre deg i:

(Ta frem almanakken og noter deg datoene allerede nå!)

4. DESEMBER KL 19:00–21:00

Seminar om finansiering av aktivitet, utstyr og anlegg. Intet seminar er vel viktigere enn nettopp dette for alle styremedlemmer i seilforeningene rundt om i landet! Temaet er like enkelt som det er tricky: Hvordan skaffe penger for å finansiere anlegg, utstyr og aktivitet? Tom Tveita i Åsane Seilforening leder seminaret.

Les mer

5. DESEMBER KL 18:00–21:30

Trener 1-kurs. Denne kvelden starter dette trener 1-kurset som ledes av Iens Ludvig Høst. Det fortsetter 6. desember, 7. desember, 12. desemebr og 13. desember – alle dager fra 18:00–21:30.

For mer informasjon og påmelding

6. DESEMBER KL 18:30

Fag-seminar i Manage2Sail – del 1. Seminar rettet mot regattakomiteer, resultatansvarlige og dommere, men det er åpent for alle. Oppsett og kommunikasjon ut til deltagerne er stikkord for første del av dette seminaret. Del 2 foregår 7. februar. NB! Seminaret foregår på Zoom (ikke Teams). Påmelding her.

7. DESEMBER Kl 19:00–21:30

Arrangør-seminar ledet av Henrik Wigers Larsen. Denne kvelden skal det handle om holdningsskapende arbeid – blant seilere, supportere og publikum. Seminaret er åpent for alle – ikke bare de som er i gang med arrangørkurs. 20130427 162556 MJPHOLDNINGSSKAPENDE ARRANGEMENTER: Arrangørseminaret 7. desember handler om hva arrangører kan bidra med for å skape gode holdninger. FOTO: Morten Jensen

4. JANUAR KL 18:00–21:30

Årets Trener 2-kurs, som ble startet opp tidligere i høst, fortsetter med en økt om mental treningslære ledet av Iens Ludvig Høst. Denne økten fortsetter 5., 9., 10. og 11. januar – alle kveldene fra kl 18:00 til 21:30.

11. JANUAR KL 19:00–21:30

Arrangør-seminar ledet av Henrik Wigers Larsen. Bruk av ny teknologi og dronebøyer er kveldens fremtidsrettede tema.

12. JANUAR KL 18:00–19:30 OG KL 19:30–21:30

Dommerseminar og regionaldommerkurs. Dette er en todelt kveld der første del er en åpen seminardel der dommergjerningen og hvordan man ønsker at den skal utvikle seg, vil bli belyst og diskutert. Seminaret er åpent for alle.

For dem som skal utdanne seg til regionsdommere, fortsetter kvelden kl 19:30 med en fagdel. Den ledes av Kirsti Pettersen og Niclas Fure.MJP 20221002 8256 x 55045 544DOMMER-ROLLEN: Dommerne har en viktig funksjon i norsk seilsport, og denne vinteren vil det bli snakket mye om hvordan dommer-rollen skal utvikles. FOTO: Morten Jensen

22. JANUAR KL 19:00–21:00

Trener-seminar. Dette er i utgangspunktet etterutdanningsseminarer for trenere, men de er åpne og gratis for alle. Denne kvelden skal det handle om ILCA-seiling, der landslagstrener Anton Garotte, OL-medaljør Hermann Tomasgaard og OL-seiler Line Flem Høst øser av sin erfaring. Det er vel kun en ting å gjøre for alle trenere og ILCA-seilere, erfarne så vel som nybegynnere: Merk av denne datoen!

Viktig for trenere: Alle som vil ha dette seminaret – og alle de øvrige trener-seminarene for den sakens skyld – på sin seil-CV, må melde seg på via Min idrett. 

23. JANUAR KL 18:00–21:30

Assistent-trenerkurs.  Dette er et grunnleggende kurs for alle som vil hjelpe til med seilopplæring på en eller annen måte, for alle som har ambisjoner om å bli trenere og for alle som vil være assistenter ved seil-Norges mange sommerskoler. Foreldre og ungdommer er en åpenbar målgruppe for dette kurset.

