Morten Jensen

Morten Jensen

torsdag, 05 november 2020 13:26

Si din mening i spørreundersøkelsen

Det er fortsatt mulig å besvare NSFs store spørreundersøkelse. – Spesielt oppfordrer vi unge seilere og damer til å sende inn svar, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Han forteller at responsen på undersøkelsen har vært veldig god, og det er vi veldig godt fornøyde med. Rundt 2000 svar er kommet inn. Men vi ønsker oss et enda bredere spekter av besvarelser, sier han.

Celin Huseby i Elire, selskapet som gjennomfører undersøkelsen, forteller at hele 75 prosent av besvarelsene kommer fra aldersgruppen 41 til 70 år.

– Derfor ønsker vi oss flere besvarelser fra yngre seilere, slik at vi får en jevnere aldersspredning, påpeker Per Christian Bordal.

Og når Huseby forteller at 86 prosent av besvarelsene stammer fra menn, gir Bordals andre ønske seg selv:

– Vi håper å få inn besvarelser fra enda flere damer enn vi har til nå!

Medlemmer i KNS, Bergen, Oslo, Stavanger, Tønsberg og Bærum har vært de ivrigste til å svare, så her er det bare for medlemmer i alle andre seilforeninger og sende inn sine besvarelser for å endre denne statistikken.

Undersøkelsen vil ligge tilgjengelig i omtrent en uke til før resultatet skal telles opp og innspillene være med på å forme fremtiden til Norges Seilforbund.

Så kjenn din besøkelsestid, bli med og besvar undersøkelsen!

– Selv om vi spesielt ønsker oss unge- og dame-stemmer, er alle svar velkomne, sier Per Christian Bordal.

Det tar deg en 10 minutters tid å besvare den.

torsdag, 05 november 2020 11:14

Glimt fra jubileumsboken: »Berge Viking»

I 1981 brakte Peder Lunde jr og Stig Hatlo seiling inn på mang en avisside i Norge da de deltok i Whitbread Round The World Race med «Berge Viking».

At seilere kunne seile regatta jorden rundt, ble allment kjent for det norske folk i 1981. Da ble nyheter om Whitbread Round The World Race og «Berge Viking» kringkastet  over det ganske land i radio, på TV og i norske aviser. 

Det nærmeste man kom tracking den gangen var at arrangørene sendte ut en melding om seilernes posisjon hver 6. time. I Norge hadde «Seilas & Båtliv» en automatisk telefonsvarer man kunne ringe og få disse posisjonene, samt siste nytt fra den norske båten (om man hadde noen) og litt om deres taktiske og strategiske veivalg.

Her er et lite utdrag fra jubileumsboken til Norges Seilforbund om «Berge Viking»:

Peder Lunde jr. kapret igjen avisforsidene og de store overskriftene da han sammen med Stig Hatlo fikk på plass en norsk båt i Whitbread Round the World Race i 1981/82. Det resulterte i «Berge Viking»-prosjektet, som fikk landsdekkende oppmerksomhet langt ut over seilerkretser. Turneen langs norskekysten nord til Kristiansund og båtens tydelige norske profil med et helnorsk lag av amatørseilere bidro til dette. «Berge Viking», som er en standard Swan 57, endte på 8.-plass blant 29 båter, og gjorde at interessen for havseiling tok seg kraftig opp i Norge på 1980-tallet.

Senere deltok Peder Lunde i Éntonn-klassen med Norsk Hydro som sponsor, og han etablerte seilskole der mange for første gang satte sine ben i en seilbåt. Seilskolens «Sunlight», en båt Peder fremdeles seiler, vant også Tall Ships Race med Henrich Nissen-Lie som navigatør.

I 2011 mobiliserte Peder Lunde jr. ved hjelp av dagens eier, Morten Sig. Bergesen, «Berge Viking» til Volvo Ocean Race Legends Race i Alicante i november samme år. Båten vakte berettiget oppmerksomhet med sine uniformerte seilere og fans, og med nesten hele Whitbread-laget fra 1981/82 om bord tok båten en flott 7.-plass blant de 15 deltagerne i regattaen.

