Displaying items by tag: seilting

mandag, 15 mars 2021 10:07

Guro Steine er klar til å ta fatt

Ved hjelp av en tydelig strategi- og handlingsplan, et sterkt styre med bred kompetanse og et utbredt samarbeid med administrasjonen ønsker NSFs nyvalgte president, Guro Steine, å føre NSF-skuta videre på stø kurs.

Guro Steine fra Drøbaksund Seilforening ble valgt til Norges Seilforbunds nye president på seiltinget 13. mars. Hun var foreslått som arvtager til president Jørgen Stang-Heffermehl av valgkomiteen, og hun fikk også med seg hele styret som valgkomiteen hadde innstilt. Det kom ingen benkeforslag på andre navn.

Det betyr at det nye styret i Norges Seilforbund har denne sammensettingen:

 • President: Guro Steine, Drøbaksund Seilforening (4 år)
 • 1. visepresident: Ole-Petter Pollen, Moss Seilforening (2 år)
 • 2. visepresident: Inge Bøen, Ålesunds Seilforening (4 år)
 • Styremedlem: Kirsti Pettersen, Soon Seilforening (4 år)
 • Styremedlem: Anne Moe Nikolaysen, KNS (4 år)
 • Styremedlem: Marthe Enger Eide, Bærum Seillforening (4 år)
 • Styremedlem: Håvard Katle Fjon, Stavanger Seilforening (4 år)
 • Varamedlem: Nina Myhre, KNS (2 år)
 • Varamedlem: Leif C. Middelthon, Stavanger Seilforening (2 år)

– Dette er en oppgave jeg gleder meg til, men det er også med stor ydmykhet jeg påtar meg ansvaret med å lede NSF-skuta videre, sa den nyvalgte presidenten da seiltinget ble avsluttet.

– Men å være leder betyr heldigvis ikke at man skal kunne alt alene. Det viktigste er å omgi seg med mennesker som kan mer enn en selv.

Nytt styre er godt sammensatt

Guro var derfor både glad og fornøyd med det nye styret hun har fått med seg. Hun mener det innehar den nødvendige kompetansen, bredden, dybden og kreftene som skal til for at de skal kunne gjøre den jobben som trengs for å videreføre det arbeidet det sittende styret har gjennomført.

Det avtroppende styret med Jørgen Stang-Heffermehl ved roret vil kanskje aller mest bli husket for den store, økonomiske snuoperasjonen som er blitt gjort i løpet av de fire siste årene. Fra å stå på vaklende økonomisk grunn da Jørgen & co overtok, kan Guro Steine og hennes styre nå overta et solid forbund med god kontroll og et sunt regnskap.

Den nyvalgte presidenten er innforstått med at hun nå leder et forbund og en aktivitet med lange tradisjoner. Seilsporten oppstod i Norge allerede på 1800-tallet, og i de siste 50 årene har Norges Seilforbund vært ansvarlig for å samle all seilsportsaktivitet i Norge.

Viktig å strekke seg mot nye mål

– Det er viktig å ha solide røtter, men det er også viktig at treet som utgjør seil-Norge, skyter nye skudd og strekker seg mot nye mål.

Hun pekte på at seiltinget nettopp hadde vedtatt en tydelig strategi- og handlingsplan for den kommende perioden. Planen er omredigert og er blitt tilført mye nytt i forhold til den gamle, og den skisser opp klare mål og handlinger for et nye styret. Under behandlingen på seiltinget ble den justert noe og tilført noen nye punkter.

– Med utgangspunkt i denne planen ser jeg frem til at vi sammen skal bringe seilsporten videre mot visjonen om å skape seilglede for alle – i et rent hav, sa hun.

Mye ros til avtroppende president

  MJP6786
 KORONA-HILSEN: Avtroppende president Jørgen Stang-Heffemehl blir takket av av nyvalgt president, Guro Steine, med meterlang avstand på ekte koronavis. FOTO: Morten Jensen

Jørgen Stang-Heffermehl ble takket for sitt store engasjement og store arbeid som han har nedlagt for Norges Seilforbund.

– Jeg vil takke Jørgen for det store engasjementet i vervet som president gjennom fire år. Jeg er kanskje den som aller best vet hvor mye tid han har brukt på dette, sa generalsekretær Per Christian Bordal, som har samarbeidet nært med ham.

Han trakk frem Jørgens egenskaper som en varm, rolig og varsom leder, som også kunne være bestemt og myndig.

– Jeg er imponert over måten han balansert disse egenskapene på, sa Bordal, som selv fikk takk og ros av den avtroppende presidenten som en person med dyp innsikt i seiling og med stor arbeidskapasitet. Blant annet.

– Jeg har jo holdt på med seiling fra jeg var barn, og det å være president var min måte å gi noe tilbake til sporten på. Disse fire årene har vært en usedvanlig hyggelig periode i livet mitt, sa Jørgen Stang Heffermehl.

Tar fatt med en gang

Det nye styret trådte i kraft umiddelbar og hadde sitt første styremøte allerede 10 minutter etter at seiltinget var avsluttet. Og som selve tinget, foregikk også styremøtet digitalt. Av- og påtroppende president var de eneste fra styrene som var fysisk til stede da seiltinget ble avviklet i kantinen til Norges Idrettsforbund lørdag 13. mars.

Published in Forsiden
Tagged under
I en drøy times pause under seiltinget lørdag 13. mars, blir det avholdt et åpent webinar kl 12:00. Der blir regatta-arrangementene som tilbys landets seilere, satt under lupen. Webinaret har mange spennende innledere.

Det mangler ikke på ekspertise som vil komme med innspill rundt dette temaet, der det store spørsmålet er hva som skal til for at deltagerlistene til landets regattaer skal bli fyldigere? Spørsmålet er enkelt og liketil, men langt fra lett å besvare. For et det er veldig mange elementer som spiller inn for at en regatta skal bli til det arrangementet du virkelig husker – og vil delta på i igjen.

Et vellykket arrangement som samler mange fornøyde deltagere handler om tid og penger, om formater og regler, om rammene rundt og synliggjøringen. Det handler også om fasiliteter, funksjonærer og frivillighet. Og det dreier seg om utstyr, tekniske hjelpemidler, båter og data. Variablene er mange og mulighetene uante.