Kurset fortsetter 24. og 25. januar – til samme tid: kl 18:00–21:30.

For mer informasjon og påmelding20160423 081254 MJP 2ASSISTENT-TRENER: Det er et stort behov for hjelpende hender i seilforeninger, og å ta et assistenttrenerkurs kan være et sted å begynne. FOTO: Morten Jensens

26. JANUAR KL 18:00–19:30 OG KL 19:30–21:30

Dommerseminar og regionaldommerkurs. Opplegget er det samme som for 12. januar: Først et åpent seminar om dommeren rolle, og deretter en fagdel for de som skal bli regionaldommere.

31. JANUAR KL 18:00–21:30

Trener 2-kurset fortsetter med en ny bolk – denne gangen om arrangementsledelse. Kursholdere er Henrik Wigers Larsen og Iens Ludvig Høst.

Denne bolken fortsetter 2. februar, 6. februar og 7. februar til samme kveldstid.

31. JANUAR KL 18:00–21:30

Direktedommerseminar på Teams. Seminaret er åpent for alle nye og eksisterende direktedommere. Ved Harald Sørensen og Karl Petter Haugen. Temaet vil være Appendiks UF, generelle prinsipper for dommeravgjørelser, avgjørelse og konsistens og Regel Del2. Dette er første del av to seminarer på Teams. Det andre seminaret er 2. februar. I tillegg kommer en fysisk dag – enten i Bergen 4. februar eller på Ullevål i Oslo 5. februar (valgfritt). Det vil være mulig å avlegge den teoretiske prøven for å få nasjonal status som direktedommer på den fysiske dagen. Påmelding via Min Idrett kreves av de som vil avlegge eksamen.

1. FEBRUAR KL 19:00–21:30

Arrangør-seminar. Det er travle dager for Henrik Wigers Larsen som også skl lede denne kvelden. Temaet er interessant: Vi ønsker oss alle mange seilere, og som vil fortsette å seile lenge. Hvordan kan arrangørene bidra til at dette skjer? Seminaret er åpent for alle.

2. FEBRUAR KL 18:00–21:30

Direktedommerseminar på Teams – Del 2. Temaet vil være kommunikasjon (teori), posisjonere seg og forutse og Regel 42. Direktedommerkurset fortsetter deretter 4. og 5. februar (valgfri dag) med en fysisk samling på Ullevål eller i Bergen for dem som vil ha nasjonal status som direktedommer. Ved kun å følge seminarene på Teams, kan status som direktedommer på regionalt nivå oppnås. De fysiske seminarene vil bli forsøkt streamet. Arrangører: Harald Sørensen og Karl Petter Haugen

5. FEBRUAR KL 19:00–21:30

Trener-seminar. Denne gangen er det WASZP-klassen som det skal informeres og læres om. Kursholdere er Thomas Nilsson og Mads Severing Hassum-Olsen. Seminaret er åpent for alle – ikke bare for trenere som vil fylle på med WASZP-kunnskap.

7. FEBRUAR KL 18:30

Fag-seminar i Manage2Sail – del 2. Seminar rettet mot regattakomiteer, resultatansvarlige og dommere, men det er åpent for alle. Denne kvelden vil det handle mye om resultathåndtering. NB! Seminaret foregår på Zoom (ikke Teams).

8. FEBRUAR KL 18:00–21:30

Trener 1-kurs. Her kommer det en ny mulighet til å utdanne seg som Trener 1. Kursholder er Emilie Kathrin Vabø, og hun vil holde kurset videre på kveldene: 9. februar, 13. februar og 14. februar – til samme tid.

9. FEBRUAR KL 18:00–19:30 OG KL 19:30–21:30

Dommerseminar og regionaldommerkurs. På denne kvelden blir det igjen et nytt, åpent seminar – og deretter et fagseminar for kursdeltagerne som skal ende opp som regionaldommere.

