Morten Jensen

Morten Jensen

Landslaget vil som vanlig være på plass for å kjempe om kongepokalen ohg tittelen Mesternes Mester, og skipper på årets lag er Marie Rønningen.                    

Lag:

Landslaget

Marie Rønningen, Tønsberg Seilforening (1994)
 • Mannskap: Tiril Bue, KNS (1993)
 • Mannskap: Jostein Aker, Tønsberg (2000)
 • Mannskap: Henrik Begby, KNS (1994)
TIDLIGERE PALL-PLASSER I MM
 • Ingen
 • NM-TITLER
 • Ingen
INTERNASJONALE MEDALJER
 • 2021: VM-sølv i 49er FX
 • 2020: EM-sølv i 49er FX
 • 2019: EM-sølv i 49er FX
 • 2018: EM-gull i 49er FX
ØVRIG INFORMASJON

BEKREFTET PÅMELDT. Lars Horn Johannessen tok sølv i årets NM i Andunge-klassen. Lars seiler ofte mannskap på ulike lag, men skal seile som skipper for eget lag i Mesternes Mester.                                        

Lag:

Andunge

Lars Horn Johannessen, Asker Seilforening (1973)
 • Mannskap: Pernille Hammernes, Asker (1973)
 • Mannskap: Magnus Horn-Hammernes, Asker (2007)
 • Mannskap: Harald Blom-Bakke, Asker (1972)
TIDLIGERE PALL-PLASSER I MM
 • 2019: Sølv
 • 2014: Bronse
 • 2013: Gull
NM-TITLER
 • 1998: Soling
 • 1996: Soling
 • 1990: Yngling
INTERNASJONALE MEDALJER
 • 2019: VM-bronse i 5.5 mR
 • 2017: VM-gull i 5.5 mR
 • 2016:VM-bronse i 5.5 mR
 • 2015: VM-sølv i 5.5 mR
 • 2014: VM-bronse i 5.5 mR
 • 2009: VM-bronse i Melges 24
 • 2008:VM-bronse i 5.5 mR
 • 2003: VM-bronse i 5.5 mR
 • 2001: VM-bronse i 5.5 mR

fredag, 09 september 2022

Tor Møinichen (1949–2022)

Norges Seilforbunds tidligere president, Tor Møinichen, gikk brått og uventet bort 31. august – bare noen uker etter at han hadde vært i full vigør som dommer ute på sjøen under europamesterskapet for ORCi-klassen på Hankø.

Med Tors bortgang har norsk seilsport mistet en betydningsfull og kunnskapsrik ressursperson og en kjær venn som har viet store deler av sitt liv til seiling.

Tor var president i Norges Seilforbund fra 2013 til 2017, og ved siste seilting, i 2021, var han valgkomiteens leder. Tor har vært leder av og medlem i diverse komiteer og utvalg i NSF, og det er arrangør- og dommergjerningen som i de senere årene har ligget hjertet hans nærmest. Dette engasjementet har også ført til verv i det internasjonale seilforbundet, World Sailing, der han var medlem av International Judges Sub Committee og varamedlem til World Sailings råd (council).

Tor Møinichen ble valgt til president i NSF rett etter at han gikk av som leder av Kongelig Norsk Seilforening (2009–2012). På denne tiden var det noe uenighet mellom KNS og NSF knyttet til valg, prioriteringer og rollefordeling innen toppidretten, men i denne situasjonen viste Tor sine store diplomatiske evner. Han var tilhenger av at man skulle bygge bro over uenighetene ved å sette seg ned sammen og finne konstruktive løsninger. Og det fant man under denne prosessen.

Alle som har hatt med Tor å gjøre gjennom arbeid i ulike komiteer og utvalg i NSF, fremhever en fremtredende egenskap hos ham: Tor møtte alltid særdeles godt forberedt til et hvert møte. Alle oppgaver han påtok seg, tok han svært seriøst. Han var alltid «på» – e-poster og henvendelser ble alltid besvart pronto. Tor kunne virke litt formell og stiv i stilen og være detaljorientert, men han hadde også en evne til å se helheten, være visjonær og ha vilje til å gjennomføre. Et eksempel på det er at Norsk Seilsportsliga, som i dag ansees som en viktig faktor i norsk seilsports fremtid, ble vedtatt innført i hans presidentperiode. Og selv om kanskje stilen var litt formell, så var Tor en varm person som så de rundt seg, var omsorgsfull og brant for å gjøre seilsporten tilgjengelig for alle.