Jubileumsboken «Seiling i Norge», skrevet av Mikkel Thommessen, er fortsatt i salg, og du kan sikre deg et eksemplar på nettsiden til Blue Ocean Media

En god idé til julepresang er boken kanskje også?

onsdag, 04 november 2020 11:50

Dommerkurs trenger deltagere

23. november går starten for høstens dommerkurs. Kurset trenger deltagere – og seil-Norge trenger dommere. Meld deg på!

Alle regattaer skal ha en dommer, og dommerne har en viktig rolle. De har ansvaret for at regattaer blir rettferdige; at reglene følges,. Men de har også et ansvar for at regattaer er hyggelige og blir gode opplevelser for alle som deltaer.

–Ved siden av å være utøvende dommere når det gjelder selve konkurransen, mener jeg at dommere også skal være gode pedagoger. De skal forklare og fortelle hva som skal skje og hva som er rett og hva som er galt, sier Iens Ludvig Høst, utdanningsansvarlig i NSF.

23. november starter et nytt dommerkurs. Det inngår i rekken av kurs nå i høst og vinter som til sammen utgjør NSFs store kompetanseløft. Kompetansen i seil-Norge skal heves gjennom denne vinteren, det er målet.

Dommerkurset går over fire kvelder – fra kl 17:30 til kl 21:30. Første kveld er mandag 23. november, og det fortsetter til samme tid om kveldene 24. november samt 1. og 2 desember. Kurset foregår digitalt på Teams, slik at alle kan følge det hjemmefra godstolen i stua, og forelesere er Tonny Vedeler og Karl Petter Haugen.

Godt tilbud til foreldre

Iens Ludvig Høst mener kurset er spesielt egnet for Optimist- og jolleforeldre.

– Ved  å være dommer eller arrangør vil du som forelder få en meningsfylt rolle for deg selvnår barna dine seiler. Du vil få en god forståelse av hva de holder på med og er så betatt av. Du vil kunne komme deg ut på sjøen, du vil se og forstå. Bedre enn om du bare er på land og steker vafler.

Han understreker at man trenger folk til alle oppgaver under et regatta-arrangement, men at det nå er spesielt viktig å få flere dommere.

– De er mangelvare og med tanke på fremtiden trenger vi nye og yngre dommere.

Etterlyst: Kvinnelige dommere

Iens Ludvig Høst håper mange rundt om i hele landet vil melde seg på til kurset som starter 23. november. Ikke minst håper han mange damer vil melde seg på.

– Jeg mener det er viktig at vi får flere kvinnelige dommere, ikke minst for de yngste seilerne. Damer har gjerne med seg et omsorgsaspekt inn i rollen som dommer, og netteopp dette er viktig for å skape gode og trygge seilere, sier Iens Ludvig Høst.

Kurset koster 1500 kroner, men det er seilforeningen som kursdeltageren representerer, som får regningen.

Meld deg på her.

lørdag, 31 oktober 2020 09:13

30 friskuser i Stavanger

Den første av fire vintersamlinger foregår denne helgen i Stavanger. Der får et 30-talls seilere og trenere kjørt seg under friske forhold.

– Det har vært ite vind – og i går var det mye vind. I dag skal det bli enda mer; opp mot 20 m/sek mot slutten av dagen, melder trener Peer Moberg fra Stavanger.

Der er det vintersamling med seilere fra hele landet i alle de tre Laser-klassene og på det nye iQFoil-brettet. I to dager har seilerne nå trent på ulike detaljer når det gjelder trim og teknikk. I dag er det regattaseiling som står på programmet. Seilerne som deltar, er på alle nivåer.

– Det er viktig å få med alle som vil. Det er med på å skape den gode bredden vi har nå, sier Moberg.

Ved siden av at vinden i seg selv kan være en tøff utfordring for alle som er med, er også håndteringen av koronarestriksjonene noe de alle må ta på alvor.