Webinaret kan følges direkte fra kl 12:00 på Norges Seilforbunds Facebook-side.

Avskyr ventetid og utsettelsesflagg

Men så kan man jo også spørre seg, slik den amerikanske seilerlegenden Ken Read, gjør det: Må man gjøre alt så stort og vanskelig?

Selv sitter han for øyeblikket og kommenterer America’s Cup på New Zealand for utenlandske medier og er i sentrum for de virkelig store begivenhetene, men i året som er gått, er det helt andre og jordnære erfaringer han har gjort seg. Og noe av det han har gjenoppdaget og som korona-året har påtvunget ham, er gleden over å delta i den lokale seilingen igjen.

Et annet spørsmål han stiller seg, er: Må man gjøre alt så himla perfekt? 

Ken Read byr på mange spennende, matnyttige og jordnære innfallsvinkler i sin samtale med Thomas Nilsson om hva som spiller en rolle for at seilere skal bli fornøyde. Ventetid er noe han avskyr, og utsettelsesflagget bør pakkes vekk, mener han.

Fornyelse må komme innenifra

Idrettspresident Berit Kjøll vil innlede seminaret og noen av hennes stikkord er fellesskap og helhet. Hun slår også et slag for å stjele fra andre idretter, men påpeker at seilsporten må fornye seg selv og selv bestemme målet for fornyelsen.

Norges kanskje største seilerkjendis, Knut Frostad, vil også komme innom seminaret. Hva han vil snakke om er ennå usikkert, men det ryktes at han gjennom en undersøkelser Navico, bedriften han leder, har gjort om seilere og deres interesser og preferanser, vil kunne komme med mye spennende tallmateriale.

Magnus Hedemark, selveste seilsportsliga-generalen, vil snakke om synlighet, markedsføring, formidling og den sosiale rammen rundt arrangementer. Men han sier også noe sånt som at seilsporten i sin iver etter fornyelse ikke må miste sin sjel og identitet. Man må ikke nødvendigvis skape noe nytt. Det kan være like viktig og fornuftig å forbedre det som er.

I Asker går man svanger med en ny regatta-idé for maraton-seiling med det nye iQfoil-brettet der det ikke gjelder å komme først i mål, men å seile lengst. Moderne tracking-teknologi gir muligheter som kan skape nye, morsomme regatta-formater. Asker-ideen har definitivt overføringsverdi til alle andre klasser – og den kan videreutvikles og nyanseres.

En konkurranse behøver ikke alltid gå ut på å seile fortest og komme først i mål. Seilsporten, som i seg selv er så kompleks, bør i så henseende by på atskillige muligheter for konkurranse på ulike plan og måter. Og i det lyset vil nok mange si at seilsporten fortsatt er svært konservativ. Enn så lenge gjelder det stort sett å seile fortest.

Håper webinaret vil motivere

Kappseilingsreglene vil også bli viet oppmerksomhet under seminaret. For mange er de uoverkommelig vanskelige å forstå. Kan de forenkles? Spørsmålet stilles under webinaret.

– Håpet vårt med dette webinaret er at det skal anspore og motivere til å tenke nytt, skape noe nytt, forbedre det som er og utvikle arrangementene som tilbys landets seilere – slik at enda flere har lyst til å delta og vil synes at det er morsomt å seile, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Published in Forsiden
Tagged under
Lørdag 13. mars vil Norges Seilforbund få en ny president, og seiltinget vil komme til å vedta en helt ny handlingsplan.

Representanter fra 40 seilforeninger og tre seilkretser samt det sittende styret i Norges Seilforbund vil utgjøre delegatene som lørdag 13. mars sammen skal stikke ut kursen for NSFs neste to års-periode. Seiltinget skjer i år for første gang digitalt, og det i seg selv blir en helt ny begivenhet og erfaring.

Guro Steine fra Drøbaksund Seilforening er innstilt som ny president og arvtager etter Jørgen Stang Heffermehl, som har sittet ved roret i fire år og ikke ønsker gjenvalg. 

Ole-Petter Pollen fra Moss og Inge G. Bøen fra Ålesund er foreslått å skulle besette de to visepresident-vervene. 

Anne Moe Nikolaysen fra KNS, Marthe Enger Eide , Bærum og Håvard Katle Fjon fra Stavanger vil kunne bli nye ansikter i styret, mens Kirsti Pettersen fra Soon er foreslått å rykke opp fra sin nåværende varamann-plass til å bli styremedlem. 

Nina Myhre, KNS og Leif G. Middelthon fra Stavanger er innstilt som nye varamedlemmer.

Slik ser forslaget som valgkomiteens leder, Tor Møinichen, vil presentere og som seiltinget skal ta stilling til om det er fornøyd med.

Hele valgkomiteens innstilling i dokumentet «Saksliste Seiltinget 2021» på NSFs seiltingside. Samme sted kan også NSFs årsrapport, strategi- og handlingsplan og budsjett lastes ned.

En helt ny visjon for NSF

Et viktig dokument som det nye styret skal arbeide etter, vil være NSFs Strategi- og handlingsplan. Seiltinget vil bli presentert for en ny plan som i noen grad bygger på den gamle, men som også er fornyet på en rekke punkter.

– Vi har blant annet løftet blikket for å speile samfunnsutviklingen og trender i tiden, sier Guro Steine, som skal presentere planen.

Endringer i planen har blant annet ført til at NSF har formulert en helt ny visjon. Den er formulert slik: 

«Seilglede for alle – i et rent hav!»

«Inspirert av samspillet mellom aktivitet, teknologi og naturkrefter skal seiling skape glede, friluftsopplevelser, mestring og idrettsprestasjoner på en bærekraftig måte.» 

