Displaying items by tag: seilting

torsdag, 25 februar 2021 14:33

Seiltinget: Et døgn igjen til påmeldingsfrist

Ved midnatt fredag 26. februar går fristen for å melde seg på til seiltinget ut. Snaut to av ti foreninger er hittil påmeldt. Hvor er alle de andre?

26. februar går også fristen for å melde inn forslag som ønskes behandlet ut.

Seiltinget er seil-Norges viktigste møteplass. Det er der beslutningene tas og de lange linjene stakes ut. Det er der personene som skal styre seilsporten de to til fire neste årene velges. 

– Jo, flere seilforeninger som er med på beslutningene som tas, desto bedre. Den eneste muligheten til å kunne påvirket utfallet av disse forslagene, er å melde seg på og delta på seiltinget. sier generalsekretær Per Christian Bordal, som fortsatt håper på rekordoppslutning all den stund seiltinget foregår digitalt og derved er kostnadsfritt for de deltagende seilforeningene og seilkretsene.

På seiltinget går man igjennom arbeidet som er gjort de siste to årene, og man beslutter hvilket budsjett som skal gjelde for de neste to. På seiltinget blir man enige om NSFs strategi- og handlingsplan, som er selve styringsdokumentet til det nye styret som skal velges. Inneholder handlingsplanen det din forening ønsker den skal inneholde? Det nytter lite å komme i ettertid å klage om foreningen din ikke er til stede på årets seilting.

I tillegg til selve seiltinget vil det også bli avholdt et åpent seminar som vil belyse arrangementene som tilbys seilere rundt om i landet. Kan noe gjøres for å gjøre dem mer populære? Er det noe som kan gjøres for å få flere til å seile? Til at det blir morsommere?

13. mars er dagen å dedikere til seilsporten – og alle landets seilforeninger og seilkretser bør være til stede!

22 seilforeninger er påmeldt – hele 95 savnes fortsatt!

Påmelding til seiltinget skjer på påmeldingsplattformen iSonen, og alle landets seilforeninger skal ha mottatt link som fører inn til denne påmeldingen.

Foreløpig påmeldt til seiltinget 2021:
 • Asker Seilforening: Silje With, Kristian Carlstedt
 • Bergens Seilforening: Henrik Wigers Larsen
 • Bundefjorden Seilforening: Eivind Bakke, Anne Bergraf, Anne Isaksen
 • Bærum Seilforening: Christian Galtung Gundersen, Marius Ellingsen, Hedevig Nilsson (Marianne Mogstad Solbakken)
 • Christianssands Seilforening: Geir Odmar Heldal
 • Gandsfjord Seilforening: Regis Jean Paul Rougier, Rougier
 • Grimstad Seilforening: Georgios Nikoltsis
 • Haugesund Seilforening: Odd Steffen Garvik
 • Hjellestad Seilforening: Thomas de Lange Wenneck, Anne Hatteberg Nicolaysen
 • Kongelig Norsk Seilforening: Karl-Christian Agerup, Nils Klippenberg, Anders Kristensen, Benedicte Bjørland, Anne Wichstrøm
 • Malvik & Stjørdal Seilforening: Magne Kjerkreit
 • Molde Seilforening: Geir Oterhals, Pål Sletvold
 • Moss Seilforening: Truls Holm Olsen
 • Nesodden Seilforening: Endre Sjøvold, Hilde Forslund
 • Oslo Seilforening: Erik Berg, John Fullman, Emilie Altmann
 • Sandefjord Seilforening: Viggo Holm, Margit Gyllenhammar-Wiig
 • Sola Brettseilerklubb: Kristian Oppedal, Håvar Frafjord
 • Soon Seilforening: Anders Torbjørn Rekaa, Nina Birkeland
 • Stavanger Stand Up Paddle & Surf Club: Christian Middelthon
 • Vågsbygd Seilforening: Bjørn Sigfred Stien
 • Ålesunds Seilforening: Andreas S. Larsen, Therese Gisle Søvik
 • Åsgårdstrand Seilforening: Per Arne Høstvang
SEILKRETSER:
 • Rogaland Seilkrets: Vidar Løining
 • Møre og Romsdal Seilkrets: Stein Frode Bulling-Ness
 • Vestland Seilkrets
Published in Forsiden
Tagged under
onsdag, 24 februar 2021 12:47