– Vi følger opp alle koronatiltakene så godt vi bare kan. Alle seilerne bor på hotell og de blir kjørt mellom det og havnen i RIB-er slik at de ikke skal sitte tett sammen i en bil, rapporterer Moberg.

Norges Seilforbund arrangerer samlingen sammen med Stavanger Seilforening, Bergens Seilforening, KNS og NTG, og denne er den første av fire vintersamlinger. Det blir en samling til i desember, og deretter en i februar og en i mars.

Per Christian Bordal er den syvende generalsekretæren i NSFs 50-årige historie. Presidenter og styremedlemmer har det vært atskillig flere av.

42 ARVE sundheimArve Sundheim var Norges første ordentlige generalsekretær. Før ham var det mer snakk om kontorledere som holdt i trådene. Arve Sundheim var generalsekretær i 21 år, og jobben gjorde han så godt at han senere innehadde den samme stillingen i det internasjonale seilforbundet.

Her er noen utdrag fra NSFs jubileumsbok som ble lansert tidligere i år i anledning Norges Seilforbunds 50 års-jubileum. Det forteller litt om Norges første og svært myndige generalsekretær. Jubileumsboken, som er skrevet av Mikkel Thommessen, er for øvrig i salg på forlaget Blue Ocean Media – 200 sider spekket med tekst og minner fra NSFs historie.

KLIPP FRA NSFs JUBILEUMSBOK: 

Det hevdes at det er generalsekretæren i forbundet som forvalter selve makten, mens de tillitsvalgte stort sett må nøye seg med æren. For det er jo slik at formenn, presidenter  og styrene rundt dem skifter jevnlig, mens generalsekretæren står for kontinuiteten i driften. Organisasjonens nervesenter og makten ligger i administrasjonen. 

– Selvfølgelig har vi makt, hvis en ønsker å se slik på det, sier Arve Sundheim og tilføyer: 

– Men jeg vil heller se på det som innflytelse. Fordi vi kjenner problemstillingene godt ettersom vi sitter med alle sakene til daglig, er det klart at vi har visse påvirkningsmuligheter. At vi har holdt på såpass lenge, gjør også at det er lettere for oss å se enkelte beslutninger i et større perspektiv,.

Han mener at han derfor har en mer solid bakgrunn i enkeltsaker enn en tillitsvalgt, som både fungerer over en begrenset periode og vanligvis har andre oppgaver til daglig. 

– En viss påvirkningsmulighet ligger jo i saksforberedelser, møteinnkallinger, utredninger og referater, men jeg tror ikke jeg bevisst har benyttet for eksempel referatskriving til å fordreie styrets vedtak til fordel for egne synspunkter. Dessuten benytter vi lydbåndopptager på alle våre AU- og styremøter.

Arve Sundheim ble oppfattet som ganske autoritær, og hadde sine bestemte meninger om mye.

Jubileumsbok front– Når det ellers gjelder mine meninger, så står jeg for dem. Jeg forsøkte lojalt å følge forbundets handlingsplan og de vedtak som er fattet, men når enkeltpersoner kommer med utspill på tvers disse, har jeg for vane å reagere. Det ville for øvrig vært merkelig om alle skulle være enig med meg i ett og alt. Poenget må være at frem til et endelig vedtak er fattet, må alle parter, også generalsekretæren, ha anledning til å gi uttrykk for sine meninger.

Arve Sundheim tiltrådte stillingen som generalsekretær våren 1974 og delte i begynnelsen kontorer med Kongelig Norsk Båtforbund i Grønnegata i Oslo. Lønnen var, slik Sundheim husker det, cirka 60 000 kroner i året. I tillegg hadde han subsidiert bolig til rundt 1500 per måned.

Sundheim var generalsekretær frem til 1995, da han ble headhuntet av det internasjonale seilforbundet. Marianne Davis (With) etterfulgte Sundheim i NSF. De neste generalsekretærene var Morten Justad Johnsen, Erik Philip G. Solberg, Tonje Hopstock, Espen Guttormsen og nå altså Per Christian Bordal.