12. FEBRUAR  KL 19:00–21:30

Trener-seminar. iQFOiL står i fokus under denne kveldens trenerseminar som Celia Valeur Børresen vil lede. Det er et åpent seminar som alle er velkomne til å delta på – trenere så vel som seilere.MJM 202203310009 1145IQFOIL: Foiling er nytt i Norge, og på trenerseminaret 12. februar er det mye å lære. Da handler det om seiling på iQFOiL-brett – og foiling. FOTO: Morten Jensen

5. MARS KL 19:00–21:30

Trener-seminar. Denne kvelden handler det om regatta- og mesterskapscoaching, og dette er det Lars Loennechen, en av Norges aller mest erfarne trenere,  som skal fortelle om. Som tidligere: Seminaret er åpent for alle – trenere må melde seg på via Min idrett for å få det på sin seil-CV.

19. MARS KL 19:00–21:30

Trener-seminar. To store kapasiteter er vertsskap denne kvelden: Fredrik Lööf og Mathias Mollatt skal gi en dyptgående innsikt i Optimistjolle-seiling som trenere og seilere kan ta med seg videre.

25. MARS – KL 10:00 til CA. KL 18:00 - 26. MARS KL 09:00–CA. KL 17:00.

Nasjonaldommer-kurs som er åpent for alle dommere som ønsker å sertifisere seg som nasjonale dommere. Det er også egnet for nasjonale dommere som ønsker en oppdatering. Dette er et fysisk, to dagers kurs som avholdes på Ullevål i Oslo. De som har fulgt dommerseminarene på Teams igjennom vinteren, trenger kun å møte frem på søndagens seminar for å få nødvendig opplæring. Seminaret ledes av Karl Petter Haugen, Niclas Fure og Kjersti Pettersen.

Er det et spørsmål samtlige seilforeninger i landet har felles, så er det nettopp dette. Derfor bør alle landets seilforeninger ha et lyttende øre inn til NSFs økonomiseminar som foregår 4. desember kl 19:00.

De fleste seilforeningene sliter med å skaffe penger til alt hva de kan ha lyst til å gjøre for medlemmene sine. 

– Men mulighetene finnes, sier Tom Tveita i Åsane Seilforening, som vil lede foreningsseminaret søndag 4. desember,

Det vil handle om økonomi og finansering i seilforeningene. Opptak av seminaret finner du her.

Veien til midlene

Veien til midlene er imidlertid ikke åpenbar; den kan være kronglete. Man må finne frem til hvor pengene finnes, og man må ta de rette skrittene når man tilnærmer seg kilden.

– Jeg vil i hovedsak snakke om hvordan man kan finansiere aktivitet, og hvordan man skal gå frem for å finne de støtteordningene man kan søke på. Jeg skal også forsøke å avlive noen myter – og å vekke til live engasjement. For det er helt klart; foreningene kan ikke sitte med hendene i fanget.

For å konkretisere hva han har i tankene vil Tom Tveita ta utgangspunkt i to ulike seilkretser, Vestland og Vestfold. De drives på vidt forskjellige måter – med svært forskjellig økonomisk resultat. Han vil også vise til eksempler i egen forening.

– Jeg mener seilforeningene må stille et langt større krav til kretsleddet – både seilkretsen og idrettskretsen.

Tom sier at kretsleddet kan sitte på viktige støtteordninger man ikke får tilgang til – eller som kretsen kanskje ikke en gang vet om at finnes. 

– Da må det initiativ til for å finne og vekke til live de mulighjetene som finnes i både det private og offentlige apparatet, mener Tom.

Han forteller videre at han har gjort et forsøk på å kartlegge ulike støtteordninger som eksisterer rundt om i landet. Dette vil han fortelle om. Han vil også fortelle om viktigheten av å sette opp et riktig budsjett som omhandler alle kostnadene man har for å gjennomføre en aktivitet. 

– Mange som setter opp søknader, lurer seg selv, mener han.

Det å skrive selve søknaden er egentlig det enkleste i hele prosessen.

– Det er bare å sørge for at alle kriteriene som skal oppfylles, er krysset av.