Seks overordnete mål

Strategi- og handlingsplanen peker dessuten ut seks overordnete mål for NSF:

 • Gjøre seilsporten attraktiv for alle og øke rekrutteringen til sporten.
 • Styrke frivillighetsarbeidet i alle deler av det organiserte seil-Norge.
 • Skape vinnere i internasjonale mesterskap.
 • Sikre gode og forutsigbare politiske og økonomiske rammebetingelser for seiling.
 • Sørge for at all seilaktivitet er ansvarlig og bærekraftig og har minst mulig negativ miljøpåvirkning.
 • Sikre mangfold og toleranse ved at alle, uavhengig av kjønn, alder, religion, etnisitet, økonomi og ferdigheter, skal kunne delta på lik linje både som utøvere og tillitsvalgte.

Prioriterte områder det skal arbeides med

Og for å nå disse målene, har det sittende styret i NSF prioritert disse områdene for det nye styret og den kommende perioden:

 • Skape attraktive aktivitets- og opplæringstilbud, med særlig fokus på nye formater tilpasset seilernes behov og ønsker, som bidrar til økt rekruttering og seilaktivitet i hele landet.
 • Legge til rette for toppidrett med ambisjoner og prestasjoner på internasjonalt toppnivå.
 • Gjøre seilsporten enda mer synlig og kommersiell attraktiv for å sikre gode og forutsigbare økonomiske rammevilkår for satsing på både toppidrett og aktiviteter for bredde og rekruttering.
 • Ha økt fokus på integrasjon og mangfold og legge til rette for at alle, uansett kjønn, funksjonsnivå og sosioøkonomisk bakgrunn, skal kunne ta del i seiling på egne premisser.
 • Tydeliggjøre seilingen og idrettens rolle i det grønne skiftet og i arbeidet med å nå målet om en mer bærekraftig fremtid.
 • Sikre en effektiv og hensiktsmessig organisering og bemanning av NSF som bidrar til å oppfylle forbundets hensikt og mål.

Strategi- og handlingsplanen er et forslag fra de sittende styret og skal vedtas på seiltinget. 

Fire innkomne forslag

Å godkjenne NSFs regnskaper og vedta nytt budsjett for de kommende årene er også en viktig oppgave representantene på seiltinget har. 

En post på dagsorden som gjerne resulterer i en del diskusjon, er de innkomne forslagene. Til årets seilting er det kommet fire forslag – tre fra KNS og ett samlet fra klasseklubbene.

KNS ønsker å innføre egne NM-medaljer til kvinnelige seilere etter visse kriterier, de har et forslag knyttet til sikkerhetsopplegget rundt jolle-arrangementer og de fremmer et forslag som inneholder en oppfordring til alle seilforeningene om å benytte Rubic som medlemssystem.

Forslaget fra klasseklubbene går på å gjeninnføre engangslisensen «til en fornuftig pris».

Styret har avgitt sin innstilling til hvert av forslagene, men det er opptil seiltinget å fatte de endelige vedtakene.

Seiltinget overføres direkte og kan følges av alle

Seiltinget starter lørdag 13. mars klokka 10:00 og kan følges av alle interesserte direkte på NSFs Facebook-side. Der kan man følge forhandlingene og det innlagte webinaret, men det vil ikke bli anledning til å kommentere det som foregår. Det vil det være opptil representantene fra seilforeningene og seilkretsene å gjøre. De vil følge forhandlingene på Teams og ivareta sine medlemmers interesser og synspunkter der. 

Sendingen på Facebook vil bli delt opp i tre bolker. 

Den første som starter klokka 10, slutter cirka 11:30. 

Kl 12:00 starter NSFs tingwebinar som setter søkelyset på regattaer og arrangementer. Det vil vare i rundt regnet en time.

Kl 13:30 fortsetter så tingforhandlingene frem til man er kommet igjennom hele dagsordenen.

Disse deltar på seiltinget

40 av NSFs 117 tilsluttede seilforeninger og tre seilkretser er påmeldt til seiltinget 2021: 

 • Arendals Seilforening: Einar Frodesen
 • Asker Seilforening: Silje With, Kristian Carlstedt, Calle Andersen, Eirik Tenningen
 • Bergens Seilforening: Henrik Wigers Larsen, Inge André Utåker
 • Bodø Seilforening: Jens Petter Beranek Holm
 • Bundefjorden Seilforening: Eivind Bakke, Anne Bergraf, Anne Isaksen
 • Bærum Seilforening: Christian Galtung Gundersen, Marius Ellingsen, Hedevig Nilsson (Marianne Mogstad Solbakken)
 • Båtlaget Njord/Tysnes: Vegard Aslaksen, Einar Aslaksen
 • Christianssands Seilforening: Geir Odmar Heldal
 • Drammens Seilforening: Torbjørn Almeland
 • Drøbaksund Seilforening: Harald Klæboe, Eli Rondeel
 • Fredrikstad Seilforening: Sandra Hatch
 • Gandsfjord Seilforening: Regis Jean Paul Rougier, Rougier
 • Grimstad Seilforening: Georgios Nikoltsis
 • Haugesund Seilforening: Odd Steffen Garvik
 • Hjellestad Seilforening: Thomas de Lange Wenneck, Anne Hatteberg Nicolaysen
 • Holmestrand Seilforening: Hans Narverud, Petter Byermoen Jahre
 • Kongelig Norsk Seilforening: Karl-Christian Agerup, Nils Klippenberg, Anders Kristensen, Benedicte Bjørland, Anne Wichstrøm, Anne Moen Nikolaysen
 • Larvik Seilforening: Tore Hansen, Torgeir Svolsbru, Ina Kristoffersen
 • Lillesand Seilforening: Ranveig Andersen
 • Malvik & Stjørdal Seilforening: Magne Kjerkreit
 • Molde Seilforening: Geir Oterhals, Pål Sletvold
 • Moss Seilforening: Truls Holm Olsen
 • Nesodden Seilforening: Endre Sjøvold, Hilde Forslund
 • Nordhordland Seilforening: Frode Knutsen, Harald Matland, (Torhild Skage, Stian Flataker)
 • Oslo Seilforening: Erik Berg, John Fullman, Emilie Altmann, Maren Holm Olsen
 • Oslofjorden Seilklubb: Anette Melsom Myhre
 • Ran Seilforening: Emilie Kathrin Vabø, Espen Børresen
 • Sandefjord Seilforening: Viggo Holm, Margit Gyllenhammar-Wiig
 • Sola Brettseilerforening: Kristian Oppedal, Håvar Frafjord
 • Soon Seilforening: Anders Torbjørn Rekaa, Nina Birkeland
 • Stavanger Stand Up Paddle & Surf Club: Christian Middelthon
 • Stavanger Seilforening: Leif Middelthon, Marit Hagland, Leif Arild Åsheim
 • Søgne Seilforening: Oddvar Larsen
 • Tønsberg Seilforening: Eirik Brekke
 • Ullern Seilforening: Joachim Lyng-Olsen, Gerhard Yngve Amundsen, Nils Stousland Parnemann
 • Ulstein Seilforening: Kurt Håvard Skeide
 • Vågsbygd Seilforening: Bjørn Sigfred Stien
 • Ålesunds Seilforening: Andreas S. Larsen, Therese Gisle Søvik
 • Åsane Seilforening: Christoffer Opstvedt
 • Åsgårdstrand Seilforening: Per Arne Høstvang