I den samme perioden har det vært 14 presidenter. 

fredag, 30 oktober 2020 08:45

Paraseiling i fremgang

Paraseiling er tatt av det paralympiske programmet. Det betyr imidlertid ikke at paraseiling er blitt mindre aktuelt. Snarere tvert imot. Sterke og gode krefter er i gang for å skape mer aktivitet for funksjonshemmede. 

Seiling har vist seg å være en velegnet aktivitet for unge og eldre med funksjonsnedsettelse. 

– De som er med på aktivitetene våre, synes i alle fall det er kjempegøy, og de er veldig engasjerte, sier Hedda Sørensen.

Hun er ansatt av Norges Seilforbund i en deltidsstilling for å jobbe med paraseiling i Norge, og i første omgang er det blitt igangsatt et prosjekt i KNS. Der er det nå åtte faste deltagere som trener og som jevnlig er utpå og seiler.

– Det er også satt igang et prosjekt i Asker Seilforening, der de er veldig ivrige etter å forsøke å komme i gang med paraseiling.

Oppstartprosjekt i seilforeninger

Generalsekretær i NSF, Per Christian Bordal. forteller at tanken bak engasjementet til Hedda Sørensen, som er utdannet ergoterapeut, er at hun skal bistå og hjelpe til i foreninger som ønsker å starte med paraseiling.

– Målet vårt er at hun skal bidra til å igangsette aktiviteter og hjelpe til med å etablere et organisasjonsapparat innen foreningen, slik at foreningen etter en innkjøringsperiode kan dra prosjektet videre i egen regi. Denne «fødselshjelpen» håper vi så å kunne forflytte rundt om i foreningene, og på den måten øke paraseilingstilbudet i  flere deler av landet, sier Bordal.

I KNS startet man med paraseiling høsten 2019. Da var de fem seilere som trente hver uke. Koronaen ga så en litt trøblete inngang på 2020-sesongen, men mot slutten av sommeren kom seilingen i gang igjen.

– I KNS bruker vi joller av typen RS Quest og Venture, men man kan bruke mange slags båter. I Asker har de for eksempel tenkt å bruke Andunger og Expresser, sier Hedda Sørensen. 

  DSF1794
 RS QUEST: I KNS benyttes RS Quest, men paraseiling kan bedrives i mange forskjellige båttyper. FOTO: Simen Kjelsrud.

Ikke gjør det for vanskelig

Hun er bestemt på at det slett ikke behøver å være nye ogtilrettelagte båter for å kunne få til paraseiling.

Hun sier at mange seilforeninger som går i tanker om å ha paraseiling, gjerne legger listen for høyt. De tror for eksempel at man må ha en kran som skal kunne løfte deltagerne om bord i båtene.

– De fleste funksjonshemmede som det er aktuelt å seile for, klarer som regel å komme seg om bord ved egen eller enkel hjelp fra andre for å komme seg fra rullestolen sin og om bord i båten. For dem som har større utfordringer, kan imidlertid en kran være god å ha. RS Venture med Recaro-seter er dessuten fine båter å bruke for de som er avhengige av tilrettelagte båter.

Seilerne i KNS er i alderen åtte til 64 år, men det er bare gutter eller menn.

– Dessverre, sier Hedda, som imidlertid håper det vil komme flere kvinnelige seilere etter hvert.

  DSF1640
 RULLESTOL: Mange rullestolbrukere klarer å komme seg om bord ved egen hjelp – eller med litt hjelp. FOTO: Simen Kjelsrud.

Paraseiling-møte med Bjørnar Erikstad

Den største utfordringen hennes i 2020, har vært å få fatt i trenere til gruppen i KNS. Hun hadde kabalen klar før sesongen, men da koronaen utsatte seilingen, ble trenerne engasjerte på andre områder. Men Hedda fikk til slutt litt hjelp. Neste sesong håper hun vil bli av den mer normale sorten.