Tors interesse for seiling ble skapt igjennom hans egen aktive seilkarriere som startet tidlig i 1960-årene. Deretter har han vært aktiv seiler i en rekke klasser og senest i Drake-klassen, som han seilte i frem til pandemien for en periode la lokk på all regattaseiling. Gjennom regattaseilingen ble hans kjennskap og etter hvert dype kunnskap om kappseilingsreglene skapt, og etter sin presidentperiode i NSF har han markert seg og blitt anerkjent som en dyktig regelfortolker – ikke bare i Norge, men også internasjonalt gjennom å bli oppnevnt som medlem av World Sailings «Question and Answer Panel» relatert til regelspørsmål og -fortolkninger.

Tor etterlater seg en stor venneflokk og et stort kontaktnett både nasjonalt og internasjonalt som alle vil savne hans nærvær i seilmiljøet. Våre tanker går til Tors familie og venner, og Norges Seilforbund ønsker å rette en stor takk for Tor Møinichens enorme innsats for norsk seilsport.

Flere steder rundt om i landet finnes det helt sikkert kandidater som har gjort seg fortjent til Christian Radichs Ærespris. Nå vil NSF gjerne vite hvem disse er. Send inn forslag på kandidater!

Prisen tildeles unge norske seilere i alderen 15–21 år som har utmerket seg med sitt engasjement for å skape et bedre miljø, fremme seiling generelt eller som rett og slett har bidratt til å spre ren seilglede i sitt seilmiljø.

Seilforeninger tilsluttet Norges Seilforbund kan nominere en kandidat som tilfredsstiller kravene, og gi en  begrunnelse til NSF innen 1. oktober. Vinneren blir utpekt av en jury som er satt sammen av Christian Radichs Venner og Norges Seilforbund. 

Prisen vil bli delt ut under den store seilerfesten på Vippa i Oslo 15. oktober.

På tokt med «Christian Radich»

Prisen består av et ukelangt tokt med «Christian Radich» til en verdi av rundt 10 000 kroner i det påfølgende året. Den gjelder om ønskelig deltagelse i Tall Ships Race, såfremt «Christian Radich» deltar i regattaen til neste år. Prisvinneren får dekket reisen til og fra «Christian Radich».

Målet med prisen er å stimulere til økt aktivitet og bredere forståelse for hva seiling er, sett i et historisk perspektiv og som del av den norske, maritime arven.

Vinneren forplikter seg til å sende inn en reiseskildring (foto, video og/eller tekst) fra toktet som fritt kan benyttes av Christian Radichs Venner og Norges Seilforbund.

Forslag til kandidater kan sendes til Per Christian Bordal. Og fristen – den er 25. september – så da er det bare å finne frem til alle de unge seilerne som evner å gjøre en liten forskjell!

Christian Radichs Ærespris er et samarbeid mellom foreningen Christian Radichs Venner og Norges Seilforbund.

Celia Valeur Børresen er blitt etterspurt som trener i utlandet, og nå er hun trener for et tysk og hjelper to nederlandske Nacra 17-lag som satser mot OL i 2028.

– Ja, det er riktig, bekrefter Celia.

– Jeg ble oppringt av Rigo de Nijs (tidligere sportssjef i NSF) som trengte en trener for et tysk Nacra 17-lag. Selv har Rigo nå ansvaret for det sveitsiske guttelaget i iQFOiL. Jeg møtte de tyske seilerne etter Kieler Woche i sommer, og det viste seg å være en kjempe-match mellom dem og meg, sier Celia.

Da hadde hun nettopp kommet hjem fra den italienske Comosjøen der hun fulgte Nacra-laget i U23-VM.

– Hadde det ikke vært for en ødelagt ankel siste dag, hadde seilerne mine, Leonard Beyer og Zoe Coers, blitt nummer to i U21-klassen.