SEILKRETSER:

 • Rogaland Seilkrets: Vidar Løining
 • Møre og Romsdal Seilkrets: Stein Frode Bulling-Ness
 • Vestland Seilkrets: Harald Thomsen
Published in Forsiden
Tagged under
mandag, 01 mars 2021 12:39

Seiltinget: Påmeldingsfristen er utsatt

Fristen for å melde på delegater til seiltinget 13. mars er utsatt, og det er det flere grunner til.

Fristen for å melde på delegater til seiltinget, som foregår 13. mars, er utsatt til 7. mars.

– Det er det flere grunner til, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

– Den ene er at vi ser at det er veldig mange av «de gamle traverne« som har meldt seg på. Og med det mener jeg at det er de store, dominerende og engasjerte seilforeningene som stort sett alltid er med på seiltinget, som er påmeldt. Og det er supert. Men i og med at seiltinget denne gangen er digitalt og at det dermed ikke er økonomiske eller reisemessige barrierer som forhindrer deltakelse, så hadde vi håpet på å få med mange av – helst alle – de mindre seilforeningene som sjelden er representert i slika fora.

– Vi vil gjerne ha så mange som mulig med og engasjerte i norsk seilsport, og det at vi nå åpner opp for å melde seg på helt frem til midnatt søndag 7. mars, håper jeg vil resultere i at alle foreningene som ennå ikke er påmeldt, også melder seg på.

Den andre grunnen til at påmeldingsfristen er utsatt, er av mer kuriøs karakter:

– Vi har rett og slett vandret litt av gammel vane i tidligere fotspor. Grunnen til at vi har operert med en tidlig tidsfrist, er at det i forbindelse med et seilting er mye praktisk å ordne med; som for eksempel hotellrom, bespisning og møtelokaler. Men all den stund vi i år ikke har noen slike utfordringer, er det ingen grunn til å lukke døren så tidlig, sier Per Christian Bordal.

Påmeldingsfristen er derfor utsatt til 7. mars kl 23:50.

Styrene i alle seilforeningene i landet skal ha få tilsendt en påmeldingslink direkte. Den fører til plattformen iSonen hvor påmeldingen til seiltinget foregår.

– Vanligvis er det en styresak å velge hvem som skal representere seilforeningen på seiltinget, og grunnen til at vi har påmeldingen på denne måten og ikke bare offentliggjør en åpen link man kan melde seg på via, er at vi må registrere at de som melder seg på, representerer seilforeningen som de melder seg på under, sier Per Bøymo i NSF, som administrerer påmeldingen.

Per i dag er 38 av NSFs 117 tilsluttede seilforeninger påmeldt. Det er tredel av samtlige foreninger. Det er med andre ord svært god plass til de øvrige foreningene i landet.

Foreløpig påmeldt til seiltinget 2021:
 • Asker Seilforening: Silje With, Kristian Carlstedt, Calle Andersen, Eirik Tenningen
 • Bergens Seilforening: Henrik Wigers Larsen, Inge André Utåker
 • Bodø Seilforening: Jens Petter Beranek Holm
 • Bundefjorden Seilforening: Eivind Bakke, Anne Bergraf, Anne Isaksen
 • Bærum Seilforening: Christian Galtung Gundersen, Marius Ellingsen, Hedevig Nilsson (Marianne Mogstad Solbakken)
 • Båtlaget Njord/Tysnes: Vegard Aslaksen, Einar Aslaksen
 • Christianssands Seilforening: Geir Odmar Heldal
 • Drammens Seilforening: Torbjørn Almeland
 • Drøbaksund Seilforening: Harald Klæboe, Eli Rondeel
 • Fredrikstad Seilforening: Sandra Hatch
 • Gandsfjord Seilforening: Regis Jean Paul Rougier, Rougier
 • Grimstad Seilforening: Georgios Nikoltsis
 • Haugesund Seilforening: Odd Steffen Garvik
 • Hjellestad Seilforening: Thomas de Lange Wenneck, Anne Hatteberg Nicolaysen
 • Holmestrand Seilforening: Hans Narverud, Petter Byermoen Jahre
 • Kongelig Norsk Seilforening: Karl-Christian Agerup, Nils Klippenberg, Anders Kristensen, Benedicte Bjørland, Anne Wichstrøm
 • Larvik Seilforening: Tore Hansen, Torgeir Svolsbru, Ina Kristoffersen
 • Lillesand Seilforening: Ranveig Andersen
 • Malvik & Stjørdal Seilforening: Magne Kjerkreit
 • Molde Seilforening: Geir Oterhals, Pål Sletvold
 • Moss Seilforening: Truls Holm Olsen
 • Nesodden Seilforening: Endre Sjøvold, Hilde Forslund
 • Nordhordland Seilforening: Frode Knutsen, Harald Matland, (Torhild Skage, Stian Flataker)
 • Oslo Seilforening: Erik Berg, John Fullman, Emilie Altmann, Maren Holm Olsen
 • Oslofjorden Seilklubb: Anette Melsom Myhre
 • Ran Seilforening: Emilie Kathrin Vabø, Espen Børresen
 • Sandefjord Seilforening: Viggo Holm, Margit Gyllenhammar-Wiig
 • Sola Brettseilerforening: Kristian Oppedal, Håvar Frafjord
 • Soon Seilforening: Anders Torbjørn Rekaa, Nina Birkeland
 • Stavanger Stand Up Paddle & Surf Club: Christian Middelthon
 • Stavanger Seilforening: Leif Middelthon, Marit Hagland, Leif Arild Åsheim
 • Tønsberg Seilforening: Eirik Brekke
 • Ullern Seilforening: Joachim Lyng-Olsen, Gerhard Yngve Amundsen, Nils Stousland Parnemann
 • Ulstein Seilforening: Kurt Håvard Skeide
 • Vågsbygd Seilforening: Bjørn Sigfred Stien
 • Ålesunds Seilforening: Andreas S. Larsen, Therese Gisle Søvik
 • Åsane Seilforening: Christoffer Opstvedt
 • Åsgårdstrand Seilforening: Per Arne Høstvang
SEILKRETSER:
 • Rogaland Seilkrets: Vidar Løining
 • Møre og Romsdal Seilkrets: Stein Frode Bulling-Ness
 • Vestland Seilkrets: Harald Thomsen
Published in Forsiden
Tagged under
fredag, 26 februar 2021 14:27