Et viktig seminar

I tillegg til Tom Tveita vil Inge Bøen gå igjennom finansiering av det nye anlegget til Ålesunds Seilforening, Torstein Busland fra Norges Idrettsforbund vil snakke om utstyrsstøtte og om momsrefusjon. Trond Sejersted Bødtker vil fortelle om hvordan Kragerø Seilforening fikk 300 000 kroner til sommeraktiviter i foreningen, og hva dette førte med seg av nytt liv i foreningen.

– Usikkerheten rundt hvor og hvordan man kan søke støtte er stor i mange av seilforeningene, og derfor er dette seminaret veldig viktig, mener utdanningsansvarlig i NSF, Iens Ludvig Høst.

Dette er Tom Tveita enig i.

– Norges Seilforbund har jo en begenset økonomi, og det blir ikke stort på hver forening om de skal fordeles ut til de over hundre seilforeningene som finnes. Derfor mener jeg at det viktigste seilforbundet kan gjøre, er å bidra til å hjelpe foreningene til å finne veien til de pengene som finnes ute i det offentlige og det private. Og det er nettopp hva dette seminaret vil forsøke å bidra til.

Med andre ord; økonomi- og finansieringsseminaret søndag 4. desember kl 19 på Teams er et seminar der alle landets seilforeninger bør være representert med et lyttende øre og engasjement,

– Ja, vi vil veldig gjerne få til en dialog og få innspill fra de som deltar, sier Tom Tveita.

tirsdag, 29 november 2022

Sprenges grensen i ungdomsligaen?

Ungdomsligaen ble en knallsuksess i årets sesong der hele 22 ungdomsliga-lag deltok. I 2023-sesongen vil det være plass til 30 lag, men soørsmålet er om den grensen sprenges?

I løpet av to stevner deltok det 22 lag i ungdomsligaen. Det var langt flere enn hva man hadde forventet i denne første prøvesesongen. Tilbakemeldingene forteller om at ligaen ble veldig godt tatt i mot av ungdommene som deltok.

– Vi ser det ikke som usannsynlig at vi vil komme opp i de 30 lagene vi har gjort plass til i 2023, sier prosjektansvarlig for seilsportsligaen, Magnus Hedemark.

I 2023 vil det bli to stevner, og begge vil bli avholdt etter sommerferien. I motstetning til i år hvor det ble avholdt to separate stevner, vil årets to stevner telle sammenlagt. Ungdomsligaen er i likhet med seilsportsligaen en konkurranse mellom foreningslag, men i ungdomsligaen kan en forening stille med flere lag. Det vil også i 2023 være mulighet til å stille lag sammensatt av seilere fra forskjellige foreninger. Dette er primært for å gi mindre seilforeninger anledning til å delta

Ut over de 22 som var med i 2022, har det dukket opp flere foreninger som har flagget at de ønsker å stille lag. Magnus Hedemark er også blitt kontaktet av danske og svenske lag som kunne tenke seg å delta.

– Vi har allerede åpnet påmeldingen til ungdomsligaen, og vi vil veldig gjerne at de foreningene som ønsker å stille lag, melder seg på slik at vi kan kartlegge interesse og behov. Får vi en god oversikt, vil vi kunne foreta eventuelle justeringer slik at vi kan få lagt listen for ungdomsligaen 2023 på riktigst mulig sted, sier Magnus Hedemark.

Påmelding.

Hermann Tomasgaard er vel hjemme igjen fra ILCA 7-EM i Hyères med en 7. plass i bagasjen. – Jeg er godt fornøyd med seilingen og formen, sier han.

Selv etter et lengre opphold fra internasjonal seiling, viste Hermann Tomasgaard at han hører hjemme i ILCA 7-klassens aller øverste sjikt. Etter lenge å ha vært blant de fire beste innledningsvis i mesterskapet, falt Hermann litt av mot slutten. 7. plassen er han derfor ikke helt happy med. Seilingen og den fysiske og tekniske formen er han derimot godt fornøyd med. 