Seiltinget: Styret legger frem ny handlingsplan

Forslag til en helt ny og omarbeidet strategi- og handlingsplan som vil bestemme NSFs kurs de neste to–fire årene vil bli lagt frem for seiltinget. Men foreløpig er det kun 20 seilforeninger kan være med på å bestemme den endelige planen.

Deltagerlisten til seiltinget øker sakte, men kanskje litt for usikkert. Det er nå kun to døgn igjen til påmeldingen stenger. Kun 20 av landet 117 seilforeninger er representert.

Seiltinget, som skal avholdes digitalt 13. mars, har en lang rekke saker som skal behandles og vedtas. Og det som vil bli vedtatt, legger premissene for hvilken kurs seilforbundets styre og administrasjon skal sette ut i de neste to til fire årene. Budsjett, handlingsplan og valg av nytt styre er kanskje de tre viktigste ingrediensene som vil fargelegge fremtiden.

– Jo, flere seilforeninger som er med på beslutningene som tas, desto bedre. Den eneste muligheten til å kunne påvirket utfallet av disse forslagene, er å melde seg på og delta på seiltinget. sier generalsekretær Per Christian Bordal, som fortsatt håper på rekordoppslutning all den stund seiltinget foregår digitalt og derved er kostnadsfritt for de deltagende seilforeningene og seilkretsene.

Den nyandlingsplanen som legges frem for seiltinget, er betydelig omarbeidet i forhold til tidligere versjoner, og den inneholder en lang rekke nye punkter og forslag til kursvalg. Alle tingdokumentene vil være tilgjengelige på NSFs nettside etter at fristen for å melde seg på og komme med forslag til saker som ønskes behandlet har løpt ut ved midnatt 26. februar.

Drøbaksund, Bergens, Moss og Åsgårdstrand Seilforening samt Sola Brettseilerklubb og Vestland Seilkrets er de nyankomne påmeldte deltagerne på seiltinget 13. mars i løpet av det siste døgnet. For Drøbaksund stiller Guro Steine, som er foreslått som ny president i NSF for de fire neste årene. Denne representasjonen utgjør tilsammen 42 personer.

20 seilforeninger er påmeldt – 97 savnes fortsatt!

Påmelding til seiltinget skjer på påmeldingsplattformen iSonen, og alle landets seilforeninger skal ha mottatt link som fører inn til denne påmeldingen.

Foreløpig påmeldt til seiltinget 2021:
 • Asker Seilforening: Silje With, Kristian Carlstedt
 • Bergens Seilforening: Henrik Wigers Larsen
 • Bundefjorden Seilforening: Eivind Bakke, Anne Bergraf, Anne Isaksen
 • Bærum Seilforening: Christian Galtung Gundersen, Marius Ellingsen, Hedevig Nilsson (Marianne Mogstad Solbakken)
 • Christianssands Seilforening: Geir Odmar Heldal
 • Drøbaksund Seilforening: Guro Steine
 • Gandsfjord Seilforening: Regis Jean Paul Rougier, Rougier
 • Grimstad Seilforening: Georgios Nikoltsis
 • Hjellestad Seilforening: Thomas de Lange Wenneck, Anne Hatteberg Nicolaysen
 • Kongelig Norsk Seilforening: Karl-Christian Agerup, Nils Klippenberg, Anders Kristensen, Benedicte Bjørland, Anne Wichstrøm
 • Molde Seilforening: Geir Oterhals, Pål Sletvold
 • Moss Seilforening: Truls Holm Olsen
 • Oslo Seilforening: Erik Berg, John Fullman, Emilie Altmann
 • Sandefjord Seilforening: Viggo Holm, Margit Gyllenhammar-Wiig
 • Sola Brettseilerklubb: Kristian Oppedal, Håvar Frafjord
 • Soon Seilforening: Anders Torbjørn Rekaa, Nina Birkeland
 • Stavanger Stand Up Paddle & Surf Club: Christian Middelthon
 • Vågsbygd Seilforening: Bjørn Sigfred Stien
 • Ålesunds Seilforening: Andreas S. Larsen, Therese Gisle Søvik
 • Åsgårdstrand Seilforening: Per Arne Høstvang
SEILKRETSER:
 • Rogaland Seilkrets: Vidar Løining
 • Møre og Romsdal Seilkrets: Stein Frode Bulling-Ness
 • Vestland Seilkrets
Published in Forsiden
Tagged under
tirsdag, 23 februar 2021 08:41