Seiltinget: I kveld publiseres tingdokumentene

I kveld vil årsberetning, regnskap, budsjett, handlingsplan og resten av tingdokumentene bli lagt ut på NSFs nettside. Med syv timer til påmeldingsslutt er 31 seilforeninger påmeldt.

Ved midnatt i dag, 26. februar, går fristen for å melde seg på og sende inn forslag som ønskes behandlet på seiltinget 13. mars, ut. I kveld legges tingdokumentene ut, og de finner du her.

31 seilforeninger er til nå påmeldt – noe som utgjør i underkant av 70 delegater. Det er vesentlig flere enn under seiltinget i 2019, for da det møtte det frem kun 48, som var et av de laveste antallene i seilforbundets 50-årige historie.

Den digitale løsningen anno 2021 bringer med andre ord flere seil-Norges viktigste møteplass, men de 31 foreningene som til nå er påmeldt syv timer før fristen løper ut, representerer likevel ikke mer enn en firedel av NSFs 117 tilsluttede seilforeninger.

Det er fortsatt plass til flere!

Meld deg på til seiltingseminaret

 Seminarplakatx4
 SEMINAR UNDER SEILTINGET: Under seiltinget avholdes det et åpent seminar der regattaer og arrangementer legges under lupen. Meld deg på for å få en påminnelse!

I tillegg til selve seiltinget vil det også bli avholdt et åpent seminar som vil belyse arrangementene som tilbys seilere rundt om i landet. Kan noe gjøres for å gjøre dem mer populære? Er det noe som kan gjøres for å få flere til å seile? Til at det blir morsommere?

Dette er et tema som vil bli grundig belyst med en rekke innslag og foredragsholdere, og det er nå anledning til å melde seg for å få en påminnelse om seminaret en liten stund før det starter. Det er jo lett å glemme noe som skal foregå over to uker frem i tid!

Du kan melde deg på for å få en påminnelse og et varsel her.

31 seilforeninger er nå påmeldt til seiltinget. Det utgjør 26,5 prosent av alle foreningene i landet.

Foreløpig påmeldt til seiltinget 2021:
 • Asker Seilforening: Silje With, Kristian Carlstedt, Calle Andersen, Eirik Tenningen
 • Bergens Seilforening: Henrik Wigers Larsen
 • Bodø Seilforening: Jens Petter Beranek Holm
 • Bundefjorden Seilforening: Eivind Bakke, Anne Bergraf, Anne Isaksen
 • Bærum Seilforening: Christian Galtung Gundersen, Marius Ellingsen, Hedevig Nilsson (Marianne Mogstad Solbakken)
 • Christianssands Seilforening: Geir Odmar Heldal
 • Drøbaksund Seilforening: Harald Klæboe, Eli Rondeel
 • Fredrikstad Seilforening: Sandra Hatch
 • Gandsfjord Seilforening: Regis Jean Paul Rougier, Rougier
 • Grimstad Seilforening: Georgios Nikoltsis
 • Haugesund Seilforening: Odd Steffen Garvik
 • Hjellestad Seilforening: Thomas de Lange Wenneck, Anne Hatteberg Nicolaysen
 • Kongelig Norsk Seilforening: Karl-Christian Agerup, Nils Klippenberg, Anders Kristensen, Benedicte Bjørland, Anne Wichstrøm
 • Larvik Seilforening: Tore Hansen, Torgeir Svolsbru, Ina Kristoffersen
 • Lillesand Seilforening: Ranveig Andersen
 • Malvik & Stjørdal Seilforening: Magne Kjerkreit
 • Molde Seilforening: Geir Oterhals, Pål Sletvold
 • Moss Seilforening: Truls Holm Olsen
 • Nesodden Seilforening: Endre Sjøvold, Hilde Forslund
 • Oslo Seilforening: Erik Berg, John Fullman, Emilie Altmann
 • Oslofjorden Seilklubb: Anette Melsom Myhre
 • Ran Seilforening: Emilie Kathrin Vabø, Espen Børresen
 • Sandefjord Seilforening: Viggo Holm, Margit Gyllenhammar-Wiig
 • Sola Brettseilerklubb: Kristian Oppedal, Håvar Frafjord
 • Soon Seilforening: Anders Torbjørn Rekaa, Nina Birkeland
 • Stavanger Stand Up Paddle & Surf Club: Christian Middelthon
 • Stavanger Seilforening: Leif Middelthon, Marit Hagland, Leif Arild Åsheim
 • Vågsbygd Seilforening: Bjørn Sigfred Stien
 • Ålesunds Seilforening: Andreas S. Larsen, Therese Gisle Søvik
 • Åsane Seilforening: Christoffer Opstvedt
 • Åsgårdstrand Seilforening: Per Arne Høstvang
SEILKRETSER:
 • Rogaland Seilkrets: Vidar Løining
 • Møre og Romsdal Seilkrets: Stein Frode Bulling-Ness
 • Vestland Seilkrets: Harald Thomsen
Published in Forsiden
Tagged under
torsdag, 25 februar 2021 14:33

Seiltinget: Et døgn igjen til påmeldingsfrist

Ved midnatt fredag 26. februar går fristen for å melde seg på til seiltinget ut. Snaut to av ti foreninger er hittil påmeldt. Hvor er alle de andre?