  Da jeg var i Italia ble jeg også spurt om jeg kunne tenke meg å hjelpe to nederlandske Nacra-lag når de ikke fikk trenerkabalen sin til å gå opp. Jeg fikk i tillegg en forespørsel om å være trener for laget til Tunisia.

Nå hjelper Celia både det tyske og de to nederlandske lagene, og nylig var hun i Belgia for å etablere kontakt med et lag der. Hun har også jobbet litt med de sveitsiske iQFOiL-seilerne i forbindelse med test-eventet som er blitt avholdt før neste års viktige VM i Scheveningen.  Rigo trengte en stand in for seg selv i et par av dagene.

– Dette kom det gode tilbakemeldinger på i ettertid fra seilerne, og jeg blir med dem på treningene i forkant av VM i Brest og to dager inn i mesterskapet sammen med Rigo, sier Celia, som nå også jobber med å danne en treningsgruppe for Nacra 17-seilerne.

– Målet er OL i 2028, sier Celia som til daglig også er trener for Optimist-gruppen i Åsane Seilforening og ILCA-seilerne i Bergens Seilforening.

Drømmen er å være fulltidstrener

Nå er hun fulltids trener  nesten hver dag. Og nettopp det å være trener på fulltid er Celias store drøm og mål. Hun er nå inne i sitt siste år i sin sykepleier-utdannelse, men det er kun for å ha noe å falle tilbake på dersom trenerdrømmen skulle gå i knas. Så langt tyder ikke noe på det.

Nylig leverte Celia eksamensoppgaven sin for å kunne bli trener 3 – det høyeste trenernivået i seil-Norge, og hun har søkt om opptak til «Trenerløftet» i regi av Olympiatoppen. I arbeidet med Nacra-seilerne har Celia NSFs tidligere sportssjef, Rigo de Nijs, som mentoren sin.

– Jeg er jo ennå ganske ung og har mye å lære. Jeg føler at jeg så vidt har startet og ennå har en lang vei å gå, sier hun ydmykt.

Celia var selv ILCA 4- og ILCA 6-seiler og hun deltok i ungdoms-VM i Kina i Nacra 15 sammen med Henrik Bordal i 2017. Kranglete skuldre satte imidlertid en stopper for hennes egen seilkarriere. Bak seg har hun fire skulderoperasjoner.

– Derfor begynte jeg som klubbtrener i Åsane, og det trivdes jeg godt med. Deretter ble jeg trener 2 og nå trener 3. Underveis i denne prosessen oppdaget jeg at det faktisk er dette jeg har lyst til å gjøre i livet mitt, sier Celia.

At hun har fått så stor oppmerksomhet fra utlandet og at hun der er en ønsket trener, er kommet overraskende på Celia. I Norge er hun blitt møtt med en smule skepsis blant noen, særlig voksne, fordi hun er ung, er jente og fordi hun ikke har noen egen omfattende seilkarriere å vise til.

Seilerne må ha med hodet

MJM 202203310009 154DAME: Å være en ung dame og være trener i et mannsdominert miljø kan av og til være en utfordring. FOTO: Morten Jensen– Det er litt annerledes å coache på engelsk, men jeg trives veldig godt med det. Og så viser det seg at trenerstilen min passer godt til de tyske seilerne.

Celia forklarer trenerstilen sin slik:

– Hvis jeg hele tiden skal fortelle seilerne hva de skal gjøre, så vil de gjøre det jeg sier. Men de vet ikke hvorfor de gjør det. Derfor liker jeg veldig godt å stille dem spørsmål, slik at seilerne selv må resonnere seg frem til svaret. Nacra 17 er en klasse jeg selv har liten erfaring med, men ved å kunne stille de rette spørsmålene, klarer seilerne og jeg å snakke oss frem til løsninger som gir fremgang. 

Hun forteller at hun var veldig spent før hun reiste til Comosjøen for å være coach for de tyske seilerne alene. Rigo de Nijs var opptatt med sine seilere et annet sted. Men det gikk bra.