– Jeg tok en lang pause etter OL og har ikke seilt så mye det siste året. Derfor er jeg veldig forøyd med at det fysiske og tekniske fortsatt er på plass, og at jeg seiler like godt som før. Men jeg merket at jeg manglet regattatrening, og det er en del småting som jeg derfor må fikse på i treningen fremover, sier han.

Det ble hurra-meg-rundt

For de ialt 169 deltagerne i ILCA 7-klassen startet mesterskapet med frisk og stødig vind. Deltagerne ble inndelt i tre grupper som ble endret hver dag under mesterskapets tre første dager med kvalifiseringsseilaser. Etter kvalifiseringen ble feltet, basert på sammenlagtrekkefølgen, delt inn i gull-, sølv- og bronsefelt.

I kvalifiseringen markerte de beste seilerne seg med stødig seiling og jevne plasseringer. Hermann var en av dem som viste stabilitet i toppen, og etter kvalifiseringen lå han på 3. plass sammenlagt. Aller best var briten Michael Beckett, som Hermann har konkurrert med siden han var 16 år. Beckett var i en klasse for seg med tre førsteplasser og en annenplass som tellende resultater. Hermann hadde plasseringene 1-3-6-3.

Da finaleseilasene begynte, begynte også resultatene til alle seilerne å hoppe og sprette.

– For det første var konkurransen i finalen tre ganger hardere enn i kvalifiseringen ettersom alle de beste var samlet i ett felt. Dessuten endret vinden seg. Vinden løyet og kom fra land. Det betød at kald vind fra fjellene, der det snødde, blåste ut over et hav som fortsatt var godt og varmt. Det ga ekstremt ustabile forhold med mange og store vindskift, forklarer Hermann.

Det ga seilerne svært utfordrende forhold, og selv for de beste ble det vanskelig å holde seg konsistent i de fremste rekkene. Mange gikk på en eller flere glipper. Blant dem var suverene Michael Beckett som måtte tåle både en 22. og en 23. plass – noe han tapte EM-tittelen på. For Hermanns del røk det på både en 21., en 32. og en 35. plass i finalen.

– For min del ble jeg nok litt for opphengt i å seile på kompasset og kursene det ga meg. Jeg var ikke åpen nok til å se meg rundt og se hva som kom nedover banen av vind. Og dette surret jeg meg noen ganger bort på, forteller Hermann om sin egen seiling.Hermann ved coachbåt EVLGODE RÅD: Hermann er innom coach-RIB-en og får gode råd av trener Anton Garotte. FOTO: Eirik Verås Larsen.

Et gult, hemmende flagg

En annen del av seilingen han ikke helt fikk til, var lensene.

– Jeg fikk et gult flagg på lensen allerede i den første seilasen. Det må tilskrives at det var lenge siden jeg hadde seilt regatta og ikke var vant med å ha en jury som fulgte med meg bak. Og etter det flagget slet jeg med å seile godt på lensene. Jeg ble litt stresset. Så lensene må jeg komme meg inn i igjen på treningen fremover.

Et gult flagg er en advarsel til seileren om at rocking og pumping på lensen har vært litt over den tillatte grensen, og dersom seileren blir tatt på nytt for det samme, vanker det et rødt flagg som betyr at man ikke får fullføre mesterskapet. Så konsekvensen er brutal, og absolutt noe man kan bli stresset av.

Den kypriotiske veteranen Pavlos Kontides ble til slutt europamester foran briten Beckett og Hermann Tomasgaards finske treningspartner gjennom mange år, Kaarle Tapper. 

– Kaarle klarte å seile seg inn til gode nok resultater under de vanskelige forholdene. Det klarte ikke jeg helt denne gangen, sier Hermann.

At han kom på syvende plass med den tellende resultatrekken 1-3-6-3-2-18-32-10-21 sier sitt om hvor stor variasjon det var i alle seilernes resultater i dette mesterskapet.