26. februar går også fristen for å melde inn forslag som ønskes behandlet ut.

Seiltinget er seil-Norges viktigste møteplass. Det er der beslutningene tas og de lange linjene stakes ut. Det er der personene som skal styre seilsporten de to til fire neste årene velges. 

– Jo, flere seilforeninger som er med på beslutningene som tas, desto bedre. Den eneste muligheten til å kunne påvirket utfallet av disse forslagene, er å melde seg på og delta på seiltinget. sier generalsekretær Per Christian Bordal, som fortsatt håper på rekordoppslutning all den stund seiltinget foregår digitalt og derved er kostnadsfritt for de deltagende seilforeningene og seilkretsene.

På seiltinget går man igjennom arbeidet som er gjort de siste to årene, og man beslutter hvilket budsjett som skal gjelde for de neste to. På seiltinget blir man enige om NSFs strategi- og handlingsplan, som er selve styringsdokumentet til det nye styret som skal velges. Inneholder handlingsplanen det din forening ønsker den skal inneholde? Det nytter lite å komme i ettertid å klage om foreningen din ikke er til stede på årets seilting.

I tillegg til selve seiltinget vil det også bli avholdt et åpent seminar som vil belyse arrangementene som tilbys seilere rundt om i landet. Kan noe gjøres for å gjøre dem mer populære? Er det noe som kan gjøres for å få flere til å seile? Til at det blir morsommere?

13. mars er dagen å dedikere til seilsporten – og alle landets seilforeninger og seilkretser bør være til stede!

22 seilforeninger er påmeldt – hele 95 savnes fortsatt!

Påmelding til seiltinget skjer på påmeldingsplattformen iSonen, og alle landets seilforeninger skal ha mottatt link som fører inn til denne påmeldingen.

Foreløpig påmeldt til seiltinget 2021:
 • Asker Seilforening: Silje With, Kristian Carlstedt
 • Bergens Seilforening: Henrik Wigers Larsen
 • Bundefjorden Seilforening: Eivind Bakke, Anne Bergraf, Anne Isaksen
 • Bærum Seilforening: Christian Galtung Gundersen, Marius Ellingsen, Hedevig Nilsson (Marianne Mogstad Solbakken)
 • Christianssands Seilforening: Geir Odmar Heldal
 • Gandsfjord Seilforening: Regis Jean Paul Rougier, Rougier
 • Grimstad Seilforening: Georgios Nikoltsis
 • Haugesund Seilforening: Odd Steffen Garvik
 • Hjellestad Seilforening: Thomas de Lange Wenneck, Anne Hatteberg Nicolaysen
 • Kongelig Norsk Seilforening: Karl-Christian Agerup, Nils Klippenberg, Anders Kristensen, Benedicte Bjørland, Anne Wichstrøm
 • Malvik & Stjørdal Seilforening: Magne Kjerkreit
 • Molde Seilforening: Geir Oterhals, Pål Sletvold
 • Moss Seilforening: Truls Holm Olsen
 • Nesodden Seilforening: Endre Sjøvold, Hilde Forslund
 • Oslo Seilforening: Erik Berg, John Fullman, Emilie Altmann
 • Sandefjord Seilforening: Viggo Holm, Margit Gyllenhammar-Wiig
 • Sola Brettseilerklubb: Kristian Oppedal, Håvar Frafjord
 • Soon Seilforening: Anders Torbjørn Rekaa, Nina Birkeland
 • Stavanger Stand Up Paddle & Surf Club: Christian Middelthon
 • Vågsbygd Seilforening: Bjørn Sigfred Stien
 • Ålesunds Seilforening: Andreas S. Larsen, Therese Gisle Søvik
 • Åsgårdstrand Seilforening: Per Arne Høstvang
SEILKRETSER:
 • Rogaland Seilkrets: Vidar Løining
 • Møre og Romsdal Seilkrets: Stein Frode Bulling-Ness
 • Vestland Seilkrets
Published in Forsiden
Tagged under
onsdag, 24 februar 2021 12:47

Seiltinget: Styret legger frem ny handlingsplan

Forslag til en helt ny og omarbeidet strategi- og handlingsplan som vil bestemme NSFs kurs de neste to–fire årene vil bli lagt frem for seiltinget. Men foreløpig er det kun 20 seilforeninger kan være med på å bestemme den endelige planen.

Deltagerlisten til seiltinget øker sakte, men kanskje litt for usikkert. Det er nå kun to døgn igjen til påmeldingen stenger. Kun 20 av landet 117 seilforeninger er representert.

Seiltinget, som skal avholdes digitalt 13. mars, har en lang rekke saker som skal behandles og vedtas. Og det som vil bli vedtatt, legger premissene for hvilken kurs seilforbundets styre og administrasjon skal sette ut i de neste to til fire årene. Budsjett, handlingsplan og valg av nytt styre er kanskje de tre viktigste ingrediensene som vil fargelegge fremtiden.

– Jo, flere seilforeninger som er med på beslutningene som tas, desto bedre. Den eneste muligheten til å kunne påvirket utfallet av disse forslagene, er å melde seg på og delta på seiltinget. sier generalsekretær Per Christian Bordal, som fortsatt håper på rekordoppslutning all den stund seiltinget foregår digitalt og derved er kostnadsfritt for de deltagende seilforeningene og seilkretsene.

Den nyandlingsplanen som legges frem for seiltinget, er betydelig omarbeidet i forhold til tidligere versjoner, og den inneholder en lang rekke nye punkter og forslag til kursvalg. Alle tingdokumentene vil være tilgjengelige på NSFs nettside etter at fristen for å melde seg på og komme med forslag til saker som ønskes behandlet har løpt ut ved midnatt 26. februar.