– Den største gleden ved å være trener, og det merker jeg at jeg vokser på, er når vi får til noe sammen. Og da tenker jeg ikke på resultater, men på ferdighetsutvikling. Jeg ønsker å måle suksess i ferdighetsutvikling, og når jeg ser seilerne trives bedre og bedre etter hvert som de utvikler seg, kjenner jeg på stor glede. Et viktig prinsipp for meg er at vi alltid sier «vi«. Det er aldri du eller dere – det er vi. Vi får til noe sammen.

En erfaring hun har med seg hjem fra Italia og møtet med de tyske Nacra 17-seilerne, som er 18 og 19 år, er viktigheten av at de ikke bare klarer å prestere noe fysisk på vannet, men at de også har med seg hodet og det mentale.

– De er i mellomfasen mellom det være ung og det å bli voksen, og da er det viktig at også hodet er med. Det er en utfordring, men desto kjekkere når vi får det til, sier Celia.

– Er du kjæreste med en seiler?

Det å være ung dame i et mannsdominert trenermiljø, ja, i seilmiljøet generelt, byr på sine utfordringer.

– Jeg får jo ofte spørsmål om grunnen til at jeg er der, om jeg er datteren til Rigo eller om jeg er kjæresten til en seiler. Det er nesten alltid det de tror. Så når jeg forteller dem at jeg er trener, blir de overrasket. «Ja, men du er jo så ung…». Men det er kult å være «under dog» også.

De tyske seilerne Celia er trener for synes imidlertid det er kjempekult at hun er en ung jente.

– De har møtt meg med åpenhet og nysgjerrighet, og de har møtt meg som en trener. Jeg merket at jeg trådte inn i rollen på en veldig naturlig måte sammen med de to. Og vi har et veldig tydelig skille mellom det å være kompis og det å være trener. Utenom seilingen kan vi være kompiser. Når vi trener, er jeg trener.

En annen erfaring Celia har gjort seg, er at det er forskjell på å være trener for norske og utenlandske trenere. I Norge skal man gjerne pakke inn budskapet litt, mens noe av det første de tyske seilerne sa til Celia, var: «Vær direkte. Vil vil høre at det skal være sånn, og ikke sånn». Det var en overgang og noe nytt for Celia, og hun forteller at hun brukte litt tid på å tilpasse seg.

– Færrest mulig ord med mest mulig innhold ble oppskriften.

  Og, sier Celia,

– En stor forskjell mellom Norge og Tyskland er at vi er mye mer resultatorientert enn tyskerne. Jeg opplever at de er mer opptatt av ferdighetsutviklingen til seilerne enn oss, og det til tross for at de også er mer opptatt av å drive profesjonell seiling enn hva vi er i Norge. Det har overrasket meg. Positivt. 

Celia forteller at hun har lært enormt mye dette året.

– Jeg er jo fremdeles ung og ganske grønn, og jeg føler at jeg så vidt har startet på trenerkarrieren min. Jeg har ennå en lang vei å gå, men det er veldig kult at jeg har fått muligheten til å gjøre dette, sier hun.

mandag, 05 september 2022

Dag Usterud, Brevik Seilforening

BEKREFTET PÅMELDT. Dag Usterud er en av Norges mestvinnende seilere med mange NM-medaljer og internasjonale medaljer. I 1984 seilte han Soling i OL. I år ble det sølv i 11:MOD-klassen i NM.                                       

Lag:

11:MOD

Dag Usterud, Brevik Seilforening (1961)
 • Mannskap: Torgeir Pedersen, Asker (1968)
 • Mannskap: Terje Sorteberg, Asker (1961)
 • Mannskap: Iver Waalen, KNS (1965)
TIDLIGERE PALL-PLASSER I MM
 • Ingen
NM-TITLER
 • 2022: ORCi Kl A&B
 • 2019: 11:MOD
 • 2016: 11:MOD
 • 2015: 11:MOD
 • 2009: Soling
 • 2009: 11:MOD
 • 2007: Soling
 • 2007: 11:MOD
 • 2006: Soling
 • 2006: 11:MOD
 • 2005: Express
 • 2004: 11:MOD
 • 2003: 11:MOD
 • 2001: Express
 • 2000: 11:MOD
 • 1995: Grimstadjolle
 • 1994: Grimstadjolle
 • 1992: Drake
 • 1988: Knarr