Norske resultater

Hermanns bror, Uffe, ble nest beste norske seiler på 37. plass. Også han kvalifiserte seg for gullfeltet. Theodor Middelthon havnet i sølvfeltet og ble nummer 64 sammenlagt. Christoffer Sørlie havnet i bronsefeltet, men fikk en god opplevelse der. Han mestret forholdene godt og var aller best i bronsefeltet.2I7A2587 Uffe TomasgaardNEST BEST: Hermanns bror, Uffe Tomasgaard kvalifiserte seg også for gullfinalen. FOTO: Yepa Photography

Line Flem Høst var enslig norsk svale i damenes ILCA 6-klasse. Hun endte på 23. plass – en prestasjon hun ikke selv var helt fornøyd med.

– Det er ikke akkurat en plassering jeg hadde siktet mot, men jeg får ta med meg mye god læring fra EM-uken i Hyères videre. Nå er det på tide med en lengre periode med trening og forbedring slik at jeg kan slå tilbake i neste sesong, skriver hun på sin Facebook-side, Line Flem Høst Sailing.2I7A7696 line FHKOMMER TILBAKE: Line Flem Høst var ikke helt fornøyd, men hun lover å slå tilbake. FOTO: Yeta Photography

Mye trening før nytt EM

Hermann forteller at han selv nå skal ta en pause frem mot jul. Rett over på det nye året settes kurs for Cadiz, der han skal tilbringe mye treningstid sammen med sin internasjonale treningsgruppe. I Cadiz skal formen finpusses frem mot klassens neste EM, som kommer allerede i mars i Andora i Italia. Deretter følger den store regattaen i Palma på Mallorca rett før påske. Og med den starter OL-uttagningen.

– Det blir mye regattaseiling denne våren, så jeg føler meg ganske trygg på at jeg skal få på plass de siste detaljene når det gjelder regattaformen og finne tilbake til teknikken på lens igjen, sier Hermann Tomasgaard.

Søndag 27. november bør alle trenere, 29er-seilere og RS Feva-seilere – ja, egentlig alle tomannsjolleseilere – krysse av i almanakken. Da skal Mathias Berthet og Jeppe Nilsen snakke om 29er-seiling.

Dette er i utgangspunktet et fagseminar rettet mot NSF-utdannende seiltrenere, men det vil også være nyttig for alle som ønsker å lære mer om 29er-seiling og samspillet mellom rormann og gast i en tomannsjolle. Her blir det mye kunnskap å hente for trenere, utøvere , foreldre og annet støttepersonell.

– Det er veldig hyggelig å bli spurt og jeg gleder meg til å fortelle om 29er-seiling. Selv har jeg jo seilt mest, men jeg har også fungert litt som trener. Så Jeppe og jeg skal forsøke å gi fra oss så mye kunnskap som mulig, sier Mathias Berthet.

Team-arbeidet blir viet oppmerksomhet

Han synes 29eren først og fremst er en veldig morsom båt å seile, og noe av det fine med den, synes han, er at alle kan lykkes med den. Det er ulike egenskaper som kreves for å få til seilingen i lite vind og mye vind, og på kryss og på lens. Alle vil kunne finne sine egne styrker i en 29er. Han betegner 29eren også som en båt som gir god respons når man gjør noe riktig, men at den også er teknisk utfordrende. Det er en båt der seilerne har litt av hvert å strekke seg etter – og trenerne mye å jobbe med.

– Vi kommer til å vie team-arbeidet mellom rormann og gast mye oppmerksomhet. Det er en viktig del av det å lykkes, og det er noe som krever mye trening. Jeg synes 29er-klassen er en super ungdomsklasse der man får en veldig god forståelse av det å seile med tre seil og det å jobbe sammen som et lag.

Lærdommen Mathias og Jeppe kommer med i så måte, vil trolig ikke bare være nyttig for 29er-seilere, men for alle tomannsjolleseilere.

Mathias Berthet har vært medforfatter i boken «The 29er Manual» som han vil trekke frem elementer fra under seminaret. Han har også med seg et utvalg av videoer som viser tekniske detaljer, som han vil vise.