Seiltinget: 102 seilforeninger er savnet

Deltagerprosenten på seiltinget har sneket seg over 10. 15 seilforeninger og 2 seilkretser er per i dag påmeldt.

Asker, Grimstad, Oslo og Soon Seilforening samt Møre og Romsdal er de nyankomne påmeldte deltagerne på seiltinget 13. mars i løpet av det siste døgnet. I antall hoder som skal kunne dukke opp på digitale skjermer under seiltinget, utgjør det 33 tilsammen – så langt.

Fristen for å melde seg på går ved midnatt fredag 26. februar. Det er også fristen for å levere inn forslag som ønskes behandlet på seiltinget.

Så langt har det kommet inn noen forslag til seiltinget, så foruten det innlagte seminaret som vi komme som en åpen seanse og utgjøre en en pause under tingforhandlingene, vil det også bli flere forslag som har betydning for hverdagen til norsk seilsport, å diskutere og ta stilling til. 

Eneste mulighet til å kunne påvirket utfallet av disse forslagene, er å melde seg på og delta på seiltinget. 

15 seilforeninger er påmeldt – 102 savnes fortsatt!

Påmelding til seiltinget skjer på påmeldingsplattformen iSonen, og alle landets seilforeninger skal ha mottatt link som fører inn til denne påmeldingen.

Foreløpig påmeldt til seiltinget 2021:
 • Asker Seilforening: Silje With, Kristian Carlstedt
 • Bundefjorden Seilforening: Eivind Bakke, Anne Bergraf, Anne Isaksen
 • Bærum Seilforening: Christian Galtung Gundersen, Marius Ellingsen, Hedevig Nilsson (Marianne Mogstad Solbakken)
 • Christianssands Seilforening: Geir Odmar Heldal
 • Gandsfjord Seilforening: Regis Jean Paul Rougier, Rougier
 • Grimstad Seilforening: Georgios Nikoltsis
 • Hjellestad Seilforening: Thomas de Lange Wenneck, Anne Hatteberg Nicolaysen
 • Kongelig Norsk Seilforening: Karl-Christian Agerup, Nils Klippenberg, Anders Kristensen, Benedicte Bjørland, Anne Wichstrøm
 • Molde Seilforening: Geir Oterhals, Pål Sletvold
 • Oslo Seilforening: Erik Berg
 • Sandefjord Seilforening: Viggo Holm, Margit Gyllenhammar-Wiig
 • Soon Seilforening: Anders Torbjørn Rekaa
 • Stavanger Stand Up Paddle & Surf Club: Christian Middelthon
 • Vågsbygd Seilforening: Bjørn Sigfred Stien
 • Ålesunds Seilforening: Andreas S. Larsen, Therese Gisle Søvik
SEILKRETSER:
 • Rogaland Seilkrets: Vidar Løining
 • Møre og Romsdal Seilkrets: Stein Frode Bulling-Ness
Published in Forsiden
Tagged under
mandag, 22 februar 2021 09:23

Seiltinget: Beskjeden påmelding så langt

Snaue fem dager før påmeldingsfristen til det digitale seiltinget stenger, har beskjedne 11 seilforeninger meldt seg på.