INTERNASJONALE MEDALJER

 • 2005: EM-bronse i Soling
 • 2005: VM-sølv i 11:MOD
 • 2004: VM-bronse i 11:MOD
 • 2002: VM-bronse i 11:MOD
 • 2001: VM-gull i IOD
 • 1998: EM-sølv i 11:MOD
 • 1996: VM-sølv i 11:MOD
 • 1996: VM-gull i 5.5 mR
 • 1982: EM-gull i Yngling
 • 1981: EM-bronse i Yngling

torsdag, 01 september 2022

Hvor blir alle ILCA-jentene mine av?

– Jeg håper på minst 20 seilerjenter i ILCA 4 og 6 på jentesamlingen jeg skal arrangere i Ålesund 23.–25. september, men foreløpig er det bare åtte påmeldte, sier Norges fremste ILCA 6-seiler, Line Flem Høst.

Innimellom sitt omfattende regatta- og landslagsprogram har Line Flem Høst funnet tid og rom til å arrangere en samling kun for jenter i ILCA 4 og ILCA 6. Hun har holdt to samlinger tidligere som begge har vært på Østlandet. De har vært svært populære og vellykkede. 

I år er samlingen flyttet til Ålesund for å gi seilerne på den kanten av landet kortere reisevei, men også med det håp om at seilerne på Østlandet, som vanligvis får seilerne fra andre kanter av landet reisende til seg, denne gangen skal ta turen til Ålesund.

– For å bidra med hjelp til å få fraktet joller fra Østlandet til Ålesund, har vi arrangert oss med transport slik at vi kan ta med opptil 12 båter nordover. Så dersom frakt er begrensningen for å ta turen til Ålesund, kan vi hjelpe til med det, sier Line.

Med seg har hun NSFs Emilie Kathrin Vabø til å hjelpe seg.

– Så det er bare å ta kontakt med Emilie eller meg om man trenger hjelp, sier Line.

Hun understreker at samlingen er for ILCA-seilere på alle nivåer – også for jenter som gjerne vil forsøke å seile ILCA, men ikke har gjort det før. Å lære og bli kjent – og å ha en hyggelig samling sammen – er nøkkelord for weekenden i Ålesund.

– Det er utrolig flott at Line har lagt denne populære samlingen sin til Ålesund, og jeg håper alle ILCA-jentene  i området rundt og på hele Vestlandet for den sakens skyld, benytter denne unike anledningen til å lære av og bli kjent med en av verdens beste ILCA-seilere, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

For et år siden var Line ranket som nummer en i verden i ILCA 6, men prioritering av studier og en Covid-sykdom som slo hardt til, har gjort at hun ikke har fått seilt så mye i år som hun skulle ha ønsket. derfor har hun nå falt et stykke ned på rankingen.

– Men nå har jeg trent en periode i Marseilles i Frankrike, og endelig kjennes det ut som om kropp og fysikk er ordentlig på plass igjen, forteller Line.

Når Line kommer til Ålesund 23.–25. september, kommer hun mer eller mindre rett fra prøve-VM i Scheveningen i Nederland. Til neste år skal de første OL-plassene til OL i 2024 deles ut nettopp der.

Med andre ord – norske ILCA-jenter har nå en unik anledning til å få første hånds informasjon om hva det vil si å være internasjonal seiler – og ikke minst har de en enestående mulighet til å lære av Line Flem Høst.Line Flem Høst - photoshoot på vannetVERDENS-ENER: I Ålesund har norske seilerjenter en unik mulighet til å møte og lære av en av verdens beste seilere. FOTO: Morten Jensen

torsdag, 01 september 2022

Tre NM står for døren til helgen

Til helgen skal det kåres nye norgesmestere, og denne gangen handler det om 11:Mod-, H-Båt- og IF-Båt-klassene.

Det er med andre ord tre tradisjonelle kjølbåtklasser som skal kåre sine mestere, og det skal skje i Horten når det gjelder 11-meter-seilerne, H-båt-seilerne seiler litt lengre sør; i Åsgårdstrand, mens IF-seilerne skal foreta sine manøvre i Indre Oslofjord.

