Displaying items by tag: fellesseminar

Koronasituasjonen gjør det  umulig å gjennomføre den nasjonale treningssamlingene i Stavanger i februar og mars. Muligheten for en regional samling i stedet holdes åpen.

Generalsekretær Per Christian Bordal gir her følgende orientering om samlinger, kursvirksomhet og seilting:

2021 har dessverre ikke begynt noe bedre hva gjelder smittesituasjonen enn det store deler av 2020 var. Norges Seilforbund vil i de kommende ukene ikke arrangere noen fysiske samlinger. Det betyr at de neste Stavanger-samling i midten av februa og i starten på mars, for våre mest aktive jolleseilere, utgår i sin planlagte form. Det kan hende det er forsvarlige og arrangere en regional samling med færre deltagere – det blir opp til Stavanger Seilforening å avgjøre.

 Det aller meste av vår kursvirksomhet er allerede planlagt internett-basert. Det fungerer svært godt, og vi ser ingen grunn til å endre på det i nær fremtid. Det blir hyggelig å møtes fysisk igjen, men kursvirksomhet på nett har vist å ha så mange fordeler at mye av det vil fortsette også etter pandemien.

 Seiltinget 13. mars er allerede planlagt som et nettbasert arrangement. Det legges opp til spennende seminar i tillegg til de formelle tingsakene. Blant annet planlegges det et fellesseminar for tillitsvalgte, trenere, dommere, arrangører og interesserte. NSF har store forventninger til at både antall delegater og antall foreninger representert vil bli stort.

 Klasseklubber og foreninger som planlegger arrangementer utover våren anbefales og ha aktivitetsrestriksjonene i bakhodet. Vi kan jo håpe at vi som samfunn er forbi det verste innen seilsesongen starter, men det er kanskje naivt og tro at alle restriksjoner når det gjelder antall deltagere og eventuell reising, er over innen den tid? NSF vil jobbe hardt for at selve aktiviteten vår ikke skal være rammet, i og med at smittefaren utendørs, gjerne med de samme personene hver gang, er minimal.

Published in Forsiden
onsdag, 04 desember 2019 10:46

Fellesseminaret er en del av klubbkonferansen

Neste års fellesseminar i regi av Arrangør- og dommerutvalget blir en del av klubbkonferansen 14. mars 2020.

– Vi har ikke programmet ferdig ennå, men vi vil gjerne allerede nå flagge at neste års fellesseminar blir avholdt under klubbkonferansen og vil inngå som en del av den, forteller Tor Møinichen, som er leder av Arrangør- og dommerutvalget.

Klubbkonferansen arrangeres 14. mars på hotellet The Hub i Oslo, og samme dag og sted arrangeres også NSFs store jubileumsfest der både Kongen og Dronningen har tilsagt sitt nærvær. Norges Seilforbund feirer 50-års jubileum i 2020.

– Selv om ikke programmet er spikret ennå, kan jeg likevel røpe såpass at vi vil by på nyheter fra World Sailing, vi vil kikke på og gjennomgå årets appeller og det blir regel-quizer og gruppeoppgaver.

Tor Møinichen forteller også at de vil forsøke å samle opp en del erfaringer påp godt og ondt fra 2019-sesongen som man kan lære av, og det vil bli debatt om rekruttering og utdanning.

Han nøler heller ikke med å si at fellesseminaret er noe alle arrangører og dommere bør få med seg og oppfordrer til påmelding allerede nå.

Påmeldingen er allerede åpen – både til klubbkonferansen, fellesseminaret og jubileumsfesten.

Published in Forsiden