Drøbaksund, Bergens, Moss og Åsgårdstrand Seilforening samt Sola Brettseilerklubb og Vestland Seilkrets er de nyankomne påmeldte deltagerne på seiltinget 13. mars i løpet av det siste døgnet. For Drøbaksund stiller Guro Steine, som er foreslått som ny president i NSF for de fire neste årene. Denne representasjonen utgjør tilsammen 42 personer.

20 seilforeninger er påmeldt – 97 savnes fortsatt!

Påmelding til seiltinget skjer på påmeldingsplattformen iSonen, og alle landets seilforeninger skal ha mottatt link som fører inn til denne påmeldingen.

Foreløpig påmeldt til seiltinget 2021:
 • Asker Seilforening: Silje With, Kristian Carlstedt
 • Bergens Seilforening: Henrik Wigers Larsen
 • Bundefjorden Seilforening: Eivind Bakke, Anne Bergraf, Anne Isaksen
 • Bærum Seilforening: Christian Galtung Gundersen, Marius Ellingsen, Hedevig Nilsson (Marianne Mogstad Solbakken)
 • Christianssands Seilforening: Geir Odmar Heldal
 • Drøbaksund Seilforening: Guro Steine
 • Gandsfjord Seilforening: Regis Jean Paul Rougier, Rougier
 • Grimstad Seilforening: Georgios Nikoltsis
 • Hjellestad Seilforening: Thomas de Lange Wenneck, Anne Hatteberg Nicolaysen
 • Kongelig Norsk Seilforening: Karl-Christian Agerup, Nils Klippenberg, Anders Kristensen, Benedicte Bjørland, Anne Wichstrøm
 • Molde Seilforening: Geir Oterhals, Pål Sletvold
 • Moss Seilforening: Truls Holm Olsen
 • Oslo Seilforening: Erik Berg, John Fullman, Emilie Altmann
 • Sandefjord Seilforening: Viggo Holm, Margit Gyllenhammar-Wiig
 • Sola Brettseilerklubb: Kristian Oppedal, Håvar Frafjord
 • Soon Seilforening: Anders Torbjørn Rekaa, Nina Birkeland
 • Stavanger Stand Up Paddle & Surf Club: Christian Middelthon
 • Vågsbygd Seilforening: Bjørn Sigfred Stien
 • Ålesunds Seilforening: Andreas S. Larsen, Therese Gisle Søvik
 • Åsgårdstrand Seilforening: Per Arne Høstvang
SEILKRETSER:
 • Rogaland Seilkrets: Vidar Løining
 • Møre og Romsdal Seilkrets: Stein Frode Bulling-Ness
 • Vestland Seilkrets
Published in Forsiden
Tagged under
tirsdag, 23 februar 2021 08:41

Seiltinget: 102 seilforeninger er savnet

Deltagerprosenten på seiltinget har sneket seg over 10. 15 seilforeninger og 2 seilkretser er per i dag påmeldt.

Asker, Grimstad, Oslo og Soon Seilforening samt Møre og Romsdal er de nyankomne påmeldte deltagerne på seiltinget 13. mars i løpet av det siste døgnet. I antall hoder som skal kunne dukke opp på digitale skjermer under seiltinget, utgjør det 33 tilsammen – så langt.

Fristen for å melde seg på går ved midnatt fredag 26. februar. Det er også fristen for å levere inn forslag som ønskes behandlet på seiltinget.

Så langt har det kommet inn noen forslag til seiltinget, så foruten det innlagte seminaret som vi komme som en åpen seanse og utgjøre en en pause under tingforhandlingene, vil det også bli flere forslag som har betydning for hverdagen til norsk seilsport, å diskutere og ta stilling til. 

Eneste mulighet til å kunne påvirket utfallet av disse forslagene, er å melde seg på og delta på seiltinget. 

15 seilforeninger er påmeldt – 102 savnes fortsatt!

Påmelding til seiltinget skjer på påmeldingsplattformen iSonen, og alle landets seilforeninger skal ha mottatt link som fører inn til denne påmeldingen.

Foreløpig påmeldt til seiltinget 2021:
 • Asker Seilforening: Silje With, Kristian Carlstedt
 • Bundefjorden Seilforening: Eivind Bakke, Anne Bergraf, Anne Isaksen
 • Bærum Seilforening: Christian Galtung Gundersen, Marius Ellingsen, Hedevig Nilsson (Marianne Mogstad Solbakken)
 • Christianssands Seilforening: Geir Odmar Heldal
 • Gandsfjord Seilforening: Regis Jean Paul Rougier, Rougier
 • Grimstad Seilforening: Georgios Nikoltsis
 • Hjellestad Seilforening: Thomas de Lange Wenneck, Anne Hatteberg Nicolaysen
 • Kongelig Norsk Seilforening: Karl-Christian Agerup, Nils Klippenberg, Anders Kristensen, Benedicte Bjørland, Anne Wichstrøm
 • Molde Seilforening: Geir Oterhals, Pål Sletvold
 • Oslo Seilforening: Erik Berg
 • Sandefjord Seilforening: Viggo Holm, Margit Gyllenhammar-Wiig
 • Soon Seilforening: Anders Torbjørn Rekaa
 • Stavanger Stand Up Paddle & Surf Club: Christian Middelthon
 • Vågsbygd Seilforening: Bjørn Sigfred Stien
 • Ålesunds Seilforening: Andreas S. Larsen, Therese Gisle Søvik
SEILKRETSER:
 • Rogaland Seilkrets: Vidar Løining
 • Møre og Romsdal Seilkrets: Stein Frode Bulling-Ness
Published in Forsiden
Tagged under
mandag, 22 februar 2021 09:23

Seiltinget: Beskjeden påmelding så langt

Snaue fem dager før påmeldingsfristen til det digitale seiltinget stenger, har beskjedne 11 seilforeninger meldt seg på.

I motsetning til det nye og nyetablerte norgesmesterskapet i e-seiling, der påmeldingene strømmer inn, går det tregt med påmeldingen til seiltinget som avholdes 13. mars. Kun 11 seilforeninger – det vil si 9,4 prosent av landets seilforeninger – har så langt meldt seg på for å kunne være med å påvirke norsk seilsports fremtid, som jo seiltinget er en arena for å kunne gjøre.