11:Mod kom inn i den norske kjølbåtflåten på samme tid som Melges 24, og det nye med disse båtene var at de hadde planende egenskaper. Det var noe nytt i 1997 da 11-meter avholdt sitt første NM i Oslo. 20 båter stilte til start den gangen, og Kjell Rune Magdahl, Henrich Henrichsen, Harald Sund og Halvor Schøyen kunne tre frem og motta sine gullmedaljer.

I fjor ble norgesmesterskapet avholdt for 24. gang – det betyr at klassen kan feire et aldri så lite jubileum i år. I 2020 ble det ikke avholdt noe NM, og i 2005 var det for lite vind i Asker til at man klarte å gjennomføre nok seilaser. Bortsett fra det er det blitt delt ut medaljer hvert eneste år. På det meste har det deltatt 27 båter, men i de senere årene har deltagelsen skrumpet til 16 båter, noe det også er påmeldt i år.

Tittelforsvarer-laget med Anders Wilhelmsen (Tønsberg) i spissen stiller til start for å forsvare tittelen, men han vil bli pustet tungt i nakken av Dag Usterud (Brevik) og laget hans som er ute etter revansje fra i fjor, da de ble nummer to. Også bronse-laget fra 2021 stiller til start. Dag-Olav Nikolaysen (KNS) er skipper, men i mannskapsrekken lurer ikke ukjente Terje Wang.

Det er duket for et skikkelig oppgjør. Alle de nevnte seilerne har vært norgesmestre i klassen atskillige ganger tidligere.

Deltagerliste

H-båt-favoritter med god CV

H-båt debuterte som NM-klasse i 1976, men opp igjennom årene har klassen slitt litt med å mønstre nok startende båter til at NM-medaljene har kunnet plukkes ut av skuffen. I stedet har de måttet ta til takke med et klassemesterskap. Trygve Bernhardsen, Bjørn Iversen og Sigurd Johansen fra Nesodden var klassens første norgesmestre i 1976.

Laget som skal forsvare gullet fra i fjor, og som også vant i 2016, 2017, og 2018, er Lars Nilsen Jørn Winters og Atle Dreng fra Larvik. Med en slik seiersrekke må de også finne seg i å være favoritter i år. I 2019 var det ikke nok deltagere, og i 2020 tok Covid-19 knekken på mesterskapet. I år har klassen akkurat klart minstekravet på 15 båter.

Deltagerliste Z6B0488 VM Hbaat 2010 AJT 1500H-BÅT: H-Båt-klassen har levd et litt urolig NM-liv opp igjennom årene. FOTO: Asbjørn J. Thorup

En av NM-veteranene

IF-klassen startet sin NM-rekke i 1972 og er derved en av klassene som har hatt NM lengst. Og det er kun to klasser, Snipe og Andunge, som har hatt NM helt siden Norges Seilforbund ble stiftet i 1970. I 1972 var man ikke så nøye med å oppgi mannskapets navn på resultatlisten, men skipperen som vant NM i 1972 var Knut Kristiansen fra Bærum.

18 båter teller årets deltagerliste, og det er to båter mer enn hva som startet i fjor. Robert Bay (Frognerkilen) og Kristen Thorp (Bærum) vant i fjor, og de er på plass i år igjen. Det er de to lagene som fulgte på sølv- og bronse-plass også; anført av henholdsvis Trond Aasland (Bærum) og Marius Mowe (Oslo).

I NM-feltet er det én svensk seiler som er en trofast NM-deltager i klassen; Anders Ewert, og han pleier å gi de norske seilerne god konkurranse.

1989 representerer toppåret for IF-klassen. Da deltok det 31 båter.

DeltagerlisteMJS 20060820 0350IF-BÅT: IF-klassen har hatt NM helt siden 1972. FOTO: Morten Jensen

torsdag, 01 september 2022

Nye arrangør-seminarer starter snart

De svært populære digitale arrangørseminarene som ble holdt i vinter, starter snart igjen. 26. oktober er første seminar, så det er bare å krysse av i almanakken.

– Formatet på årets seminarer vil stort sett følge malen fra i fjor, sier Henrik Wigers Larsen i arrangørutvalget, som var primus motor for seminarene i vinter.

