Klubbkonferansen 2022 - Seilnorges viktigste arena for utvikling og felleskap

PROGRAM

Tidsplan lørdag

  •   12-13 Mingling kaffe og litt å bite i

  •  13-18 Program med foredragsholder, pauser fordelt inn i mellom.

  • 18-19 Aftersail

  •  19-23 Middag

Tidsplan søndag

  •   1030-11 Mingling og kaffe

  •  11-15 Ledermøte og fagseminarer for trenere, dommere og arrangører

Program lørdag

Foredragsholder: Per Christian Bordal, Norges Seilforbund

“Norges Seilforbund skal fremme seilsport i Norge i tett samarbeid med seilforeningene og alle deler av det organiserte seil-Norge" heter det i NSFs formål.
Per Christian Bordal ønsker velkommen til dagens klubbkonferanse hvor denne delen av NSFs formål skal belyses

Våre konferansierer ønsker velkommen og informerer hva dagen vil by på


Foredragsholder: Guro Steine og Ole Petter Pollen, Norges Seilforbund

President Guro Stene og Visepresident Ole Petter Pollen trekker opp de store linjene mellom Idrettsforbundet, Seilforbundet, kretser og klubber. Guro og Ole Petter var sentrale i utarbeidelsen av NSFs nye Strategi og Handlingsplan. Hvorfor er planen rett for norsk seiling nå, og hvordan skal den omsettes i handling?

Foredragsholder: Eirik Verås Larsen, Norges Seilforbund

NSF skal gjennom sitt arbeid for toppidretten sørge for høy toppidrettskompetanse, kontinuitet og forutsigbarhet for seilere, seilforeninger og Støtteapparat. Her gir vår nye toppidrettssjef en konkretisering av strategi og handlingsplanens del om idrett og aktivitet og hvordan dette skal foregå i praksis

Foredragsholder: Thomas Nilsson, og Morten Jensen Norges Seilforbund

Hvordan få ut budskapet slik at du får ditt seilarrangement bedre frem i media lyset? Her blir det en enkel innføring i bruk av media og ikke minst sosiale medier Enkle triks og hvordan vi kan øke synligheten på et seilarrangement med små grep

Foredragsholdere: Jacob Ødum, TracTrac og Hans Petter Jensen, Trosvika Production

TracTrac er et ledene tracingsystem i verden og som utover sine egne visningsbilder produserer data til SAP og Swiss Timing.

Men TracTrac er også systemet som gir klubbene mulighet til å lage spennende regattaer for utøvere og tilskuere. I tillegg gir de arrangørene trygghet og forutsigbarhet.

TracTrac gir seilerne en ny dimensjon ved trening og regatta når man i ettertid skal analysere seilasens forløp.

Foredragsholder: Tom Anker Skrede, Ålesund Seilforening

SeilUt er et konsept hvor alle medlemmer av landets seilforeninger inviteres til å delta for å øke fokus på turseiling. Konseptet er hentet fra suksessen StikkUt og fungerer i korte trekk på samme måte. Målsetningen med konseptet er å øke aktivitet og engasjement rundt turseiling i alle landets seilforeninger. Man registrerer havnebesøk og overnattinger og det gis poeng pr havn. Dette gjelder også uthavner

Foredragsholder: Thomas Nilsson, prosjektleder for #HoldHavetRent i Norges Seilforbund

Vi presentere «Hold havet rent»-kampanjen for våre foreninger og informere om hva som er planlagt av slike aktiviteter i seilforeningene i 2022.
Thomas Nilsson- prosjektleder for «Hold Havet Rent» kampanjen vår – vil informere alle klubbkonferanse deltagerne om hvordan de kan bidra og engasjere seg i vår evigvarende kampanje i kampen mot marin forsøpling og i arbeidet om et renere hav.

Foredragsholder: Per Christian Bordal og Emilie vabø Steven Johannessen, Norges Seilforbund

Rekrutteringsprosjektet «Peiling på seiling» ble lansert under seiltinget i 2019

I «Peiling på seiling» er det mestring og ikke regattaresultater som har fokus når fremgang skal måles og verdsettes, og opplegget består av seks trinn seilerne skal igjennom før de får «sort belte» i seiling.

NSF har også laget et tilsvarende program for bruk under foreningenes sommerskoler. Peiling på Seiling – Sommerskoler har samme fokus på mestringsglede, men har i 5 trinn, ett for hver dag av sommerskolen. Emile tar oss gjennom programmet som skal få flere “sommerskole barn” over i varig seil-aktivitet.