I tillegg til de 11 seilforeningene er Rogaland Seilkrets eneste påmeldte seilkrets – så langt.

Dette er foreløpig langt unna Norges Seilforbunds håp og ambisjon om et rekordstort seilting – all den stund det i år skal foregå digitalt. Det betyr at kostnader til reise og opphold for å kunne delta for delegatene derved er eliminert.

– Det er ennå fem dager igjen til vi må sette påmeldingsstrek i henhold til lovene, så vi får håpe på et skikkelig rush av påmeldinger nå de neste dagene, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Fristen for å melde seg på går ut ved midnatt fredag 26. februar. Det er også fristen for å levere inn forslag som ønskes behandlet på seiltinget. Påmelding til seiltinget skjer på påmeldingsplattformen iSonen, og alle landets seilforeninger skal ha mottatt link som fører inn til denne påmeldingen.

Foreløpig påmeldt til seiltinget 2021:
 • Bundefjorden Seilforening: Eivind Bakke, Anne Bergraf, Anne Isaksen
 • Bærum Seilforening: Christian Galtung Gundersen, Marius Ellingsen, Hedevig Nilsson (Marianne Mogstad Solbakken, reserve)
 • Christianssands Seilforening: Geir Odmar Heldal
 • Gandsfjord Seilforening: Regis Jean Paul Rougier, Rougier
 • Hjellestad Seilforening: Thomas de Lange Wenneck, Anne Hatteberg Nicolaysen
 • Kongelig Norsk Seilforening: Karl-Christian Agerup, Nils Klippenberg, Anders Kristensen, Benedicte Bjørland, Anne Wichstrøm
 • Molde Seilforening: Geir Oterhals, Pål Sletvold
 • Sandefjord Seilforening: Viggo Holm, Margit Gyllenhammar-Wiig
 • Stavanger Stand Up Paddle & Surf Club: Christian Middelthon
 • Vågsbygd Seilforening: Bjørn Sigfred Stien
 • Ålesunds Seilforening: Andreas S. Larsen, Therese Gisle Søvik
SEILKRETSER:
 • Rogaland Seilkrets: Vidar Løining
Published in Forsiden
Tagged under
torsdag, 18 februar 2021 10:25

Guro Steine innstilt til ny president i NSF

Guro Steine (48) fra Drøbaksund Seilforening er foreslått som ny president i Norges Seilforbund. Det går frem av valgkomiteens innstilling som nå foreligger.

På seiltinget 13. mars skal det velges ny president i NSF. Jørgen Stang Heffermehl har tilbakelagt sine fire år ved roret, som er det maksimale antall år en president kan sitte. Nå er Guro Steine foreslått til å overta plassen hans. Hun har vært 1. visepresident i de siste to årene.

– Jeg brenner for å fremme og videreutvikle seilsporten, både på toppidrettsnivå og som en breddeaktivitet for alle aldre og lag av befolkningen. Seiling lærer barn og unge å bli glade i naturen og havet, de lærer å mestre elementene og det er en aktivitet man kan drive med på tvers av aldersgrupper og gjennom hele livet, skrev Guro da hun gikk til valg i 2019.

Og som 1. visepresident var det hennes ønske «å bidra til at seil-Norge bygger en enda tydeligere profil og et sterkt omdømme som gjør det mulig å støtte satsing både i toppen og i bredden. I tillegg vil jeg bidra til at forbundet drives profesjonelt og økonomisk fornuftig med effektive prosesser og god virksomhetsstyring».

Jordomseiler

Til daglig er Guro kommunikasjons- og bærekraftdirektør i GK-gruppen, som er en teknisk entreprenør og servicepartner innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro og rør. 

Fra 2003 til 2006 seilte hun og familien jorden rundt om bord i Boström 37-en «Marialene». Da hun og mannen, Steinar Jørgensen, seilte fra Norge, var yngstesønnen Olve bare noen uker gammel, mens eldstemann, Håkan var fire år. Etter at de kom hjem, har de vært turseilere og engasjert i seilsporten lokalt i Drøbaksund Seilforening, der Guro blant annet har vært nestleder.

Den foreslåtte, nye presidenten er dessuten sertifisert dommer og regatta-arrangør i NSF-systemet. Sivilt er hun utdannet som siviløkonom fra Norges handelshøyskole.

Valgkomiteens innstilling på Guro Steine som ny president i Norges Seilforbund, er enstemmig. Dersom Guro skulle bli valgt, vil hun bli seilforbundets andre kvinnelige president og en av svært få kvinnelige presidenter i idretts-Norge. Inger Book fra Åsgårdstrand var president i NSF fra 1998 til 2001.

Nye, unge navn i styret

Det nye styret som valgkomiteen foreslår, inneholder flere nye navn. 

Tidligere OL-seiler Marthe Enger Eide (31) fra Bærum Seilforening er foreslått som nytt styremedlem. Marthe seilte OL i Laser Radial i 2012. 

I tillegg til Marthe er også Håvard Katle Fjon (25) fra Stavanger og Anne Moe Nikolaysen (58) fra KNS foreslått som nye styremedlemmer. Mens valgkomiteen selv fant frem til Marthe og Håvard som kandidater, var Anne den eneste kandidaten som kom inn som et forslag utenifra. Forslagsstiller var KNS.

Ole-Petter Pollen, Moss rykker opp fra å være styremedlem til å bli 1. visepresident, mens Inge Bøen, Ålesund går fra å være styremedlem til 2. visepresident. Til å besette  den fjerde og siste styremedlem-plassen foreslår valgkomiteen Kirsti Pettersen fra Soon. Hun forflyttes derved opp fra varamannsplassen hun har hatt i de to siste årene.

På de to plassene som varamenn, har valgkomiteen plassert Nina Myhre (46), KNS og Leif C. Middelthon (53) fra Stavanger.

Det foreslåtte styre består derved følgelig av fire gamle medlemmer og fem nye ansikter.

Published in Forsiden
Tagged under
Side 1 av 2