I motsetning til det nye og nyetablerte norgesmesterskapet i e-seiling, der påmeldingene strømmer inn, går det tregt med påmeldingen til seiltinget som avholdes 13. mars. Kun 11 seilforeninger – det vil si 9,4 prosent av landets seilforeninger – har så langt meldt seg på for å kunne være med å påvirke norsk seilsports fremtid, som jo seiltinget er en arena for å kunne gjøre.

I tillegg til de 11 seilforeningene er Rogaland Seilkrets eneste påmeldte seilkrets – så langt.

Dette er foreløpig langt unna Norges Seilforbunds håp og ambisjon om et rekordstort seilting – all den stund det i år skal foregå digitalt. Det betyr at kostnader til reise og opphold for å kunne delta for delegatene derved er eliminert.

– Det er ennå fem dager igjen til vi må sette påmeldingsstrek i henhold til lovene, så vi får håpe på et skikkelig rush av påmeldinger nå de neste dagene, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Fristen for å melde seg på går ut ved midnatt fredag 26. februar. Det er også fristen for å levere inn forslag som ønskes behandlet på seiltinget. Påmelding til seiltinget skjer på påmeldingsplattformen iSonen, og alle landets seilforeninger skal ha mottatt link som fører inn til denne påmeldingen.

Foreløpig påmeldt til seiltinget 2021:
 • Bundefjorden Seilforening: Eivind Bakke, Anne Bergraf, Anne Isaksen
 • Bærum Seilforening: Christian Galtung Gundersen, Marius Ellingsen, Hedevig Nilsson (Marianne Mogstad Solbakken, reserve)
 • Christianssands Seilforening: Geir Odmar Heldal
 • Gandsfjord Seilforening: Regis Jean Paul Rougier, Rougier
 • Hjellestad Seilforening: Thomas de Lange Wenneck, Anne Hatteberg Nicolaysen
 • Kongelig Norsk Seilforening: Karl-Christian Agerup, Nils Klippenberg, Anders Kristensen, Benedicte Bjørland, Anne Wichstrøm
 • Molde Seilforening: Geir Oterhals, Pål Sletvold
 • Sandefjord Seilforening: Viggo Holm, Margit Gyllenhammar-Wiig
 • Stavanger Stand Up Paddle & Surf Club: Christian Middelthon
 • Vågsbygd Seilforening: Bjørn Sigfred Stien
 • Ålesunds Seilforening: Andreas S. Larsen, Therese Gisle Søvik
SEILKRETSER:
 • Rogaland Seilkrets: Vidar Løining
Published in Forsiden
Tagged under
torsdag, 18 februar 2021 10:25

Guro Steine innstilt til ny president i NSF

Guro Steine (48) fra Drøbaksund Seilforening er foreslått som ny president i Norges Seilforbund. Det går frem av valgkomiteens innstilling som nå foreligger.

På seiltinget 13. mars skal det velges ny president i NSF. Jørgen Stang Heffermehl har tilbakelagt sine fire år ved roret, som er det maksimale antall år en president kan sitte. Nå er Guro Steine foreslått til å overta plassen hans. Hun har vært 1. visepresident i de siste to årene.

– Jeg brenner for å fremme og videreutvikle seilsporten, både på toppidrettsnivå og som en breddeaktivitet for alle aldre og lag av befolkningen. Seiling lærer barn og unge å bli glade i naturen og havet, de lærer å mestre elementene og det er en aktivitet man kan drive med på tvers av aldersgrupper og gjennom hele livet, skrev Guro da hun gikk til valg i 2019.