– Det er et stort behov for et paraseilingstilbud, og vi ser at de som er med, har stor glede av dette. Så jeg håper vi skal kunne utvikle tilbudet flere steder i landet, sier Hedda Sørensen.

tirsdag, 27 oktober 2020 07:37

– Vi skal klare en halv million!

Etter iherdig innsats og takket være mange positive givere, har Norges Seilforbund til nå samlet inn nesten 450 000 kroner til årets TV-aksjon og til arbeidet mot plastforsøpling av havet.

– Jeg torde nesten ikke trykke på knappen, da jeg satte 250 000 kroner som et mål for seilforbundets innsamling til TV-aksjonen og Verdens naturfonds arbeid mot forsøplingen av havet. At vi hittil har klart å få inn nesten 450 000 kroner på Norges Seilforbunds innsamlingsbøsse på spleis.no, er derfor over all forventning, sier Thomas Nilsson, som selv har mye av æren for det fantastiske resultatet.

– Men vi gir oss ikke der. Lokket settes ikke på bøssen før siste dag av november, så nå går vi for å klare en halv million kroner. Å klare å doble vårt hårete mål, hadde vært kult, så det er bare å fortsett å gi, oppfordrer en optimistisk miljøgeneral i Norges Seilforbund.

– Det engasjementet og den givergleden seilere har vist – enten som privatpersoner eller som ledere i firmaer – har vært fantastisk, så men ennå en måned igjen, tror jeg vi skal klare del to av målet også.

Støtt TV-aksjonen her og bidra til at målet om en halv million kroner blir nådd!

Positiv fremvisning

Han er ikke bare fornøyd med beløpet som er kommet inn, Thomas mener det også har vært viktig og verdifullt for Norges Seilforbund at vi har fått vist frem forbundets Hold havet rent-kampanje og seileres brennende engasjement for havet og sjøen vi ferdes på, til et større publikum. Det kan bety mye på sikt.

– Vi har jo allerede i en årrekke ført an i denne kampen ved hjelp av mange ulike aktiviteter, og det har vært fantastisk å få tydeliggjort forbundets vedvarende og daglige arbeid med Hold havet rent-kampanjen gjennom TV-aksjonen. Kampanjen vår dreier seg om at vi skal engasjere oss, fjerne søppel fra havet og drive holdningsskapende arbeid, og det tror jeg vi har fått vist.

– Og det skal vi fortsette med i tiden fremover. TV-aksjonen var så klart et stort høydepunkt  og veldig motiverende – nå er det bare å brette opp ermene og gå videre, sier han.

Ambassadør-nettverk 

– Vi har masse spennende planlagt fremover. Blant annet er vi i gang med etableringen av et ambassadør-nettverk av seilere og bedrifter som sørger for å holde dette arbeidet i drift i lang tid fremover.

Thomas Nilsson oppfordrer de som har lyst til å bidra, til å ta kontakt.

Et annet prosjekt som NSF jobber med om dagen, er samarbeidet med konsulentselskapet Cowi og miljø-fokuset i landets seilforeninger. Arbeidet ble stoppet av koronapandemien, men er nå i gang igjen. Målet er at foreningenes arrangementer ikke skal være belastende i miljøregnskapet.

fredag, 23 oktober 2020 15:01

Hvordan gikk det med årets sommercamper?

Mange seilforeninger har gjennomført vellykkete sommercamper for barn i år. Noen valgte å avlyse på grunn av korona. 1. november arrangerer NSF et stort webinar for å oppsummere.

Sommercamper og sommerleire i regi av seilforeningene er blitt et svært populært innslag landet rundt, og mange seilforeninger kan melde om vellykkede arrangementer – korona-året til tross. Andre foreninger valgte av ulike grunner å avstå etter å ha rådført seg med kommunelegen, eller at de rett og slett ikke ville løpe noen risiko.