Det betyr at seminarene holdes digitalt på Teams, og at det vil være ulike temaer hver kveld.

– Første del av kvelden vil være en felles seanse med «eksterne» bidragsytere innen forskjellige områder. Siste del av kvelden vil vies teori som retter seg spesifikt mot de som vil sertifiseres eller bare lære mer om det å være regattasjef, sier Wigers Larsen.

Seminarene er lagt opp slik at de skal være interessante for alle som arrangerer regattaer – eller vil lære mer om det fordi man rett og slett synes det er spennende og interessant å arrangere regattaer. Men innholdet skal også kunne føre frem til sertifisering som regattasjef for dem som vil bli det.

– Fjoråret viste oss at der er mye engasjement, erfaring, gode ideer og flinke folk i seil-Norge som kan bidra til å utvikle oss alle. Noen skal arrangere klubbseilaser andre skal arrangere EM. Alle skal vi gjøre det litt bedre i 2023 enn vi gjorde det i 2022.

Det er målet som arrangørutvalget har; at vi alle skal bli litt bedre til å arrangere regattaer.

Temanene som står på tapetet for den kommende seminarrekken, er disse:

 • Nye formater (iQFOiL og andre foilende klasser)
 • Holdningsskapende arbeid (både blant seilere, arrangører, support og publikum)
 • Norge som arrangør av internasjonale mesterskap – kan vi hjelpe hverandre?
 • Ny teknologi (dronebøyer og annet)
 • Flere seilere – lenger – kan arrangører påvirke dette?

Og mye annet spennende, sier Henrik Wigers Larsen.

– Men, legger han til, –  for at temaene skal skal treffe så mange som mulig og gi oss påfyll av nyttig informasjon, vil vi i arrangørutvalget gjerne høre fra deg. Vi er sikre på at du har erfaring fra sesongen  – god eller dårlig – som vi kan lære av, eller at du har ønsker om å få belyst et spesielt tema – eller at du har Innspill og kommentarer til hva vi kan gjøre bedre i forhold til fjorårets seminarrekke

– Bruk gjerne e-post og send meg noen ord, slik at vi sammen kan skape noen hyggelige onsdagskvelder i den virtuelle sofaen, oppfordrer Henrik Wigers Larsen.

Datoene for seminarene er: 26.10., 16.11. og 07.12. nå i høst, og så starter de opp igjen 11.01., 01.02., 08.03. og 29.03 til neste år.

Kryss av i kalenderen!

torsdag, 01 september 2022

Rekordstort og historisk dame-NM

Det er allerede klart at norgesmesterskapet for damer blir rekordstort i år. Over 70 seilere vil konkurrere mot hverandre i J/70-er 10. og 11. september.

Foreløpig er hele 18 lag med fire seilere på hvert av dem påmeldt til mesterskapet, men det er ennå noe tid igjen før påmeldingen lukker. Så det kan bli flere. Det betyr at dette mesterskapet blir det største siden et eget norgesmesterskap bare for damer ble introdusert i 1996. 

Årets dame-mesterskap blir også historisk. Seilerne som klatrer øverst på pallen søndag ettermiddag 11. september, vil være de første norgesmestrene i seilsportshistorien som har vunnet et NM seilt i liga-formatet. En side ved den saken er det spesielle konkurranseformatet med heat-seiling på korte baner. En annen sak er at dette er et NM der ingen av deltagerne behøver å stille med egen båt.

– Interessen for dame-NM med ligaseiling i J/70 viser a dette er et format som treffer. Det at det er et lavterskeltilbud hvor man ikke må stille med egen båt, tror jeg er kjempeviktig. Samtidig er det noe annet enn å seile storbåt, noe som er typisk hva «voksne» nybegynnere stort sett er med på – noe som ikke minst gjelder meg selv. Jeg tror at mange av oss som aldri har seilt jolle før og bare er vant til å seile storbåt, kommer til å lære masse, sier president i Norges Seilforbund, Guro Steine.