Og som 1. visepresident var det hennes ønske «å bidra til at seil-Norge bygger en enda tydeligere profil og et sterkt omdømme som gjør det mulig å støtte satsing både i toppen og i bredden. I tillegg vil jeg bidra til at forbundet drives profesjonelt og økonomisk fornuftig med effektive prosesser og god virksomhetsstyring».

Jordomseiler

Til daglig er Guro kommunikasjons- og bærekraftdirektør i GK-gruppen, som er en teknisk entreprenør og servicepartner innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro og rør. 

Fra 2003 til 2006 seilte hun og familien jorden rundt om bord i Boström 37-en «Marialene». Da hun og mannen, Steinar Jørgensen, seilte fra Norge, var yngstesønnen Olve bare noen uker gammel, mens eldstemann, Håkan var fire år. Etter at de kom hjem, har de vært turseilere og engasjert i seilsporten lokalt i Drøbaksund Seilforening, der Guro blant annet har vært nestleder.

Den foreslåtte, nye presidenten er dessuten sertifisert dommer og regatta-arrangør i NSF-systemet. Sivilt er hun utdannet som siviløkonom fra Norges handelshøyskole.

Valgkomiteens innstilling på Guro Steine som ny president i Norges Seilforbund, er enstemmig. Dersom Guro skulle bli valgt, vil hun bli seilforbundets andre kvinnelige president og en av svært få kvinnelige presidenter i idretts-Norge. Inger Book fra Åsgårdstrand var president i NSF fra 1998 til 2001.

Nye, unge navn i styret

Det nye styret som valgkomiteen foreslår, inneholder flere nye navn. 

Tidligere OL-seiler Marthe Enger Eide (31) fra Bærum Seilforening er foreslått som nytt styremedlem. Marthe seilte OL i Laser Radial i 2012. 

I tillegg til Marthe er også Håvard Katle Fjon (25) fra Stavanger og Anne Moe Nikolaysen (58) fra KNS foreslått som nye styremedlemmer. Mens valgkomiteen selv fant frem til Marthe og Håvard som kandidater, var Anne den eneste kandidaten som kom inn som et forslag utenifra. Forslagsstiller var KNS.

Ole-Petter Pollen, Moss rykker opp fra å være styremedlem til å bli 1. visepresident, mens Inge Bøen, Ålesund går fra å være styremedlem til 2. visepresident. Til å besette  den fjerde og siste styremedlem-plassen foreslår valgkomiteen Kirsti Pettersen fra Soon. Hun forflyttes derved opp fra varamannsplassen hun har hatt i de to siste årene.

På de to plassene som varamenn, har valgkomiteen plassert Nina Myhre (46), KNS og Leif C. Middelthon (53) fra Stavanger.

Det foreslåtte styre består derved følgelig av fire gamle medlemmer og fem nye ansikter.

Published in Forsiden
Tagged under
onsdag, 17 februar 2021 12:33

Husk påmelding til seiltinget innen 26. februar

Lederne av alle de cirka 120 seilforeningene i landet skal i dag ha mottatt en påminnelse om at de må melde på sine delegater til seiltinget innen 26. februar.

For første gang i NSFs historie vil seiltinget bli arrangert digitalt. Det betyr at ingen delegater behøver å reise noe sted, og det blir derfor mulig for alle seilforeninger i landet å delta. Seiltinget skjer 13. mars, men alle foreninger som vil delta, må ha påmeldt sine delegater innen 26. februar.

I påminnelsen som i dag er sendt til alle seilforeningene, ligger det en link til plattformen «iSonen» hvor påmeldingen skal skje. Der må delegatenes navn, e-post-adresse og telefonnummer registreres.

– Av erfaringen vet vi, av ulike grunner, at ikke alle e-poster til seilforeningene når frem til de rette personene, så vi ser gjerne at alle engasjerte seilforeningsmedlemmer forsikrer seg om at foreningen deres er representert på seiltinget, sier Per Bøymo, teknisk ansvarlig som sitter i andre enden og tar i mot påmeldingene.