– Jeg skal forsøke å lage en struklturert oversikt med linker og henvisninger som deltagerne på seminaret vil få med seg. Der vil de kunne finne ytterligere informasjon og kunnskap om 29er-seiling.

Tips til trenerne

– For trenerne spesielt vil jeg trekke frem noen hovedpunkter og holdepunkter de bør ha som fokus i treningen. Det er veldig lett å henge seg opp i detaljer og la seg avspore av dem, derfor tror jeg det er nyttig og ha noen viktige hovedområder man i utgangspunktet bør konsentrere seg om som trener.

Mathias sier at det er noen hovedområder som vil gi seilerne rask, god og grunnleggende fremgang når de mestres, og at dette er det viktig for trenerne å vite om.

– Vi tar veldig gjerne i mot spørsmål underveis, så de som skal delta må gjerne forberede spørsmål allerede nå. Vi håper på mange spørsmål og mye diskusjon, sier Mathias Berthet.

Seminaret avholdes digitalt på Teams søndag 27. november og det starter kl 19:00. Det er kostnadsfritt og åpent for alle. Og: Her er linken inn til møtet!

Det er også verdt å nevne at Mathias Berthet har vunnet VM i 29er flere ganger – så her er Norge heldige i å ha en av de fremste ekspertene på 29er-seiling som finnes, så dette er en sjanse du ikke bør gå fra deg. Allerede 3. desember setter Mathisa og Jeppe kurs for Vilamoura i Portugal for å trene videre i 49eren sin. Sesongens mål er å nasjonskvalifisere Norge for OL i 49er-klassen.

tirsdag, 22 november 2022

Kamp om plassene i seilsportsligaen

Flere nye seilforeninger ønsker å bli en del av seilsportsligaen. Det vil bli kamp om de fire ledige plassene i 1. divisjon til neste år.

Etter årets sesong i seilsportsligaen må fire seilforeninger ut i kvalifisering for å kunne beholde plassene sine i 1. divisjon. Det er imidlertid flere seilforeninger som allerede har flagget interesse for å bli med i seilsportsligaen til neste år. Det betyr at det vil bli kamp om de fire ledige plassene.

NTNUis 2. lag, Asker, Bodø og Bærum Seilforening kom på de fire nederste plassene i årets 1. divisjon. Det betyr at de må kjempe mot eventuelle nye lag om plassene i 2023-sesongen. Det vil si – når det gjelder andrelaget til NTNUI, så vil de kun få plass dersom det mangler et lag i divisjonen. – slik det gjorde i år. NTNUI har allerede et lag solid plassert i eliteserien.

Christianssands og Stord Seilforening har allerede flagget at de ønsker å kjempe om de fire ledige plassene. Men også i Åsane, Haugesund og Bergens Seilforening snakkes det om å stille lag. Det betyr at kvalifiseringsstevnet som vil bli avholdt i forkant av neste års ligasesong, vil kunne bli rekordstort.

Påmeldingen til kvalifiseringsstevnet er allerede lagt ut på Manage2Sail.

fredag, 18 november 2022

29er-seminar utsatt i en uke

29er-seminaret som var planlagt avholdt kommende søndag (20. november) er utsatt i en uke – til søndag 27. november.

Fagseminaret om 29er-seiling er i første omgang myntet på trenere, men det er gratis og åpent for alle. Seminaret holdes på Teams.

– Ja, selv om målgruppen for seminaret først og fremst er trenere, er jeg overbevist om at alle 29er-seilere vil ha veldig mye å hente der, sier Iens Ludvig Høst, som er ansvarlig for all utdanningsvirksomhet i seilforbundet.

Norges tidligere verdensmester i 29er-klassen, Mathias Berthet, vil holde seminaret. 

– Få kan 29er-seiling bedre enn ham. Sammen med noen danske seilervenner har han skrevet en bok om 29er-teknikk, og han sitter på et stort video-arkiv med 29er-seiling. Jeg tror Mathias er den som har gått aller lengst i å studere hvordan en 29er skal seiles optimalt, sier Iens Ludvig.