Seilerpresidenten stiller selv på et av lagene som skal delta i dame-NM.Guro Steine delte ut premier under seilsportsligastevnet i Larvik.DELTAR SELV: Denne gangen er det ikke premier hun skal dele ut – i dame-NM stiller seilerpresident Guro Steine som deltager. FOTO: Morten Jensen

I de senere årene har dame-NM vært arrangert i Snipe, men der har seilerne måttet stille med egne båter eller ha sørget for å få låne seg båter. I de senere årene har man imidlertid slitt med å samle nok deltagere, men med liga-formatet som arrangementsform, ser man nå ut til å ha knukket koden.

Og i dette norgesmesterskapet er det ikke bare damene som seiler. I arrangørstaben til KNS er både regattasjefen og arrangementsansvarlig damer!

Fra OL-vinnere til glade amatører

Lagene som er påmeldt, har ulik bakgrunn. Noen lag består av svært erfarne seilere som også er deltagere i seilsportsligaen, mens andre består av seilere som ikke har seilt sammen før.

To lag peker seg ut som favoritter. 

Anette Melsom Myhre, som allerede har kvalifisert seg som norsk deltager i Women Sailing Champions League senere i år, har god erfaring med ligaseiling, og hun har med seg et knallsterkt lag bestående av Tine Simensen Oldreid, Mari Sveen og Maren Magda Book.20190817 143631 MJP 3STØRST FAVORITT: Anette Melsom Myhre og laget hennes er de store favorittene i dame-NM. FOTO: Morten Jensen

Karen Sophie Andersen har med seg damelaget som representerer Sandefjord Seilforening i seilsportsligaen, hvor de nå er med i kampen om å rykke opp til eliteserien for neste år. Trine Tjøm, Margit Gyllenhammar-Wiig og Tordis Lerøen er med på laget hennes.

En veldig interessant lag består av søstrene som en gang het Ida og Linda Andersen. Ida har deltatt i 470-klassen i OL to ganger, og Linda vant OL-gull i Europajolle i 2000 som Norges aller første kvinnelige gullmedaljør i et sommer-OL. Nå er navnene Ida Kathrine Berthet og Linda Serup-Simonsen. Dette blir deres første NM-deltagelse i seiling på svært lenge, så det blir spennende å se hva som fortsatt sitter i av gammel kunnskap. Med seg har de Sue Penty og Karianne Melleby. Sistnevnte ble nylig norgesmester i Yngling.

Norges andre kvinnelige OL-vinner i seiling, Siren Sundby, figurerer foreløpig ikke på deltagelisten, men kanskje vil vi kunne få en historisk duell mellom de to OL-vinnerne. Påmeldingsfristen har ennå ikke løpt ut og det er sikkert mange som vil utfordre henne!

Hvis Siren Sundby stiller til start, vil vi kunne få en historisk duell mellom Norges to kvinnelige OL-vinnere; Siren Sundby og Linda Andersen!

En historie over 25 år

Et eget dame-NM ble første gang arrangert i 1996, og det ble den gangen seilt i First Class 8. Det første mesterskapet ble en braksuksess med 20 lag på startlinjen. Carolina Toll, Karin Danielsen, Jeanette Lunde og Kathrine Kierulf ble de første rene dame-mestrene i landet. I år 2000 ble mesterskapet flyttet over til Yngling og i 2003 til Snipe. I den klassen er mesterskapet blitt arrangert frem til 2019. I 2020 stoppet Covid-19 mesterskapet og i fjor lyktes man ikke i å samle nok deltagere. 

Dermed var det duket for å se etter nye løsninger for å kunne opprettholde mesterskapet, og løsningen med liga-seiling i J/70 ser ut til å være et lykkelig valg.

Anette Melsom Myhre er nevnt som favoritt i mesterskapet, og for uten å ha atskillig erfaring med J/70- og ligaseiling fra før, har hun også vært den store stjernen da dame-NM ble utkjempet i Snipe. Anette har vunnet dame-NM hele syv ganger og har en nesten ubrutt seiersrekke fra 2012 til 2019. Det var bare i 2015 hun ikke vant. Da vant til gjengjeld Mari Sveen, som i år altså er en del av laget til Anette.

Ikke rart de må finne seg i å være NM-favoritter.

Side 8 av 74