Kan seiltinget bli historisk?

– Med denne digitale løsningen tror og håper vi på at seiltinget vil få rekordmange deltagere. Det ville jo være fantastisk om vi ville kunne ha alle landets seilforeninger representert på seiltinget. Det vil bli historisk! Det er i alle fall ingen distanser eller økonomiske barrierer som er til hinder for det, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Hvor mange representanter en seilforening kan delta med på seiltinget, bestemmes av foreningens medlemsantall. Har foreningen under 200 medlemmer per 31. desember 2020, kan den stille med én representant. Mellom 200 og 499 medlemmer gir anledning til å ha to. Tre representanter kan foreningen stille med dersom medlemstallet er mellom 500 og 999. De neste grensene er 1000–1999 (4), 2000–2999 (5) og en forening med over 2999 medlemmer kan ha seks stemmeberettigete delegater på seiltinget. Per i dag er KNS den eneste foreningen i landet med så mange deltagere.

Seilkretsene kan stille med én representant hver. Klasseklubbene er ikke representert på seiltinget med stemmerett, men to representanter, valgt av klasseklubbene, kan delta med tale- og forslagsrett.

Forslag må fremmes innen 26. februar

Et av punktene på seiltingets agenda heter «Innkomne forslag», men forutsetningen for at de skal kunne behandles når man kommer til det punktet, er at de er innlevert innen den fristen NSFs lover foreskriver – og det er også 26. februar.

Så husk innen 26. februar: Meld på seilforeningens delegater og meld inn eventuelle forslag til seiltinget.

Og selve seiltinget – det finner sted 13. mars.

Published in Forsiden
Tagged under
tirsdag, 02 februar 2021 11:00

26. februar er forslagsfrist til seiltinget

Forslag som ønskes fremmet på seiltinget 13. mars, må være innlevert til Norges Seilforbund innen 26. februar.

Et av punktene på seiltingets agenda heter «Innkomne forslag», men forutsetningen for at forslag skal kunne behandles når man kommer til dette punktet, er at de er innlevert innen den fristen NSFs lover foreskriver – og det er 26. februar. Forslag skal sendes til Norges Seilforbunds generelle e-post-adresse.

Innen den samme datoen må også navn på de delegatene som alle seilforeningene rundt om i landet har tenkt å la seg representere ved, være påmeldt og registrert. 

For første gang i NSFs historie vil seiltinget bli arrangert digitalt. Det betyr at ingen delegater behøver reise noe sted, og det blir derfor mulig for alle seilforeninger i landet å delta.

Hvor mange representanter en seilforening kan delta med på seiltinget, bestemmes av foreningens medlemsantall. Har foreningen under 200 medlemmer per 31. desember 2020, kan den stille med én representant. Mellom 200 og 499 medlemmer gir anledning til å ha to. Tre representanter kan foreningen stille med dersom medlemstallet er mellom 500 og 999. De neste grensene er 1000–1999 (4), 2000–2999 (5) og en forening med over 2999 medlemmer kan ha seks stemmeberettigete delegater på seiltinget. Per i dag er KNS den eneste foreningen i landet med så mange deltagere.

Seilkretsene kan stille med en representant hver. Klasseklubbene er ikke representert på seiltinget med stemmerett, men to representanter, valgt av klasseklubbene, kan delta med talerett.

Foruten valg skal seiltinget godkjenne årsberetning og regnskap for 2019 og 2020, og det skal bestemme budsjett for de kommende årene. Det skal fastsette kontingenter og avgifter, behandle NSFs strategidokument og langtidsplan frem til 2024. Pluss en rekke andre formaliteter.

Seil-Norge i hele sin bredde vil treffes på seiltinget, men altså – digitalt denne gangen.

Published in Forsiden
Tagged under
Koronasituasjonen gjør det  umulig å gjennomføre den nasjonale treningssamlingene i Stavanger i februar og mars. Muligheten for en regional samling i stedet holdes åpen.