Foredragsholder:  Soon Seilforening

«Flere jenter i seiling – lengre!», er en offensiv i regi av NSF som skal få flere jenter til å seile. Eller kanskje rettere sagt; få jentene til å fortsette å seile, for det er egentlig ikke rekrutteringen det er noen feil med.

Kvinnelige seilere i Soon Seilforening etablerte LadiesSailing for 2år siden og er i gang på 3.året med teorikvelder før seiling etter påske.

Her får vi høre hvordan Son SF har bygget opp en stor kvinnegruppe og hvordan den fungerer. Dette med tanke på inspirasjon til andre av landets foreninger.

Foredragsholder: Ida Hellum og Susanne Wexels, Vindskift prosjektet i Norges Seilforbund

Seilernes inkluderingsuke er et initiativ iverksatt av Vindskift i samarbeid med Norges seilforening. Her blir hele seilnorge oppmuntret til å være med på en nasjonal dugnad for inkludering i seilingen. Det foregår ved at frivillige skippere og seilere tar med en organisasjon som jobber med sårbar ungdom ut på seiltur. 2022 blir tredje år seilernes inkluderingsuke går av stabelen.

Foredragsholder: Bjørmar Erikstad Tønsberg Seilforening

Nylig lanserte Aker gruppen og NIF at de sammen ønsker å sette fart i parasatsningen i norsk idrett. Dette arbeidet passer godt inn i den strategien Norges Seilforbund har på sin paraseiling satsning og ikke minst vårt arbeid med å få paraseiling tilbake til OL i Los Angeles i 2028. Bjørnar Erikstad fra Stiftelsen VI - og tidligere landslagsseiler, gir oss en status på arbeidet og planene rundt «En idrett – like muligheter» og hvordan Norges Seilforbund og Seil Norge kan være en viktig ressurs og bidragsyter i dette arbeidet og hvordan vi sammen kan nå vår felles målsetningen at alle landets seilere får like muligheter til å prestere.

Foredragsholder: henrik Wigers Larsen, Norges Seilforbunds arrangørutvalg

Morgendagens arrangement" har vært diskutert i mange forum de siste årene. Idéene er mange og noen arrangører har så smått begynt å gjøre endringer. For mange arrangører kan det imidlertid være vanskelig å tenke kreativt samtidig som man skal forholde seg til Kappseilingsreglene. Vi vil derfor forsøke å belyse fleksibiliteten som ligger der uten å "gjøre noen galt".
Hva endrer vi uten videre sermoni?
Hva endrer vi med litt skriving?
Hva holder vi oss unna?
Mulighetene er mange og begrensningene få.

Oppsummering med alle foredragsholderne.

Program søndag

Program for dommere og arrangører

Søndag 13. mars kl. 1100-1500

Felles arrangører og dommere 1100-1230
1100 Velkommen og gjennomgang av dagen
1115 Nytt fra World Sailing 1
1300 Paneldebatt
· Endring av krav og behov ved nye klasser og formater
· Samspill mellom arrangører og dommere
· Er det på tide å lage en «gjennomføring av digitale høringer» pakke?
· Direktedømte fleet race – er det mulig og ønskelig?
1200 Vrimling og lunsj
Dommer og arrangør spesifikt
1230 Nytt fra dommer- og arrangørutvalget
1315 Faglig oppdatering for dommere og arrangører
1430 Videre arbeid i komiteene '

Program aktivitetsrelatert

Søndag 13. mars kl. 1100-1400

Målgruppe: Alle som er involverte i barne- og ungdomsarbeid. Fra trenere til jolleledere til engasjerte foreldre og ellers alle som har et hjerte for breddeaktivitet og rekruttering (forhåpentligvis alle!)

1100 Velkommen og gjennomgang av dagen
1105 Hvordan kan peiling på seiling (sommerleir) bidra til rekruttering?
1120 Peiling på seiling – hvordan få mest mulig ut av det
1135 Trenerattesten 1145 Trenerkontrakter 1
1200 Vrimling og lunsj
1230 NIFs nye varslingskanal
1240 Faste dialogpunkter NSF/foreninger
1250 Hva kanNSF bidra med hos dere? Både innspill og NSFs tanker
1310 Klubbundersøkelsen – første inntrykk
1330 Klubbutvikling med hjelp fra Idrettskretsen
1350 Eventuelt

NORGES SEILFORBUND- KLUBBKONFERANSEN