– Uansett hva man valgte, vil det være verdifullt for alle parter å lufte hvilke erfaringer man har gjort seg denne sesongen. Hva gjør at noen foreninger lykkes; hva er suksessformelen? Hva kan gjøres for at en sommerleir skal føles trygg å gjennomføre? Hva bør de inneholde av tilbud?

Iens Ludvig Høst, som vil lede seminaret som vil foregå digitalt på Teams 1. november fra kl 19:00 til 21.00, sier at det viktig å gjøre en oppsummering for å spre gode erfaringer og lærdom.

Viktig rekrutteringskilde

– Sommerleirene representerer også en enormt viktig mulighet til å rekruttere barn og unge seilere. I løpet av en sommer deltar det nærmere 4000 barn på sommercampene, men så langt viser erfaringen at kun et svært lite antall av barna fortsetter som seilere. Derfor er vi veldig opptatt av å kunne trekke erfaring ut av dem som lykkes med å rekruttere nye seilere, sier han.

Det mangler ikke på temaer å diskutere på webinaret, mener han.

– Skal sommercampene kun ha et ferieutgangspunkt, eller skal de ha et mer idrettslig utgangspunkt der seiling spiller en sentral rolle? Kan sommerleirene være et verdifullt «rekrutteringsklekkeri» for nye seilere? Personlig mener jeg at det siste må være målet; sommercampene skal bidra til å gi seilforeningen nye seilere og ikke bare en velkommen inntekt, sier Iens Ludvig Høst.

Innledere med ulikt utgangspunkt

Med som innledere under webinaret har Iens Ludvig Høst fått:

 • Odd Steffen Garvik og trenere i Haugesund Seilforening som vil fortelle om sine erfaringer med sin sommerleir.
 • Petter Byermoen Jahre fra Holmestrand. I Holmestrand er seiling blitt svært populært og rekrutteringen blomstrer i byen.
 • Jan Fredrik Grøndal – av alle steder fra Geilo – vil fortelle om seilerfeber i denne fjellbygda. Der er det ikke lenger bare ski som gjelder!
 • Tiril Hartvedt Bue vil dele sine erfaringer som ansvarlig for KNS’ sommercamper. Hun har dessuten fått i oppgave av NSFs styre å finne ut av hvordan noen foreninger lykkes i å rekruttere nye medlemmer. KNS er blant annet en av foreningene som har hatt en stor tilstrømning det siste året.

Det er med andre ord mye spennende som står på programmet – og det vil være mange nye stemmer som forteller om hva de har lært av årets sesong. Etter innledningene vil det bli debatt og mulighet til å ta ordet, komme med spørsmål eller dele erfaringer. 

Ingen seilere eller foreninger som arrangerer sommercamper, bør med andre ord gå glipp av dette webinaret! Og for at du skal få en påminnelse om det i god tid før det starter, kan du melde deg på denne påminnelseslisten.

Husk: Søndag 1. november kl 19:00! LINK til møte

fredag, 23 oktober 2020 13:50

Stor medlemsundersøkelse er i gang

Startskuddet for en stor medlemsundersøkelse gikk i dag. Medlemmene i alle landets seilforeninger fikk i morges en forespørsel per e-post om å besvare et 30-tall spørsmål.

– Vi har sendt ut over 30 spørsmål til cirka 15 000 personer, og vi håper flest mulig vil ta seg tid til å besvare dem. Svarene håper vi vil gi oss et bilde av medlemmene i norske seilforeninger; hva de er opptatt av og hvordan NSF som organisasjon kan gjøre en best mulig jobb, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Han forteller at resultatene fra undersøkelsen også vil bli brukt overfor potensielle samarbeidspartnere, slik at de skal få innsikt i hvilke kommersielle verdier NSF besitter.

– Per i dag kommer i stor grad inntektene våre i form av tildelinger, men for å flere ben å stå, ønsker vi å knytte til oss samarbeidspartnere som kan være med og løfte NSFs arbeid videre.

Har du ikke fått tilsendt tilgang til undersøkelsen per e-post, kan du besvare den her.