Link til Teams-møtet 27. november 2022.

torsdag, 17 november 2022

Sterk EM-start av Hermann Tomasgaard

Hermann Tomasgaard har etter to dagers seiling i ILCA-EM meldt seg på i kampen om medaljene.

Etter en litt rufsete førsteseilas der Hermann Tomasgaard atpåtil pådro seg et gult flagg for å være litt for ivrig i å skape fremdrift, har han vært stødigheten selv nå i begynnelsen av europamesterskapet i ILCA 7 i Hyères i Frankrike. Etter to dagers seiling ligger han på 5. plass sammenlagt.

Etter en 12. plass i første seilas, vant han sin andre i går.

– Hermann fikk en god start, gjorde gode valg på banen og kom først i mål. Men med gult flagg må han seile forsiktig, for får han et til, er det over og ut i mesterskapet, forteller sportssjef Eirik Verås Larsen, som har fulgt EMs to første dager i følgebåt.

Det har blåst bra begge dager; mellom 15 og 25 knop.

– Det som er veldig positivt er at Hermann har veldig god båtfart og at hans fysiske kapasitet er tilbake for fullt. Hermann er på gang, og i dag ble det en 3. og 6. plass. Han er der han skal være, sier Eirik.

Når det gjelder Norges tre øvrige ILCA 7-seilere i EM, er de mer ustabile.

– Det som er veldig gledelig, er at når de seiler godt, får de veldig gode resultater. Men de er fortsatt for ustabile på et slikt nivå, men de tar til seg mye læring og erfaring videre.

Alle de tre har minst en god plassering i porteføljen sin. Uffe Tomasgaard åpnet EM med en 5. plass og fikk en 15. plass i tredje seilas. De to øvrige endte på 20. og 27. plass, noe som plasserer ham på 48. plass sammenlagt.

– Theodor Middelthon seilte veldig bra i dagens siste seilas. Etter første bidevind var han nummer syv og etter den andre var han på 5. plass. Men på lensen til mål ble han tildelt gult flagg, måtte ta en tørn og tapte ti plasser. 

Eirik beretter at dommerne er veldig aktive under mesterskapet.

I den siste seilasen endte Theodor på 14. plass, og sammenlagt er han nummer 57.

Christoffer Sørlie har også en god seilas med seg – en 16. plass – men fikk den siste seilasen spolert ved at han ble tatt for tjuvstart. Dermed er han helt nede på 119. plass av de 169 startende i ILCA 7.

2I7A1186OPPOVER: Line Flem Høst var betydelig mer fornøyd med dagens seilaser enn gårsdagens to innledende. (FOTO: Yepa Photography)Line Flem Høst hadde ingen god førstedag av mesterskapet.

– Nei, hun fikk det ikke helt til. Startene skrantet og veivalgene satt ikke. Men vi jobbet litt med saken før neste dag, og i dag fikk hun det bedre til – noe som resulterte i to 10. plasser. Jeg er sikker på at Line kommer til å klatre videre oppover etter hvert som mesterskapet utvikler seg, sier Eirik Verås Larsen.

I ILCA 7 er det dobbelt britisk i teten ved Michael Beckett og Elliot Hanson. Jonatan Vadnai fra Ungarn er på tredjeplass, kun ett poeng foran Hermanns treningskamerat, finske Kaarle Tapper på fjerdeplass. Begge de to har Anton Garotte som trener. Hermann og Kaarle har samme poengsum – 10 poeng.

I ILCA 6s dameklasse leder sveitsiske Maug Jayed foran Sarah Douglas fra Canada. Begge er gode venninner av Line – Sarah er sågar med i samme internasjonale treningsgruppe som Line Flem Høst. Polske Agata Berwinska er nummer tre, Hannah Snellgrove fra England nummer fire og veteranen Marit Bouwmeester fra Nederland er nummer fem.

Med sin 23. plass er Line beste seiler fra Norden i sin klasse.

Side 2 av 74