Generalsekretær Per Christian Bordal gir her følgende orientering om samlinger, kursvirksomhet og seilting:

2021 har dessverre ikke begynt noe bedre hva gjelder smittesituasjonen enn det store deler av 2020 var. Norges Seilforbund vil i de kommende ukene ikke arrangere noen fysiske samlinger. Det betyr at de neste Stavanger-samling i midten av februa og i starten på mars, for våre mest aktive jolleseilere, utgår i sin planlagte form. Det kan hende det er forsvarlige og arrangere en regional samling med færre deltagere – det blir opp til Stavanger Seilforening å avgjøre.

 Det aller meste av vår kursvirksomhet er allerede planlagt internett-basert. Det fungerer svært godt, og vi ser ingen grunn til å endre på det i nær fremtid. Det blir hyggelig å møtes fysisk igjen, men kursvirksomhet på nett har vist å ha så mange fordeler at mye av det vil fortsette også etter pandemien.

 Seiltinget 13. mars er allerede planlagt som et nettbasert arrangement. Det legges opp til spennende seminar i tillegg til de formelle tingsakene. Blant annet planlegges det et fellesseminar for tillitsvalgte, trenere, dommere, arrangører og interesserte. NSF har store forventninger til at både antall delegater og antall foreninger representert vil bli stort.

 Klasseklubber og foreninger som planlegger arrangementer utover våren anbefales og ha aktivitetsrestriksjonene i bakhodet. Vi kan jo håpe at vi som samfunn er forbi det verste innen seilsesongen starter, men det er kanskje naivt og tro at alle restriksjoner når det gjelder antall deltagere og eventuell reising, er over innen den tid? NSF vil jobbe hardt for at selve aktiviteten vår ikke skal være rammet, i og med at smittefaren utendørs, gjerne med de samme personene hver gang, er minimal.

Published in Forsiden
tirsdag, 29 september 2020 06:45

Hvem skal styre seilsporten fremover?

Til neste år er det seilting igjen, og der skal det velges et nytt styre i NSF. Nå ber valgkomiteen om forslag til kandidater til nytt styre, kontrollkomité og lovkomité. Fristen er 15. oktober 2020.

Styret i Norges Seilforbund består av én president, to visepresidenter, fire styremedlemmer og to varamedlemmer. Seks av disse ni posisjonene skal fornyes ved valget i 2021 – enten i form av gjenvalg eller ved nye medlemmer.

– Vi i valgkomiteen vet foreløpig ikke hvem som tar gjenvalg og hvem som ønsker å tre ut av styret, men av erfaring vet vi at det alltid blir utskiftninger. Derfor ønsker vi oss flest mulig gode kandidater å velge mellom når vi skal utarbeide innstillingen vår, sier Tor Møinichen, som er leder av valgkomiteen.

Seks posisjoner på valg

De tre som ikke er på valg, er 1. visepresident Guro Steine fra Drøbaksund, styremedlem Ole-Petter Pollen fra Moss og styremedlem Christian Middelthon fra Sola Brettseilerforening. De har sittet i to år og skal sitte i to år til. Presidenter og styremedlemmer velges for fire år ad gangen, mens varamedlemmene velges for to år.

De som er på valg, er:

 • President Jørgen Stang Heffermehl, KNS
 • 2. visepresident Torill Dahl Høgheim, Ran
 • Styremedlem Rune Hjertås, Tønsberg
 • Styremedlem Vidar Utne, Bærum
 • Varamedlem Inge G. Bøen, Ålesund
 • Varamedlem Kirsti Petersen, Soon

Tor Møinichen oppfordrer alle seilforeninger og seilkretser, som er de organisasjonsleddene som har stemmerett på seiltinget, om å drøfte mulige kandidater og komme med forslag.

– Det er viktig for den videre utviklingen av NSF at vi finner dyktige kandidater med kunnskaper, engasjement og gode samarbeidsevner.