I innledning til undersøkelsen står det mer konkret:

«Hensikten med medlemsundersøkelsen er å tegne et godt bilde av medlemsmassen i seilforeningene tilknyttet Norges Seilforbund… . Resultatene blir analysert og vil i etterkant brukes i internt strategiarbeid, i innsalg mot nye samarbeidspartnere, kommunikasjonsarbeid ut mot forbundets medlemmer og til utvikling av NSF som en merkevare»

Undersøkelsen gjennomføres av Norges Seilforbund i samarbeid med konsulentfirmaet Elire, som NSF har innledet et samarbeid med.

– Vivil veldig gjerne at flest mulig seilere skal besvare den, sier Bordal.

fredag, 23 oktober 2020 05:59

På tide å søke om NM 2021

Fristen for å søke om NM i 2021 er gått ut, og nettopp derfor er det nå på tide å søke. Koronaen får ta skylden for at ikke søknadene er inne som de skal, men nå haster det.

Mange NM ble avlyst i år på grunn av at de rett og slett ikke kunne avholdes innenfor de smittevernsreglene som har rådet grunnen under denne korona-sommeren. Bare noen få mesterskap kunne gjennomføres. Noe lignende må man håpe ikke skjer i 2021, og derfor jobbes det nå på spreng for å få på plass alle NM-ene for neste år.

– Og det er ikke slik at alle NM-ene som ikke ble avholdt i år, automatisk skyves til neste år med de samme arrangørene i 2021. Det må søkes på nytt, for det skal legges en helt ny kabal for 2021, sier Per Christian Bordal, generalsekretær i NSF.

Det ble satt en søknadsfrist til 15. oktober, men på grunn av begrenset oppmerksomhet rundt fristen og mye usikkerhet om sesongen generelt, har få seilforeninger og klasseklubber overholdt fristen.

– Nå håper vi imidlertid at seilforeninger og klasseklubber setter seg sammen og kommer med forslag til NM for 2021, sier Bordal.

Og at klasseklubber og seilforeninger går i dialog før en søknad sendes inn, er vesentlig.

Thomas Nilsson, som er leder for Norsk Klasseklubbforum, presiserer dette, og forklarer gangen i en NM-søknad slik:

– Søknadsgangen skal være slik at en klasseklubb skal gå i dialog med en seilforening som klubben ønsker skal arrangere NM. Eller vise versa: Dersom en forening har lyst til å arrangere NM for en spesiell klasse, skal foreningen ta kontakt med klasseklubben.

Han forklarer at uansett hvorfra initiativet kommer, enten det er fra klasseklubben eller seilforeningen, så er poenget at de skal snakke sammen og enes om å arrangere NM. Og når de har gjort dette, skal de søke.

– NSF ønsker seg ikke løsrevete søknader der partene ikke har snakket sammen, men søknader der man er blitt enige på forhånd. Seilforbundets behandling av søknadene skal bare bestå i å sjekke at alle formaliteter er i orden, og at det ikke er uheldige kollisjoner med andre NM. NSF ønsker ikke å velge én arrangør fremfor en annen, sier Nilsson.

Søknad om NM kan fylles ut her

Det er ikke satt noen ny frist for NM-søknader til 2021-sesongen, men både Per Christian Bordal og Thomas Nilsson oppfordrer klasseklubber og seilforeninger snarest til å ta kontakt med hverandre og sende inn sine søknader, slik at NM-sesongen 2021 kan spikres.

De søknadene som til nå foreligger, er:

 • Arendals Seilforening/BB11
 • Ran Seilforening/Laser 4.7 og Laser Radial (mixed)
 • Oslo Seilforening/IF-båt
 • Askøy Seilforening/Yngling
 • Christianssands Seilforening/Express
 • Horten Seilforening/Andunge
 • Bergens Seilforening/Optimist
 • Kongelig Norsk Seilforening/Knarr
 • Nesodden Seilforening/Shorthanded og X-35
Page 2 of 28