Møinichen har selv sittet som president i NSF, og han ber om at forslagsstillerne også tenker langsiktig og har mulige fremtidige presidentkandidater i øyekroken når de kommer med forslag.

– Valgkomiteen håper, og vi vil selv se etter, at det blant de som blir foreslått som medlemmer til styret i 2021, finnes mer enn én kandidat til å kunne bli valgt som president i 2025. For vi vet jo ikke nå hvem som eventuelt ønsker å påta seg den jobben i 2025.

Mange hensyn å ta

Valgkomiteen har en rekke hensyn å ta når de skal komponere innstillingen sin til seiltinget i 2021. Det er bestemmelser om kjønnsbestemmelser som gjelder; det skal være minst to fra hvert kjønn i styret, og kjønnsfordelingen mellom varamedlemmene skal være 50/50. Norges Idrettsforbund har dessuten lovbestemt at minst ett styremedlem skal være 26 år eller yngre.

– Det siste er så strengt at dersom dette ikke er tilfellet, vil ikke NIF godkjenne valget, påpeker Møinichen, som også fremhever at styremedlemmer i denne aldersgruppen nok vil kunne bidra med viktige perspektiver for et styre.

Denne bestemmelsen ble vedtatt av idrettstinget i 2019. Det fant sted etter seiltinget samme år, noe som innebærer at ingen i det sittende NSF-styret er 26 år eller yngre. Det betyr at det må fornyelser til i styret når valget finner sted i 2021.

Seiltinget har også gitt valgkomiteen føringer med hensyn til hva slags kandidater som skal bekle styrevervene. Seiltinget ga i 2017 valgkomiteen en instruks som blant annet sa  at:

 • minst ett styremedlem bør ha toppidrettserfaring fra seilsport, fortrinnsvis fra landslaget
 • styret i NSF bør være sammensatt av folk med bred kompetansebakgrunn – gjerne fra ledende stillinger i næringsliv eller organisasjonsarbeid, og som har god kunnskap om seilsporten.

Kandidater til to viktige komiteer

Selv om mye oppmerksomhet vil være rettet mot valg av nytt styre i 2021, skal det også finnes kandiater til to viktige komiteer som skal velges på seiltinget.

Til kontrollkomiteen, som skal føre tilsyn med NSFs økonomi, skal det velges en leder, tor styremedlem og to varamedlem. Inger Britt Zeiner fra Tønsberg er leder av den sittende komiteen. Med seg har hun Øystein Fredriksen, Asker og Hilde Stensbakk, Tønsberg som styremedlemmer. Pål Stiansen, Asker og Ågot Grønfur, Ålesund er varamedlemmer.

I lovkomiteen, som også skal velges på seiltinget, skal det være en leder, to styremedlemmer og ett varamedlem. Komiteens oppgave ligger i navnet. De skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkninger av lover. Komiteen kan også selv komme med lovforslag til seiltinget. Dagens lovkomité består av Egil Wold, Molde som leder, Cathrine L. Bergheim, Tønsberg Peter Thomas Hansen, Askøy som styremedlemmer og Andreas Iversen, Austevoll som varamedlem. 

Fristen for forslag er 15. oktober

Fristen for å komme med forslag til kandidater til et nytt styre og de to komiteene er satt til torsdag 15. oktober.

Alle forslag skal fremmes skriftlig til valgkomiteens leder, Tor Møinichen.

– Det er bare å ta kontakt med oss i valgkomiteen der som det er noe man ønsker å lufte eller spørre om, sier Møinichen.

I valgkomiteen sitter foruten han, Peter L. Larsen, Ålesund, Camilla Foss Hanssen, Oslo, Kristian Fæste, Drøbaksund og Siri Kamfjord, Tønsberg.

NSFs administrasjon er behjelpelig med kontaktinfo til dem man måtte ønske å snakke med.

Published in Forsiden